settings icon
share icon
Pitanje

Da li je želja za smrću pogrešna?

српски

Odgovor


Mnogi ljudi koji pate od bolesti u zadnjim fazama, bolnih stanja ili intenzivne tuge ili emotivnog bola su se pitali da li možemo da tražimo od Boga da uzme naše živote. Da li je ovo oblik samoubistva? Da li će nas Bog odvesti na nebo ukoliko se molimo da umremo? Pitanje koje se postavlja je i da li je takva molitva grešna.

Želja da se pobegne od patnje, bilo emotivne ili fizičke je stanje svojstveno ljudima. Čak se i Isus Hristos molio: „Oče moj, ako je moguće, neka me mimoiđe ova čaša; ali ne kako ja hoću nego kako ti" (Matej 26:39). Ovde je čovečnost govorila iz Isusa. Isus je znao šta Ga čeka na krstu, ali obrati pažnju da se On potčinio Božijoj volji. U svemu, Isus se potčinjavao Očevoj volji (Jovan 5:30). U vrtu, Isus je dokazao da postoje vremena kada je neophodno patiti i On je, svojevoljno, patio jer je to bila Očeva volja.

Kao vernici uvek treba da se molimo,„Neka bude tvoja volja". Niko od nas neće umreti pre nego što za to dođe vreme. David ukazuje na tu istinu da je Bog isplanirao sve naše dane i da ih ništa neće skratiti van Božije volje:„ I u knjizi tvojoj svi su zapisani bili dani sudbine moje"(Psalam 139:16). Umesto da se molimo da umremo, bolje je moliti se za Božiju snagu i blagodat da nas održi u kakvoj god patnji da se nalazimo i verujemo Bogu da odredi vreme i detalje naše smrti.

Patnje je teška, a nekada je najteži deo razumeti zašto. Patnja daje poniznost, a mi ne volimo da budemo ponizni, slabi ili da zavisimo od drugih. Ali kada se zapitamo: Zašto ja, Gospode"?, odgovor možda jednostavno bude: „Zašto ne ti?". Kada nanovo rođeni vernik pati na ovoj zemlji, Bog ima svrhu za tu patnju. Njegovi planovi i svrha su savršeni i sveti, kao što je i On savršen i svet. Psalmista nam kaže: „Put je Božiji savršen" (Psalam 18:30). Ako su Božiji planovi savršeni, onda možemo da verujemo da šta god On radi – I šta god On dozvoljava – je takođe savršeno. Ovo nama možda ne izgleda moguće, ali naši umovi nisu Božiji um, kao što nas podseća u Isaiiji 55:8-9.

Apostol Pavle patio je od „trna u telu" – neka patnja koja nije objašnjena u Bibliji – i tri puta je molio Gospoda da ukloni taj trn. Ali Bog, koji je mogao da olakša Pavlovu patnju u trenutku, izabrao je da ne uradi tako. On je podsetio Pavla da je taj „trn" tu da postane toliko ponosan i da se ne bi „poneo zbog neizmernih otkrivenja", da ga spreči da se uzvisuje. Ali, Bog nije ostavio Pavla bespomoćnim da sam pati. Bog mu je stavio do znanja da je blagodat koja mu je data bila „dovoljna" i da će se Bog proslaviti kroz Pavlovo oslonjanje na Njegovu silu da ga održi. Pavlov odgovor na ove istine bio je da mu je drago zbog njegove krhkosti i patnji, jer u njima se Bog proslavlja kada se pokazuje čudo Njegove sile i snage (2. Korinćanima 12:7-10). Stoga, umesto da tražimo da bežimo od patnji bilo koje vrste kroz smrt, treba da zavisimo od Boga i odmaramo se u Njemu. Njegova svrha u patnji uvek će doneti Njemu slavu i biti na obilje blagoslova nama.

Kada smo pod intenzivnim pritiskom patnje, ponekad osećamo kako ne možemo više dalje. Ali Bog nas podseća da nema patnje ili iskušenja koje snalaze vernike, a da neko već to nije prošao pre nas. Drugi vernici su iskusili bol koji moderna medicina nije mogla da ukloni. Drugi vernici su iskusili progonstvo i gnusne smrti od ruke onih koji mrze Boga. Drugi vernici bili su usamljeni i napušteni; neki su bili u zatvoru zbog svog svedočanstva. Tako da sigurno nismo sami. Ali Bog je uvek veran i neće dozvoliti da patimo ili budemo testirani iznad onog što možemo da podnesemo i on će sigurno stvoriti uslove za prestanak da bismo mogli da podnesemo (1. Korinćanima 10:13).

Na kraju, da odgovorimo na pitanje da li je grešno moliti se za smrt,„ A sve što ne potiče od vere — greh je" (Rimljanima 14:23). Drugim rečima, ako naš unutrašnji čovek kaže da je to greh, onda je to greh. Postoji takođe biblijskih stih koji kaže; „Ko, dakle, zna da čini dobro, a ne čini, greh mu je" (Jakovljeva 4:17). Postoji samo jedan greh koji nas drži podalje od neba, a to je greh odbacivanja Gospoda Isusa Hrista kao spasitelja. Ali, moliti se Bogu da nam dozvoli da umremo može da bude greh, jer time pokazujemo nedostatak vere. Bolja molitva bi bila: „Bože, obećao si da ćes me održati kroz ovo iskušenje. Molim te da olakšaš moju patnju ili obezbediš izlazak iz ovog. Ali, u svemu, neka bude Tvoja, a ne moja volja. Amin."

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je želja za smrću pogrešna?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries