settings icon
share icon
Pitanje

Zašto je zdrava doktrina tako važna?

српски

Odgovor


Pavle naređuje Titu: „A ti govori što se slaže sa zdravom naukom" (Titu 2:1). Takva naredba očgledno znači da je zdrava doktrina važna. Ali, zašto je važna? Da li je bitno u šta verujemo?

Zdrava doktrina je važna, jer se naša vera zasniva na posebnoj poruci. Ukupno učenje crkve sadrži mnoge elemente, ali glavna poruka je jasno definisana: „Hristos je umro za naše grehe ….. i vaskrsnut trećega dana — po Pismima" (1. Korinćanima 15:3-4). Ovo je, nedvosmisleno, dobra vest i od „najveće važnosti". Promeni tu poruku i osnova naše vere pomera se sa Hrista na nešto drugo. Naša večna sudbina zavisi od „istinite reči, evađelja našeg spasenja" ( Efescima 1:13; vidi,takođe, 2. Solunjanima 2:13-14).

Zdrava doktrina je bitna, jer je evađelje sveta zaostavština i mi se ne usuđujemo da se igramo sa Božijom komunikacijom sa svetom. Naša dužnost je da predamo poruku, ne da je menjamo. Juda nam prenosi hitnost u čuvanju te zaostavštine: „Bilo mi je potrebno da vam pišem moleći da se borite za pravednu veru, koja je jedanput dana svetima (Juda 1:3, vidi, takođe, Filipljanima 1:27). „Boriti se" nosi sa sobom ideju o napornoj borbi za nečim, davanjem svega što imamo. Biblija uključuje upozorenje da se niti dodaje, niti oduzme od Božije Reči (Otkrivenje 22:18-19). Umesto da menjamo doktrinu apostola, mi primamo šta nam je preneto i čuvamo: „Drži se primera zdravih reči koje si čuo od mene u veri i ljubavi koja je u Hristu Isusu" (2 Timoteju 1:13).

Zdrava doktrina je bitna, jer ono u šta verujemo utiče na ono što radimo. Ponašanje je je produžetak teologije i postoji direktna veza između onog šta mislimo i kako postupamo. Na primer, dvoje ljudi stoje na vrhu mosta; jedan veruje da može da leti, dok drugi ne veruje da može da leti. Njihovi naredni postupci će se umnogome razlikovati. Na isti način, čovek koji veruje da ne postoji nešto što je ispravno ili neispravno će se prirodno razlikovati od onog koji veruje u dobro definisane moralne standarde. Na jednoj od biblijskih listi grehova, pominju se stvari kao što su pobunjeništvo, ubistvo, laganje i trgovina robljem. Lista se završava sa „sve drugo što se protivi zdravoj nauci" (1.Timoteju 1: 9-10). Drugim rečima, ispravno učenje ističe pravednost; greh cveta gde postoji suprotstavljanje „zdravoj doktrini".

Zdrava doktrina je važna, jer moramo da ustanovimo istinu u svetu laži. „Mnogi lažni proroci izašli su u svet" (1. Jovanova 4:1). Među žitom ima kukolja i vukova među ovcama (Matej 13:25; Dela apostolska 20:29). Najbolji način da se razazna istina od laži je da se zna šta je istina.

Zdrava doktrina je važna, jer na kraju zdrave doktrine nalazi se život. „Pazi na samoga sebe i na nauku, istraj u tome. Jer čineći ovo spašćeš i samoga sebe i one koji te slušaju" (1.Timoteju 4:16). Suprotno tome, na kraju nezdrave doktrine nalazi se uništenje. „Jer se uvukoše neki ljudi koji su odavno unapred obeleženi za ovaj sud, bezbožnici koji blagodat Boga našega zamenjuju raspojasanošću i poriču jedinog gospodara i Gospoda našega Isusa Hrista″ (Juda 1:4). Menjanje Božije poruke blagodati je „bezbožna" stvar, a osuda za takvo delo je ozbiljna. Propovedanje drugog evanđelja („koje i nije evađelje") nosi sa sobom anatemu „neka bude proklet" (vidi Galatima 1:6-9).

Zdrava doktrina je bitna, jer ohrabruje vernike. Ljubav prema Božijoj Reči donosi „veliki mir" (Psalam 119:165) i oni „koji mir oglašuju i spasenje oglašuju" su „krasni" (Isaija 52:7). Episkop mora da se „drži pouzdane reči saglasne sa naukom, da bude kadar i opominjati u zdravoj nauci i izobličavati protivnike" (Titu 1:9).

Reč mudrosti glasi: „Ne pomiči staru među što su oci tvoji postavili" (Izreke 22: 28). Ako ovo možemo da primenimo na zdravu doktrinu, pouka iz ovog je da je moramo sačuvati netaknutu. Neka nikada ne odlutamo od „prostodušnosti u Hristu" (2. Korinćanima 11:3).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Zašto je zdrava doktrina tako važna?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries