settings icon
share icon
Pitanje

Da li će više ljudi ići u raj ili pakao?

српски

Odgovor


Na pitanje da li je više ljudi u raju ili paklu odgovorio je sam Isus u jednom sažetom odlomku: „Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i prostran put koji vodi u propast, i mnogo ih je koji njime ulaze. Kako su uska vrata i stešnjen put koji vodi u život, i malo ih je koji ga nalaze" (Matej 7:13-14).

Samo oni koji prime Isusa Hrista i koji veruju u Njega imaju pravo da budu Božija deca (Jovan 1:12). Kao takav, večni život dolazi samo kroz Isusa Hrista onima koji veruju. On je rekao: „Ja sam put, istina i život, Niko ne dolazi Ocu,sem kroz mene (Jovan 14:6). Ne kroz Muhameda, Budu ili druge lažne bogove koje je čovek napravio. Večni život nije za one koji žele lak put ka nebu, dok nastavljaju da žive svetskim životima na zemlji. Isus spašava jedino one koji potpuno veruju u Njega kao Spasitelja (Dela 4:12).

Šta su ta vrata u Mateju 7:13-14? To su ulazi na dva različita„puta". Široka vrata vode na širok put. Uska vrata vode na uzak put. Uzak put je put pobožnih, a širok put je put nevernika. Širok put je lak put. Privlačan je i zalaže se za samozadovoljenje. Sve dozvoljava. On uključuje sve, ima vrlo malo pravila, ograničenja i još manje uslova. Promoviše se tolerancija na greh, a Božija Reč se ne proučava i Njegovi standardni se ne prate. Ovaj put ne zahteva nikakvu duhovnu zrelost, moralni karakter, posvećenost ili žrtvu. To je lak put koji prati „duha ovoga sveta, vladara vazdušnih sila, duha koji sada dejstvuje u sinovima nepokornosti" (Efescima 2:2). To je taj široki put koji „se čini čoveku prav, a izlazak u je put ka smrti" (Izreke 14:12).

Oni koji propovedaju evanđelje koje prihvata sve gde „svi putevi vode na nebo" propovedaju potpuno drugačije evanđelje od onog koje je Isus propovedao. Vrata egocentričnosti, upijanja sve u sebe i stav ponosa su vrata sveta koja vode u pakao, a ne uska vrata koja vode u večni život. Većina ljudi provedu svoje živote sledeći mase koje su na ovom širokom putu, radeći šta svi drugi rade i verujući šta svi drugi veruju.

Uzak put je težak put, zahtevan put. Na tom putu shvataš da ne možes da spasiš samog sebe i da moraš da se osloniš samo na Isusa Hrista da te spase. To je put na kome se odričeš sebe i put krsta. Činjenica da mali broj ljudi nalazi Božiji put ukazuje da se on mora vredno tražiti „Tražićete me i naći ćete me, ako me tražite svim srcem svojim" (Jeremija 29:13). Suština je u tome da niko neće naći carstvo tako što se o njega saplete ili slučajno zaluta kroz ta uska vrata. Neko je pitao Isusa: „Gospode je li malo onih koji se spasavaju? On im pak reče: borite se da uđete na uska vrata jer će mnogi, kažem vam, nastojati da uđu, ali neće moći"(Luka 13:23-24).

Mnogi će želeti da uđu kroz ta uska vrata, vrata spasenja, ali „neće moći". Nisu voljni da veruju samo u Isusa. Nisu voljni da plaćaju cenu. Suviše ih košta da se odreknu sveta. Hristov put je put krsta, a put krsta je put odricanja samog sebe. Isus je rekao: „Ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne samoga sebe i uzme svoj krst svaki dan, pa neka ide za mnom. Jer ko hoće da spase svoj život, izgubiće ga; a ko izgubi svoj život radi mene, taj će ga spasti"(Luka 9:23-24).

Isus zna da će mnogi izabrati široka vrata i prostran put koji vodi ka uništenju i paklu. Isto tako, rekao je da će nekolicina izabrati uska vrata. Prema Mateju 7:13-14, nema sumnje da će mnogo više ljudi otići u pakao nego na nebo. Pitanje za tebe je, u tom slučaju, na kom si ti putu?

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li će više ljudi ići u raj ili pakao?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries