settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o tome kako se nositi sa suparništvom između braće i sestara?

српски

Odgovor


Suparništvo među braćom i sestrama seže skoro do početka vremena, počevši od prva dva brata pomenuta u Svetom pismu, Kajina i Avelja. U Bibliji nalazimo druge rivale braće i sestara, uključujući Ismaila i Isaka, Isava i Jakova, Liju i Rahelu, Josifa i njegovu braću i Avimeleha i njegovu braću. U svakom slučaju, suparništvo među braćom i sestrama dovelo je do toga da jedno ili više braće i sestara preduzmu nepromišljene, grešne radnje.

Bog želi da braća i sestre žive u harmoniji i ljubavi jedni s drugima (Psalam 133:1). Bratska ljubav se koristi kao primer kako vernici treba da se ophode jedni prema drugima (Jevrejima 13:1; 1. Petrova 3:8). Znamo, međutim, da ne živimo uvek onako kako bi trebalo i da rivalstvo među braćom i sestrama postoji. Braća i sestre dolaze u sukob, svađaju se jedni s drugima, lažu i varaju jedni druge i generalno se ponekad užasno odnose jedni prema drugima.

Posao roditelja je da vaspitava decu da budu slična Hristu, tako da treba da vidimo šta je Isus rekao da je važno u vezi ponašanja i ophođenja prema drugima.

Isus je rekao da su dve najvažnije zapovesti ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjem (Matej 22:36–40). Znamo da je Isus nameravao da bližnji označavaju one koji su nam u blizini, a niko nije bliže od naše rođene braće i sestara. Dom treba da bude mesto gde deca uče da vole jedni druge. „Ljubav sve grehe pokriva“ (Priče Solomonove 10:12), uključujući uzroke rivalstva među braćom i sestrama.

Suparniđtvo među braćom i sestrama može proizaći iz ljubomore, sebičnosti i roditeljske pristrasnosti (stvarne ili percipirane). Čini se da je rivalstvo između Kajina i Avelja bilo uzrokovano Kajinovom ljubomorom zbog prihvatanja Aveljove žrtve (1. Mojsijeva 4:3–5). Ubilačko rivalstvo među braćom i sestrama u Gideonovoj porodici bilo je uzrokovano Abimelehovom sebičnom željom da vlada kao kralj (Sudije 9:1–6). Suparništvo među Jakovljevim sinovima bilo je podstaknuto Jakovljevim favorizovanjem Josifa (Postanak 37:3–4).

Uzroci rivalstva među braćom i sestrama mogu se prevazići ljubaznošću, poštovanjem i naravno, ljubavlju ( 1. Korinćanima 13:4–7 ). Roditelji treba da insistiraju na tome da se njihova deca ophode jedni prema drugima s ljubaznošću, poštovanjem i ljubavlju — a roditelji bi trebalo da budu uzor istog.

Sveto pismo nas uči kako da se odnosimo jedni prema drugima. Efescima 4:31–32 govori o nekoliko negativnih ponašanja koje treba izbegavati i pozitivnom ponašanju koje treba kultivisati: „Uklonite iz svoje sredine svaku gorčinu, srdžbe, viku i vređanje, kao i svako drugo zlo. Budite dobri jedni prema drugima, milosrdni, praštajte jedan drugome, kao što je Bog u Hristu oprostio vama.” Takođe, od pomoći je Filipljanima 2:3–4: „Ništa ne činite radi sebičnog isticanja, niti iz bezvrednog častoljublja, nego u poniznosti smatrajte jedni druge večim od sebe.” Priča o Josifu i njegovoj braći u početku uključuje suparniđtvo između braće koje je zasnovano na ljubomori i mržnji, a Josifu se dešavaju neke užasne stvari. Ali priča ima srećan kraj. U stvari, ispostavlja se da priča o Josifu govori o bratskoj ljubavi, praštanju i Božjoj dobroti i suverenitetu (videti 1. Mojsijeva 37–50). Josifovo ophođenje prema njegovoj braći u poslednjem poglavlju 1. Mojsijeve je dobar primer ljubaznosti, poniznosti i ljubavi.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija kaže o tome kako se nositi sa suparništvom između braće i sestara?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries