settings icon
share icon
Pitanje

Zašto se mormoni nazivaju Svecima poslednjih dana?

српски

Odgovor


Kada je glad za religioznim iskustvom dostigla svoj vrhunac 1880tih godina, nedostatak jedinstva među razlčitim granama hrišćanstva postao je kamen spoticanja. Pojavio se čovek po imenu Jozef Smit da predloži sopstvena religiozna iskustva kao rešenje. On se proglasio Božijim prorokom. Sledbenici su tvrdili da je Bog obnovio „sveto sveštenstvo starih apostola i učenika" i predao ga Jozefu Smitu. Smit je takođe izjavio da su u tim „zadnjim danima" sveta, sve crkve učestvovale u otpadništvu i da se, kada su u pitanju spasenje i uputstva, može verovati samo njegovim ličnim otkrivenjima (ili onima koja su u vezi sa njim).

Najviše zahvaljujući naporima Jozefa Smita i Olivera Kovderija, osnovana je organizacija i nazvana Crkva Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Ime je navodno dato posle otkrivenja Isusa Hrista i trebalo je da ukaže na tri specifičnosti: 1. Isus Hristos je rukopoložio crkvu; 2. služba crkve je specifična za zadnje dane i 3. crkva treba da se sastoji od jedinih pravih svetaca koe je priznao Isus Hristos. Takvo ime je zvučalo sasvim privlačno u periodu nestabilnih doktrina. Mormonska crkva je istakla da je njen zadatak bio da uspostavi Božije carstvo i prakse hrišćanske religije onako kako je Bog nameravao. Ove stvari imale su objedinjen naziv „obnova evanđelja" i bile su deo pokreta obnove u ranom 19. veku.

Prema Bibliji, Bog je taj koji će uspostaviti svoje carstvo (Isaija 9:7). Sveci nisu pozvani to da rade za Njega. Takođe, bez obzira da li neko posmatra zadnje dane kao sam kraj postojanja zemlje ili uključuje i dane koji su sledili posle završene Isusove službe, ne postoji biblijska potpora da je slomljenom evanđelju potrebna obnova. Isus je rekao da je izjava Simona Petra u vezi sa Njim da je„Hristos, Sin Boga živoga" ta stena na kojoj će On izgraditi svoju crkvu i ni „vrata adova neće je nadvladati" (Matej 16:16,18). Bog, takođe, objavljuje da, iako su neki odlutali od istine „Božiji temelj čvrsto stoji" (2. Timoteju 2:18-19). Ovi stihovi ukazuju na istrajnu prirode crkve unutar konteksta evanđelja. Zaista, tokom zadnjih vremena, otpadništvo će bujati ( Matej 24:11), ali evanđelje će ostati netaknuto kod onih koji istraju (Matej 24:13-14).

Pravi rad današnih svetaca je da nastave da objavljuju istinu večnog evanđelja (Jovan 3:16; Marko 16:15) i da se „drže primera zdravih reči koje si čuo od mene u veri i ljubavi koja je u Hristu Isusu" (2. Timoteju 1:13).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Zašto se mormoni nazivaju Svecima poslednjih dana?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries