settings icon
share icon
Pitanje

Postoji li zagrobni život?

српски

Odgovor


Knjiga o Jovu postavlja pitanje o zagrobnom životu vrlo jednostavno: „ Kad umre čovek, hoće li oživeti?" (Jov 14:14). Postavljanje pitanja je lako; teže je naći nekoga sa autoritetom i iskusustvom da odgovori na to pitanje.

Isus Hrist je jedina osoba koja može govoriti sa stvarnim autoritetom (i iskustvom) o životu posle smrti. Ono što Mu daje isključivu vlast da govori o nebu je to što je odatle došao: „ I niko se nije popeo na nebo - sem onoga što je sišao sa neba, Sin čovečiji"(Jovan 3:13). Gospod Isus, svojim iskustvom iz prve ruke na nebu nam predstavlja tri osnovne istine o temi života posle smrti:

1. Postoji zagrobni život.

2. Kada osoba umre, postoje dve moguće destinacije na koje on ili ona mogu otići.

3. Postoji jedan način da se osigura pozitivno iskustvo nakon smrti.

Prvo, Hristos više puta potvrđuje da postoji zagrobni život. Na primer, u susretu sa sadukejima koji su poricali doktrinu vaskrsenja, Isus je rekao: „A za mrtve - da će vaskrsnuti, zar ne čitaste u Mojsijevoj knjizi gde govori o kupini, kako mu reče Bog: »Ja sam Bog Avraamov i Bog Isaakov i Bog Jakovljev«? On nije Bog mrtvih nego živih. Grdno se varate!" (Marko 12:26–27). Prema Isusovim rečima, oni koji su umrli vekovima ranije bili su u tom trenutku veoma živi sa Bogom.

U drugom odlomku, Isus teši svoje učenike (i nas) govoreći im o zagrobnom životu. Oni mogu da se raduju što će biti s Njim na nebu: „ Neka se ne uznemirava vaše srce; verujte u Boga, i verujte u mene. U domu moga Oca ima mnogo stanova; da nije tako, zar bih vam rekao: idem da vam pripremim mesto. I kad odem i pripremim vam mesto, doći ću opet i uzeću vas k sebi, da i vi budete gde sam ja" (Jovan 14:1–3) Isus takođe autoritativno govori o dve različite sudbine koje nas čekaju u zagrobnom životu. U izveštaju o bogatašu i Lazaru, Isus kaže: „ A kad umre siromah, anđeli ga odneše u Avraamovo naručje. Umro je i bogataš i sahraniše ga. I kad se mučio u adu, podiže svoje oči i vide izdaleka Avraama i Lazara u njegovom naručju" (Luka 16:22–23). Imajte na umu da ne postoji srednje stanje za one koji umiru; oni odlaze direktno u svoju večnu sudbinu. Isus je više poučavao o različitim sudbinama pravednih i zlih u Mateju 25:46 i Jovanu 5:25–29.

Isus je takođe naglasio da ono što određuje čovekovo večno odredište jeste da li veruje u Božjeg jedinorođenog Sina ili ne. Potreba za verom je jasna: „ … svaki - ko veruje - ima u njemu život večni. Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki - ko veruje u njega - ne propadne, nego da ima večni život. Bog, naime, nije poslao Sina u svet da sudi svetu, nego da se svet spase njegovim posredstvom. Ko veruje u njega - tome se ne sudi; a ko ne veruje - već je osuđen, što nije verovao u ime jedinorodnoga Sina Božijeg. " (Jovan 3:15–18).

Za one koji se pokaju za svoj greh i prime Isusa Hrista kao svog Spasitelja, zagrobni život će se sastojati od večnosti provedene uživajući u zajedništvu sa Bogom. Za one koji odbacuju Hrista, međutim, zagrobni život će biti sasvim drugačiji. Isus opisuje njihovu sudbinu kao „ tamu, gde će biti plač i škrgut zuba" (Matej 8:12). Kao neko ko ima autoritet poznavanja života posle smrti i ko je poslat sa neba, Isus nas upozorava da biramo mudro: „ Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i prostran put koji vodi u propast, i mnogo ih je koji njime ulaze. Kako su uska vrata i stešnjen put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze" (Matej 7:13–14).

Govoreći o životu posle smrti, G. B. Hardi, kanadski naučnik, jednom je rekao: „Imam samo dva pitanja da postavim. Prvo, da li je iko ikada pobedio smrt? Drugo, da li je i meni obezbedio način na koji ja to da napravim?" Odgovor na oba Hardijeva pitanja je „da". Jedna Osoba je i pobedila smrt i obezbedila način da svako, ko se uzda u Njega može da je pobedi takođe. Niko ko se uzda u Isusa Hrista ne treba da se boji smrti, i mi možemo da se radujemo spasenju Gospodnjem: „ A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se zbiti reč koja je napisana: »Pobeda proždre smrt. Smrti, gde ti je pobeda? Smrti, gde ti je žalac?'" (1. Korinćanima 15:54–55).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Postoji li zagrobni život?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries