settings icon
share icon
Pitanje

Šta da radim ako ne mogu da odlučim sa kim da se zabavljam?

српски

Odgovor


Biblija se ne bavi posebno ovom temom, ali nam daje uvid u to šta treba da tražimo od potencijalnog supružnika. Prvi i najbolji savet je, moliti se o tome. Bog će vam dati mudrost i vođstvo ako to zatražite. „Ako nekom od vas nedostaje mudrosti, neka trži od Boga, koji svima daje velikodušno i bez prekora, i On će mu dati“ (Jakovljeva 1:5).

Druga Korinćanima 6:14 poučava: „Ne vucite jaram s nevernicima. Jer, šta ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo dele svetlo i tama?“ Prvo pitanje koje treba postaviti je, da li je potencijalni supružnik odan Bogu. Ako nije, tu osobu ne treba smatrati potencijalnim supružnikom. S druge strane, samo zato što neko sledi Hrista, to ga ne čini pravim izborom. Biti u „jednakom jarmu“ (usklađene vrednosti) takođe može da ide dublje od samog: „Da li je on/ona hrišćanin?“ U hrišćanstvu postoji mnogo različitih verovanja i to treba uzeti u obzir pri izboru potencijalnog supružnika. Razmislite kakav bi bio brak sa ovom osobom. Da li su vaša uverenja dovoljno bliska za da možete da složite da podučavate svoju decu istim doktrinama? Ovo je od velike važnosti.

Za muškarce je važno da znaju kako jedna hrišćanska supruga treba da izgleda. „Žene, pokoravajte se svojim muževima kao Gospodu. Jer muž je glava ženi kao što je Hristos glava Crkvi, svome telu, čiji je Spasitelj. Kao što se Crkva potčinjava Hristu, neka se tako i žene u svemu potčinjavaju muževima“ (Efescima 5:22-24). Pavle nam kaže da žena treba da bude pokorna svom mužu, iz ljubavi. To ne znači obavezno, da bi devojka sa kojom razmišljata da budete u vezi, treba da vam se u potpunosti potčini. Dok se zabavljate, ona nije dužna to da čini. Međutim, ona ne treba da ima buntovnički duh, već da se iz ljubavi potčini autoritetu pod kojimse nalazi. Trebalo bi da bude voljna da bude vođena. Poslovice 31:10-31 nam govore kakva je „žena plemenitog karaktera“. Ona je vredna, velikodušna i dobrotvorna, snažna i mudra. Možda nećete moći da pronađete sve ove osobine u jednoj osobi, ali to su poželjne osobine i Bogu su ugodne.

Još jedan stih koji opisuje ženu koja je ugodna Bogu je 1. Petrova 3:1-4: „Tako i vi, žene, budite pokorne svojim muževima, da biste one koji nisu poslušni Božjoj reči pridobile bez reči svojim ponašanjem, kad vide vaše čisto ponašanje i duboko poštovanje. I neka vaš ukras ne bude u spoljašnjosti – u pletenju kose i ukrašavanju zlatom ili u haljinama – nego neka to bude osoba skrivenog srca odevena u neraspadljivo ruho mirnog i blagog duha, koji je dragocen u Božjim.” Ovo nam govori da žena treba da bude čista i da živi za Hrista kako bi bez reči pridobila izgubljenog muža. To takođe ukazuje da ona ne bi trebalo da bude toliko zabrinuta za spoljašnji izgled koliko za svoj duhovni život.

Za žene, postoji nekoliko ilustracija onoga što hrišćanski muž treba da bude. Iako osoba sa kojom razmišljate da stupite u vezu nije vaš muž, trebalo bi da tražite kvalitete koji pokazuju ovu vrstu ljubavi. „

takvog, svetu i bez mane. Muževi, volite svoje žene, kao što je i Hristos zavoleo Crkvu i samoga sebe predao za nju, da je posveti, očistivši je vodenim kupanjem i rečju, da sam sebi postavi slavnu Crkvu, koja nema mrlje ni bore, ili tako nešto, nego da bude sveta i neporočna.“ (Efescima 5:25-27). Da li voli? Da li je spreman da vodi ljude ka Hristu i da im pomogne da budu sveti i besprekorni? Da li je on vođa? Čovek treba da voli Boga iznad svega i da bude spreman da pomogne svojoj braći i sestrama u Hristu da se trude da budu sveti i Bogu ugodni. On treba da bude ponizan, mudar i milostiv, kao što je bio i Hristos. Tražite ove osobine u čoveku, jer je to ono što je Bogu ugodno.

Nećete naći „savršenu“ osobu sa svim ovim kvalitetima, ali Bog će vam dati da vidite da li neko sa kim razmišljate da budete u vezi nastoji da Mu bude ugodan. Kao i sa bilo kojom drugom velikom odlukom u životu, sa odnosima treba postupati oprezno, mudro, razlikujući dobro i zlo u molitvi.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta da radim ako ne mogu da odlučim sa kim da se zabavljam?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries