settings icon
share icon
Pitanje

Šta je to sud velikog belog trona?

српски

Odgovor


Sud velikog belog trona se nalazi u Otkrivenju 20:11-15 i predstavlja krajnji sud pre nego što će nespašeni biti bačeni u ognjeno jezero (mesto večne kazne, poznato kao pakao). Iz Otkrivenja 20:7-15 saznajemo da da će se ovaj sud desiti posle Hiljadugodišnjeg carstva i pošto Satana, zver, i lažni proroci budu bačeni u ognjeno jezero (Otkrivenje 20:7-10). Knjige koje su otvorene (Otkrivenje 20:12) sadrže podatke o svim delima bilo koje osobe, bilo dobrim ili lošim, zato što Bog zna sve što je ikada bilo rečeno, urađeno ili je neko čak pomislio; i On će u skladu sa tim nagraditi ili kazniti (Psalam 28:4; Psalam 62:12; Rimljanima 2:6; Otkrivenje 2:23; Otkrivenje 18:6; Otkrivenje 22:12).

Takođe, u isto vreme je otvorena i druga knjiga, “knjiga života” (Otkrivenje 20:12). Ovo je knjiga koja određuje da li će osoba naslediti večni život sa Bogom ili će primiti večnu kaznu u ognjenom jezeru. Iako se hrišćani smatraju odgovornim za svoje postupke, njima je oprošteno u Hristu i njihova imena su zapisana u “knjizi života od početka sveta” (Otkrivenje 17:8). Takođe iz Pisma znamo da će na ovom sudu Isus suditi “mrtvima u skladu sa njihvim delima” (Otkrivenje 20:12) i ako “nečije ime” se ne nađe “zapisano u knjizi života”, on će biti bačen u ognjeno jezero (Otkrivenje 20:15).

Činjenica da će se na kraju suditi svim ljudima, i vernima i nevernima, se jasno vidi u mnogim delovima Pisma. Svaka osoba će jednog dana stati pred Hrista i biće joj suđeno za njena dela. Dok je potpuno jasno da je sud velikog belog trona, poslednji Hristov sud, hrišćani se ne slažu oko toga gde se on nalazi u odnosu na druge sudove u Bibliji, i kome će se tačno suditi na sudu velikog belog trona.

Mnogi hrišćani veruju da Pismo govori o tri različita suda koji će se desiti. Prvi sud se odnosi na sud “ovce od jaraca” ili “sud narodima” kao što se vidi u Mateju 25:31-36. Oni veruju da će se on desiti posle vremena nevolje ali pre hiljadugodišnjeg carstva, da bi se odredilo ko će ući u hiljadugodišnje carstvo. Drugi sud se odnosi na dela vernika, koji se često zove “Hristov sud(stolica) (bema)” (Druga Korinćanima 5:10); na kome će hrišćani primiti nagradu za svoja dela ili službu Bogu. Treći sud je sud “velikog belog trona” sud na kraju hiljadugodišnjeg carstva (Otkrivenje 20:11-15); koji se odnosi na sud nevernicima na kome će im biti suđeno prema njihovim delima i gde će biti osuđeni na večnu kaznu u ognjenom jezeru.

Drugi hriščani veruju da se sva tri suda, koji su opisani u Mateju 25:31-36; Drugoj Korinćanima 5:10 i u Otkrivenju 20:11-15 odnose na jedan isti krajnji sud, a ne tri odvojena suda. Drugim rečima, oni koji drže ovakav pogled veruju da će sud “velikog belog trona” u Otkrivenju 20:11-15 biti vreme gde će se sudti i vernima i nevernima. Onima, čija se imena budu našla u “knjizi života” će biti suđeno za njihova dela da bi im se odredila nagrada ili gubitak nagrade koju treba da prime; a onima čija se imena ne budu našla u “knjizi života” će se suditi prema njihovim delima da bi se odredio nivo kazne koji će primiti u ognjenom jezeru. Oni koji drže ovakav pogled veruju da je Matej 5:31-46 samo drugi opis onoga što će se desiti na sudu “velikog belog trona”. Oni ukazuju da je rezultat ovog suda isti kao i posle suda “velikog belog trona”u Otkrivenju 20:11-15. “Ovce” (vernici) ulaze u večni život dok “jarci” (nevernici) se bacaju u “večnu kaznu” (Matej 25:46).

Bez obzira koji pogled neko zauzima u pogledu suda “velikog belog trona”, bitno je da se nikada ne izgube iz vida tri vrlo važne činjenice vezane za dolazeći sud ili sudove. 1—Da će Isus Hrist biti sudija. 2—da će Hrist suditi svim nevernicima i da će biti kažnjeni prema delima koje su počinili. Biblija je je vrlo jasna u pogledu toga da nevernik sabira “gnev za dan gneva i otkrivenja pravednog suda Božijeg (Rimljanima 2:5), i da će Bog “svakome uzvratiti prema njegovim delima” (Rimljanima 2:6). 3—da će Isus suditi i vernicima, ali s obzirom da im je Hristova pravednost pripisana i da su njihova imena zapisana u “knjizi života,” oni će biti nagrađeni u skladu sa delima koja su počinili. Iz Rimljana 14:10-12 jasno se vidi da “ćemo svi izaći pred sud Božiji” i da će svako od nas “za sebe odgovarati Bogu.”

Nema sumnje da je Biblija vrlo jasna da će svi, vernici i nevernici, jednoga dana stati pred Hrista da im se sudi. Ali dobra vest za vernike je da naš sud neće biti da se odredi da li ćemo biti bačeni u ognjeno jezero, zato što je to rešeno onda kada smo poverovali u evanđelje i postali “deca Božija.” Oni koji su istinski spašeni su nagrađeni u sjajnoj razmeni u kojoj su naši gresi uračunati Hristu a Njegova prevednost je pripisana nama. Tako da, iako je naše spasenje sigurno u Hristu mi ćemo ipak “za sebe odgovarati Bogu” (Rimljanima 14:12,) i zato treba da se trudimo da uradimo sve za slavu Božiju (Prva Korinćanima 10:31).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je to sud velikog belog trona?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries