На шта се у Библији односи свезивање и разрешавање?


Питање: На шта се у Библији односи свезивање и разрешавање?

Одговор:
Појам “свезивање и разрешавање” налазимо у Матеју 16:19: “И даћу ти кључеве царства небескога, и што свежеш на земљи биће свезано на небу, и што разрешиш на земљи биће разрешено на небу.” У овом стиху Исус се директрно обраћа апостолу Петру, али индиректно и осталим апостолима. Његове речи значе да ће Петар добити право да уђе у царство, да ће имати општи ауторитет представљен у кључевима које ће примити као и то да ће се проповедањем еванђеља отворити врата царства за вернике, док ће за невернике бити затворена. У Делима апостолским видимо како те речи прелазе у дело. Својом проповеди на дан Пентекоста (Дела 2:14-40) Петар је први пут отворио врата царства. Речи “свезивање” и “разрешавање” припадале су јеврејској законској терминологији и користиле су се да би се нешто прогласило забрањеним или допуштеним.

Петар и остали ученици имали су задатак да у Христовом ауторитету наставе његову мислију на земљи проповедајући еванђеље и објављујући Божију вољу. У Матеју 18:18 видимо и јасно упутство за свезивање и разрешавање које се тиче црквене дисциплине. Апостоли не могу да узурпирају Христов ауторитет над животом верника, али имају ауторитет да дисциплинују и, ако је то потребно, искључе непослушне чланове из цркве.

Христос потврђује на небу оно што је учињено у његово име и по његовој речи на земљи. У оба стиха, Матеј 16:19 и 18:18, синтакса у старогрчком појашњава значење. Што свежеш на земљи већ ће бити свезано на небу. Што разрешиш на земљи већ ће бити разрешено на небу. Другим речима, Исус на небу отпушта ауторитет своје речи који одлази на земљу да би се испунио његов циљ.


Врати се на Српску страну
На шта се у Библији односи свезивање и разрешавање?

Сазнајте како ...

Проведи вечност са БогомПримите опроштај од Бога