Šta je teologija oslobođenja?


Pitanje: Šta je teologija oslobođenja?

Odgovor:
Jednostavno rečeno teologja oslobođenja je pokušaj da se tumači Biblija kroz nevolje siromašnih. To je uglavnom humanistička doktrina. Zasnovana je u Južnoj Americi u turbulentnim 1950tim godinama, kada je marksizam odnosio velike pobede kod siromašnih zbog svog naglaska na redistribuciji bogatstva, dozvoljavajući siromašnim seljacima da imaju udela u bogatstvu elite i time unaprede svoj ekonomski status u životu. Kao teologija, ona ima veoma jake korene u Rimskoj katoličkoj crkvi

Teologija oslobođenja je učvršćena 1968. na Drugoj latinoameričkoj konferenciji bišopa koji su se sastali u Medelinu, u Kolumbiji. Ideja je bila da se proučava Biblija i da se bori za društvenu pravdu u hrišćanskim (katoličkim) zajednicama. Pošto je jedini model koji je postojao za preraspodelu bogatstva u jednoj latinoameričkoj zemlji bio marksistički model, preraspodela bogatstva da bi se podigao standard siromašnih u Južnoj Americi imao je definitivno marksistički uticaj. Pošto oni koji su imali novac nisu želeli da ga se odreknu po modelu preraspodele bogatstva, korišćenje revolta populista (čitaj: siromašnih) bilo je podstaknuto od strane onih koji su najviše radili sa siromašnima. Kao rezultat toga, teologija oslobođenja bila je ukaljana marksističkom dogmom i ciljevima revolucije.

Kao rezultat marksističkog učenja, teologiju oslobođenja su praktikovali bišopi i sveštenici u Južnoj Americi i bili kritikovani 1980tih od strane katoličke hijerarhije, od Pape Jovana Pavla na dole u lestvici. Vrh hijerarhije katoličke crkve je optužio liberalne teologe da podržavaju nasilne revolucije i potpunu marksističku klasnu borbu. Ovo izopačenje je obično rezultat humanističkog viđenja čoveka sistematizovano u crkvenu doktrinu od strane fanatičnih sveštenika i bišopa i objašnjava zašto sada vrh katoličke hijerarhije ne želi da ima išta sa marksističkom doktrinom i revolucijom.

Međutim, teologija oslobođenja se premestila sa siromašnih seljaka u Južnoj Americi na siromašne crnce u Severnoj Americi. Sada imamo teologiju oslobođenja crnaca koja se propoveda u crnačkim zajednicama. To je ista marksisička, revolucionarna, humanistička filozofija koja postoji u teologiji oslobođenja Južne Amerike i nema nikakvu biblijsku osnovu baš kao ni južnoamerički model. Lažna doktrina je i dalje lažna doktrina, bez obzira na ime koje joj je dato. Na isti način na koji je revolucionarni žar podstaknut u Južnoj Americi, teologija oslobođenja sada pokušava da podstakne revolucionarni žar među crncima u Americi. Ako crkva u Americi prepoznaje laž u teologiji oslobođenja crnaca, kao što je katolička crkva to učinila za južnoamerički model, teologija oslobođenja crnaca će imati istu sudbinu kao i teologija oslobođenja u Južnoj Americi – pokazaće se kao lažna, humanistička doktrina preobučena u teološke termine.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta je teologija oslobođenja?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga