settings icon
share icon
Pitanje

Šta je vika? Da li je vika vradžbina?

српски

Odgovor


Vika je neopaganjska religija koja je sve više popularna i prihvaćena u SAD-u i Evropi. Postoje mnogi vebsajtovi i knjige koji podučavaju „pravu" viku", ali istina je, da nema saglasnosti među pripadnicima vike o tome kakve je to religija. Razlog tome je što vika postoji tek 50 godina. Vika je sistem verovanja koji je Britanac Džerald Gardner sakupio 1940-tih i 1950-tih godina od različitih tradicija i verovanja,kao i rituala slobodnog zidarstva. Pošto je Gardner objavio nekoliko knjiga koje se zalažu za njegov sistem slavljenja, nastali su mnogi izdanci i varijacije vike. Neki pripadnici vike su politeistički nastrojeni, poštujući više od jednog božanstva, drugi slave samo „Boga" ili „Boginju". Drugi sledbenici, pak, slave prirodu i nazivaju je Gaea, po grčkoj boginji zemlje. Neki sledbenici vike slede delove hrišćanske doktrine, dok drugi potpuno odbacuju hrišćanstvo. Većina sledbenika veruje u reinkarnaciju.

Većina sledbenika vike će poreći da je Satana deo njihovog panteona, citirajući većinu doktrinalnih razlika između sebe i satanista. Sledbenici vike promovišu moralni relativitet, prezirući etikete kao što je „dobro" i „zlo" i „ispravno", „pogrešno". Vika ima jedan zakon ili pravilo, koji se zove Rede: „Čini ono šta želiš, nikog ne povredi". Na prvi pogled, Rede izgleda kao potpuna, slobodna lična dozvola. Možeš da činiš šta god želiš, dokle god niko nije povređen; međutim, sledbenici vike brzo ističu da domino efekat nečijih postupaka mogu da imaju dalekosežne posledice. Oni iskazuju ovaj princip u Trostrukom zakonu, koji kaže:„Svo dobro koje osobi čini drugom, vratiće se trostruko u ovom životu; zlo se, takođe, trostruko vraća."

Jedan glavni faktor koji doprinosi postojećoj očaranosti vikom je navodno korišćenje čari i „magike" (namerno pogrešno napisano sa namerom da odvoji pripadnike vike od mađionačara i iluzionista). Radoznali,kao i duhovni početnici su najvoljniji da se udube u ove misterije. Ne praktikuju svi pripadnici vike vradžbine, ali oni koji to čine tvrde da njima „magika" znači ono što molitva predstavlja hrišćaninu. Razlika između ova dva je što vikani tvrde da je „magika" jednostavno upotrebljavanje umova radi kontrole stvari ili oni prizivaju svoje omiljeno božanstvo da pronađu milost, dok hrišćani prizivaju svemogućeg, sveprisutnog Boga da izleči ljude i da interveniše i radi u njihovim životima. Pošto Rede pravilo ne dozvoljava vešticama da povrede druge, a Trostruki zakon navodi posledice za one koji prekrše Rede pravilo, veštice koje praktikuju „magiku" više vole da sebe zovu „vešticama prirode" ili „belim vešticama" da bi se ogradile od satanista.

Vika je religija koja govori o tome da treba gledati svoja posla i živeti mirno sa svojim komšijama i okolinom. Sledbenici vike su voljni da prave paralele između sebe i biblijskog hrišćanstva da bi stekli kredibilitet, ali šta Biblija govori o ovoj religiji? Nećete pronaći reč „vika" u Bibiliji. Hajde da ocenimo verovanja u svetlu onog što Bog kaže o njima.

Čari vike predstavljaju idolopoklonstvo- Rimljani 1:25 kažu: „Oni koji su lažju zamenili Božiju istinu, poštovali i klanjali se tvorevini umesto tvorcu." U Isaiji 40, Bog nam prikazuje koliko je Stvoritelj veći od svog stvorenja. Ukoliko slaviš bilo šta pored Stvoritelja, kriv si zbog idolopoklonstva.

Čari vika daju lažnu nadu. Jevrejima 9:27: „I kao što je ljudima određeno da jednom umru, a zatim sud". Bog kaže da mi imamo samo jednu šansu u životu. Ne postoji druga šansa, u drugom životu. Ukoliko ne prihvatimo Božiji dar Isusa tokom našeg života, On nam sudi kao da nismo voljni da budemo u Njegovom prisustvu i šalje nas u pakao.

Čari vike donose iluziju. Marko 7:8 kaže: „Ostavivši Božiju zapovest držite ljudsko predanje" Bog je Bog, a mi nismo. Moramo da donesemo odluku. Da li ćemo verovati Bogu i prihvatiti Njegov pogled na svet ili nećemo? Poznavanje Boga zahteva mnogo discipline. Vika je religija laži koja se usresređuje na dobronamerne, ali lakoverne ljude.

Ponovljeni zakon 18:10-12 kaže: „Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svog ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvezdama, ni koji gata po pticama, ni uročnik, ni bajač, ni koji se dogovara sa zlim duhovima, ni opsenar ni koji pita mrtve. Jer je gad pred Gospodom ko god tako čini" Vradžbina vike je greh i Bog to mrzi. Zašto? Zato što je to pokušaj da se odbaci naša zavisnostod Boga i da se dobiju odgovori nezavisno od Njega.

Greh nije samo čin koji je društveno neprihvatljiv. Greh je naša odluka da se ne složimo sa Bogom na neku temu- da se pobunimo protiv Njega. Greh govori: „Bože, želim da živim život na svoj način". Rimljanima 3:23 kaže: „Svi su zgrešili i tako su lišeni slave Božije", „Jer plata za greh je smrt".Ovo nije fizička smrt, ovo je duhovna smrt; večna odvojenost od Boga i svi blagoslovi koje Njegovo prisustvo donosi. Ovo je definicija pakla: odsustvo Božije prisutnosti. To je ono što nam naš greh donosi.

Hvala Bogu da se Rimljanima 6:23 ne završava ovde. Nastavlja se….„a blagodatni dar Božiji je — večni život u Hristu Isusu, Gospodu našem." Bog je znao da ćemo se svi pobuniti na ovaj ili onaj način i obezbedio je način za nas da izbegnemo odvajanje – kroz veru u Isusa Hrista. Vradžbina vike nije ništa drugo do još jedna laž od Satane, neprijatelja naših duša, koji „ide okolo kao lav koji riče tražeći koga da proždere" (1. Petrova 5:8).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je vika? Da li je vika vradžbina?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries