settings icon
share icon
Pitanje

Šta je teorija nesvestice? Da li je Isus preživeo raspeće?

српски

Odgovor


Teorija nesvestice je verovanje da Isus nije zaista umro tokom raspeća, već se onesvestio, kada je položen u grobnicu i tamo bio oživljen. Stoga, Njegova pojavljivanja posle 3 dana u grobnici su posmatrana kao pojave vaskrsenja. Postoji nekoliko razloga zašto ova teorija nije verodostojna i može lako da se dokaže da je pogrešna, a postojale su bar tri osobe ili grupe koje su bile uključene u Isusovo raspeće koje su sve bile zadovoljne činjenicom Njegove smrti na krstu. To su rimski čuvari, Pilat i Sinedrion.

Rimski čuvari- Postojale su dve grupe rimskih vojnika kojima je bio dat zadatak da osiguraju Isusovu smrt: izvršioci i čuvari grobnice. Vojnici koji su bili zaduženi za izvršenje bili su stručnjaci u izvršenju smrtne kazne, a raspeće je bilo jedan od najbrutalnijih oblika ubistava u istoriji. Isus je prikovan na krst pošto je pretrpeo užasno batinanje od strane tih profesionalnih trgovaca smrti i oni su se bavili svakom osobom osuđenom na smrt raspećem. Njihov posao bio je da osiguraju da je zadatak izvršen. Isus nije mogao da preživi raspeće, a ti vojnici su se pobrinuli da je Isus mrtav pre nego što je bilo dozvoljeno da njegovo telo bude skinuto sa krsta. Oni su bili potpuno zadovoljni što je Isus bio zaista mrtav. Druga grupa vojnika dobila je zadatak da čuva Isusovu grobnicu, jer je Sinedrion uputio taj zahtev Pilatu. Matej 27:62-66 nam govori: „A sutradan, posle petka, skupiše se prvosveštenici i fariseji kod Pilata i rekoše: gospodaru, setismo se da ona varalica još za života reče: posle tri dana vaskrsnuću. Naredi stoga da se osigura grob do trećega dana, da ne dođu njegovi učenici, ukradu ga, i narodu reknu: vaskrsao je iz mrtvih, pa će poslednja prevara biti gora od prve. Reče im Pilat: evo vam straža; idite i osigurajte kako znate. A oni odoše i utvrdiše grob zapečativši kamen i postavivši stražu". Ovi stražari su se pobrinuli da je grobnica osigurana, jer su njihovi životi zavisi od ispunjenja tog zadatka. Samo vaskrsenje Sina Božijeg moglo je da ih zaustavi u izvršenju zadatka.

Pilat – Pilat je dao naređenje da Isus bude raspet i poverio je taj zadatak rimskom kapetanu, proverenom i pouzdanom komandantu stotinu rimskih vojnika. Posle raspeća, Josif iz Arimateje je zamolio da mu se preda Isusovo telo, da bi mogao da ga smesti u grobnicu. Jedino pošto je kapetan potvrdio Isusovu smrt, Pilat je dao Josifu da se pobrine za telo. Marko 14:42-45 „I kada već bi veče, pošto beše petak, to jest dan pre subote, dođe Josif iz Arimateje, ugledni savetnik koji i sam čekaše carstvo Božije, usudi se te uđe Pilatu i zatraži Isusovo telo. A Pilat se začudi da je već umro, i pozvavši kapetana zapita ga da li je odavno umro; a kad dozna od kapetana, pokloni mrtvo telo Josifu". Pilat je bio potpuno zadovoljan time što je Isus zaista umro.

Sinedrion – Sinedrion je bio vladajuće telo jevrejskog naroda i tražili su da, tela onih koji su razapeti, uključujući i Isusa, budu skinuta sa krsta posle smrti, zbog slavljenja praznika subote. Jovan 19:31-37: „Judeji pak, kako je bio petak, da tela ne bi u sobotu ostala na krstu — jer je ona subota bila veliki dan — zamoliše Pilata da im se prebiju goleni, pa da ih skinu. Tako dođoše vojnici i prebiše goleni prvome i drugome, raspetom s njim; a kad dođoše do Isusa i videše da je već umro, ne prebiše mu goleni, nego mu jedan od vojnika probode kopljem rebra, i odmah poteče krv i voda. I očevidac je to posvedočio, te je istinito njegovo svedočanstvo, i on zna da istinu govori — da i vi verujete. Sve se ovo, naime, dogodilo, da se ispuni Pismo: ,Njegova kost se neće prelomiti'. I još, drugo Pismo kaže: ,Gledaće onoga koga su proboli'". Ovi Jevreji koji su zahtevali da Isus bude raspet, čak su išli toliko da su predlagali bunu ukoliko On ne bude raspet, nikada ne bi dozvolili da Isusovo telo bude uklonjeno sa krsta, da nije umro. Ovi ljudi bili su potpuno zadovoljni, jer je Isus zaista umro.

Postoje drugi dokazi da teorija nesvestice nije verodostojna, kao što je stanje Isusovog tela posle vaskrsenja. Prilikom svakog pojavljivanja, Isusovo telo pokazalo se u proslavljenom stanju, a jedini tragovi koji su ostali kao dokaz Njegovog vaskrsenja bili su tragovi eksera. On je tražio od Tomasa da dodirne kao dokaz da je to On. Svakome ko je iskusio ono što je Isus doživeo, bili bi potrebni meseci da se fizički oporavi. Isusovo telo nosilo je ožiljke eksera na rukama i nogama. Način na koji je Isusovo telo bilo pripremljeno posle raspeća je dodatni dokaz koji osporava ovu teoriju. Da je Isus bio samo nesvestan, zbog krpa u koje je bio uvijen, bilo bi nemoguće da pobegne, da je bio samo čovek. Način na koji su se žene odnosile prema njegovom telu je dodatni dokaz o njegovoj smrti. One su došle prvog dana nedelje da dalje pomažu Njegovo telo balzamima, jer su imali malo vremena da pripreme Njegovo telo pre nego što bi počela subota. Da je Isus bio samo onesvešćen,kako ova teorija zastupa, žene bi donele lekove da mu pomogne da oživi.

Svrha teorije nesvestice nije da ospori Isusovu smrt, već da ospori Njegovo vaskrsenje. Ako Isus nije vaskrsao, onda nije Bog. Ako je Isus zaista umro i vaskrsao iz mrtvih, Njegova sila nad smrću dokazuje da je on Božiji Sin. Dokaz taži presudu: Isus je zaista umro na krstu i Isus je zaista ustao iz mrtvih.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je teorija nesvestice? Da li je Isus preživeo raspeće?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries