settings icon
share icon
Pitanje

Šta znači da vaspitaš dete za put kojim treba da ide?

српски

Odgovor


Solomonov savet roditeljima je: „Vaspitaj dete za put kojim kojim mu valja ići pa i kada ostari od njega se odmaknuti neće“ (Priče Solomonove 22:6). Podizanje i vaspitavanje deteta u kontekstu ove poslovice znači da ono počinje sa Biblijom, : „Jer sve Pismo je bogonadahnuto te korisno za pouku, za savetovanje, za popravljanje, za odgajanje u pravdenosti...“ (2. Timoteju 3:16). Poučavanje dece istinama Svetog pisma učiniće ih mudrima za spasenje (2. Timoteju 3:15); temeljno će ih opremiti da čine dobra dela ( 2. Timoteju 3:17 ); pripremiće ih da daju odgovor svakome ko ih pita za razlog njihove nade (1. Petrova 3:15); i pripremiće ih da izdrže pritisak koji kultura vrši nad njima da ih indoktrinira sa sekularnim vrednostima.

Biblija nam kaže da su deca dar od Boga (Psalam 127:3). Stoga bi se svakako činilo prikladnim da poslušamo Solomonov mudar savet da ih na odgovarajući način vaspitamo. U stvari, koliku vrednost Bog polaže na to da učimo našu decu istini, vidimo u poruci koju Mojsije jasno prenosi svom narodu, kada naglašava koliko je važno da učimo decu o Gospodu, Njegovim zapovestima i zakonima: „Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sediš u svojoj kući i kad ideš putem; kad ležeš i kad ustaješ. Priveži ih kao znak na svoju ruku, i neka ti budu kao zapis među očima. Napiši ih na dovratnicima svoga doma i na vratima tvojim“ ( 5. Mojsijeva 6:7-9 ). Mojsijeva temeljnost naglašava njegovu duboku zabrinutost da naredne generacije održe poslušnost Božjim zakonima kako bi osigurale da će „živeti spokojno na zemlji“ (3. Mojsijeva 25:18), da će im sve „biti dobro“ (5. Mojsijeva 12:28), i da će biti blagosloveni na zemlji (5. Mojsijeva 30:16).

Jasno je da Sveto pismo uči da je vaspitavanje dece da poznaju i slušaju Boga, osnova za da Mu budu ugodni i da imaju pobednički život u Njegovoj milosti. Poznavanje Boga i njegovih istina počinje sa detetovim razumevanjem greha i njegove potrebe za Spasiteljem. Čak i vrlo mala deca shvataju da nisu savršena i mogu da shvate u ranom detinjstvu potrebu za oproštenjem. Roditelji koji su ispunjeni ljubavlju su primer kako izgleda Bog koji je ispunjen ljubavlju i koji ne samo da oprašta, već i pruža savršenu žrtvu za greh u Isusu Hristu. Vaspitavanje dece za put kojim treba da idu znači, pre svega, usmeravati ih ka Spasitelju.

Disciplina je sastavni deo vaspitanja pobožne dece, jer znamo da „GOSPOD disciplinuje one koje voli“ (Priče Solomonove 3:12). Prema tome, ne treba olako da shvatamo disciplinu niti da budemo obeshrabreni zbog toga jer Gospod „kažnjava svakoga koga prihvati kao sina“ (Jevrejima 12:5-6). I znamo da nas Bog disciplinuje za naše dobro, da bismo mogli da učestvujemo u Njegovoj svetosti (Jevrejima 12:10). Isto tako, kada disciplinujemo svoju decu, ona će postati mudra (Priče Solomonove 29:15) donosiće nam mir (Priče Solomonove 29:17) i poštovanje (Jevrejima 12:9). U stvari, čak i u ranom uzrastu deca su u stanju da shvate da je disciplina ukorenjena u ljubavi. Zbog toga se deca koja odrastaju u domovima bez discipline često osećaju nevoljeno i veća je verovatnoća da će se oglušiti o autoritet kako odrastaju. Zapamtite da disciplina koja se primenjuje treba da bude srazmerna prekršaju. Fizička disciplina, kao što su batine (ispravno motivisano), se odobrava u Bibliji (Priče Solomonove 13:24, 22:15, 23:13-14). Zaista, disciplina, iako može izgledati neprijatno kada se sprovodi, doneće „plod koji donosi mir i pravednost onima koji su odgojeni na taj način“ (Jevrejima 12:11).

Roditelji treba da imaju istu revnost da poučavaju svoju decu kao Mojsije. Roditelji su dobili privilegiju da budu upravitelji života svoje dece na veoma kratko vreme, ali podučavanje i vaspitanje koju pružaju su večni. Prema principima Prriča Solomonovih, dete koje je marljivo obučeno „putem kojim treba da ide“ verovatno će ostati verno tom putu u ovom životu i požnjeti svoje plodove u sledećem.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta znači da vaspitaš dete za put kojim treba da ide?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries