settings icon
share icon
Pitanje

Koje su najzastupljenije svetske religije?

српски

Odgovor


Postoje mnoge religije u svetu, a većina njih ima podgrupe unutar njih samih. Opšte govoreći, sve religije pokušavaju da pomognu ljudima da nađu svoju svrhu i postojanje u svetu, da objasne šta se dešava posle smrti i da objave da li postoji božanstvo i ako postoji, kako treba da se odnosimo prema njemu. Sedam svetskih religija na listi koja sledi ima 95% religioznih sledbenika u svetu.

Rimokatoličanstvo i hrišćanstvo
U svetu ima približno 1, 2 milijarde ljudi koji ispovedaju da su rimokatolici. Iako se rimokatolička crkva uvek poistovećivala sa hrišćanstvom, između te dve religije postoje fundamentalne razlike. Rimokatolici se, uopšteno govoreći, smatraju hrišćanima, ali, u cilju razlikovanja dve grupe unutar hrišćanske vere, sledbenici rimokatoličanstva se zovu katolici, a oni sledbenici koji nisu sledbenici rimokatoličanstva nazivaju se hrišćanima. U svetu postoji približno 900 miliona ljudi koji ispovedaju da nisu katolički hrišćani. Ime potiče iz činjenice da su se prvi sledbenici Isusa iz Nazareta nazivali hrišćanima (Dela 11:26), što, doslovno, znači „mali Hristosi". „Hristos" je grčka reč za jevrejskog Mesiju, „pomazanika". Iako se hrišćani često poistovećuju sa posebnim denominacijama kao što su baptisti, metodisti, prezbiterijanci, luterani, pentekostalci i nazareni, oni sebe, takođe, nazivaju hrišćanima. Hrišćanstvo se često kolektivno naziva „crkvom". Ovo je neodređeni termin, jer se često koristi i za lokalne crkve i zgrade, kao i za specifične denominacije.

Islam
Reč „islam" doslovno znači „potčinjavanje", stoga, jedan musliman je „onaj koji se potčinjava Bogu." Islam se zasniva, prvenstveno, na Muhamedovim spisima, kako je zabeleženo u Kuranu. U svetu postoji oko 1, 3 milijarde muslimana. Islam je predstavljen svugde po svetu. Iako se najviše povezuje sa Bliskim istokom, najveće muslimanske nacije nalaze se u Aziji, Indoneziji, Maleziji, Pakistanu, Bangladešu i Indiji i imaju značajan broj muslimanskog stanovništva.

Hinduizam
Hinduizam je reč stvorena u zapadnom svetu da se obuhvate vladajući religijski i društveni sistem u Indiji. Tradicionalno, oni koje nazivamo hinduistima nazivaju svoju religiju „darma", što znači „put" ili „religija". U svetu živi približno 900 miliona hindusa. Očigledno, najveći broj hindusa nalazi se u Indiji. Pošto su se Indusi raselili po celom svetu, postoje mnoge hinduističke zajednice u drugim zemljama. Ukupan broj hinduista u Indiji je sporan, jer uključuje i 300 miliiona „nedodirljivih", koji se smatraju delom hinduističke društvene strukture, ali koji su sprečeni da, u potpunosti, učestvuju u hinduizmu.

Budizam
Budizam se zasniva na učenjima osobe koja se zove Buda, što znači „prosvetljeni". Ova religija ima mnogo razlčitih ogranaka, ali budizam je jedini ispravan, sveobuhvatan termin i njegovi sledbenici, bez obzira na razlike u uverenjima, radosno se nazivaju budistima. Budizam ima oko 360 miliona sledbenika, što ga stavlja na četvrto mesto, posle hrišćanstva, islama i hinduizma. Budizam je nastao u Indiji. Tradicionalni oblici budizma zastupljeniji u Šri Lanki i jugoistočnoj Aziji (Tajland, Majnamar, Laos i Kambodža). Pored toga, poprimio je različite oblike u mnogim drugim azijskim zemljama, najviše u Tibetu, Koreji, Kini i Japanu. Danas, budizam često prihvataju na zapadu, mada često na uštrb tradicionalnih oblika ove religije.

Judaizam
Judaizam je dobio ime po plemenu Juda, jednom od dvanaest drevnih izraelskih plemena. Stoga, doslovno, to je religija onih koji su došli iz Judinog plemena, koji se zovu Jevreji. Međutim, biti Jevrejin odnosi se i na etnički identitet, kao i na veru i danas ima mnogo Jevreja koji ne praktikuju jevrejsku veru, iako se rado izjašnjavaju kao Jevreji etničko i kulturološki govoreći. Procenjeno je da postoji oko 15 miliona religioznih Jevreja danas u svetu, ali mnogi drugi ne praktikuju nikakvu religiju.

Bahai religija
Termin Bahai doslovno znači „sledbenik Baha" i odnosi se na Bahaulaha, osnivača te religije. Bahajska religija ima više od sedam miliona članova. Potekla je iz Irana i postoji u preko 200 zemalja sveta, odmah iza hrišćanstva, koje je zastupljeno u preko 250 zemalja sveta. Daleko je ispred islama koji postoji u oko 175 zemalja.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koje su najzastupljenije svetske religije?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries