settings icon
share icon
Pitanje

Šta je Bog?

српски

Odgovor


A.V Tozer je napisao: „Kakav je Bog? Ako pod tim pitanjem mislimo kakav je Bog u suštini, ne postoji odgovor. Ako mislimo na to šta je Bog otkrio o sebi, a da jedan um pun strahopoštovanja može da razume, verujem, da je odgovor i potpun i zadovoljavajući".

Tozer je u pravu kada kaže da ne možemo da znamo šta je Bog u svojoj suštini. Knjiga o Jovu izjavljuje: „Misliš li ti tajne Božije proniknuti, ili do savršenog znanja Svemoćnog dopreti? Ono je kao nebo visoko; pa šta bi ti učinio? Dublje je od podzemlja; pa što možeš znati?″ (Jov 11:7-8).

Međutim, možemo da se zapitamo šta je Bog otkrio o sebi u svojom reči i u stvorenju, a da jedan ponizan um može da razume.

Kada je Bog usmerio Mojsija da ide kod egipatskog faraona i traži da se oslobode Izraelci, Mojsije je pitao Boga: „Ići ću, dakle, sinovima Izraelovim i reći ću im: ,Bog otaca vaših posla me k vama.' Ali ako me pitaju koje je ime njegovo, šta ću im odgovoriti?" (Izlazak 3:13)

Odgovor koji je Bog dao Mojsiju bio je jednostavan, ali pun otkrivenja: Bog reče Mojsiju: „Ja sam ONAJ KOJI JESAM". I reče dalje: ,ako ćeš kazati sinovima Izraelovim: onaj kome je ime ,JA JESAM' on me posla k vama.ʾ" (Izlazak 3:14).

Ovo ime govori o činjenici da je Bog čisto postojanje ili kako neki zovu čista realnost. Čista stvarnost je ono što JESTE, ali bez mogućnosti da ne postoji. Drugim rečima, mnoge stvari IMAJU postojanje (npr. ljudska bića, životinje, biljke), ali samo jedna stvar JESTE postojanje. Druge stvari mogu da imaju „bivstovanje", ali samo Bog jeste BIVSTOVANJE.

Činjenica da je Bog sam POSTOJANJE dovodi nas do bar pet istina u vezi sa onim ko Bog jeste – kakav tip bića On jeste.

Prvo, sam Bog je samopostojeće biće i prvi uzrok svega ostalog što postoji. Jovan 5: 26 kaže: „……Otac ima život u sebi…". Pavle je propovedao: „Niti prima službu od ljudskih ruku, niti ima potrebu za čim, pošto sam daje svima život i dah i sve" (Dela 17:25).

Drugo, Bog je neophodno biće. Neophodno biće je ono čije nepostojanje nije moguće. Samo Bog je neophodno biće; sva druga bića su zavisna bića, tj. ne mogu da postoje. Međutim, ako Bog ne bi postojao, onda ne bi postojalo ni ništa drugo. On sam je neophodno biće, putem kojeg sve drugo trenutno postoji- činjenica koju citira Jov: „Kad bi samo na sebe mislio i sebi duh i dah svoj uzeo, odjednom bi svako telo izginulo i čovek bi se u prah pretvorio″ (Jov 34:14-15).

Treće, Bog je lično biće. Reč lično u ovom kontekstu ne označava ličnost (npr. smešan, neposredan itd); umesto toga, znači „imati nameru". Bog je biće svrhe koje ima volju, stvara i usmerava događaje po Njegovoj meri. Prorok Isaija je napisao: „Pamtite ono što je od starine bilo, jer sam ja Bog, drugog Boga nema. Ja sam Bog, i niko nije kao ja. Od početka javljam šta će biti, unapred javljam šta se još nije zbilo. Ja govorim: Odluka će moja ostati, svu ću volju svoju izvršiti!″ (Isaija 46:9-10).

Četvrto, Bog je trojedino biće. Ova istina je misterija, ipak Biblija govori o ovoj činjenici. Biblija jasno govori da postoji samo jedan Bog: „Čuj, Izraelu! Gospod je, Bog naš, jedini Gospod-″ (Ponovljeni zakon 6:4). Ali, Biblija govori i da postoji množina u vezi Boga. Pre nego što se Isus uspeo na nebo, zapovediio je svojim učenicima. „Zato idite I načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha" (Matej 28:19).

Obratite pažnju na jedninu „imena" u ovom stihu; ne pominje „imena" koja bi govorila o tri boga. Postoji jedno ime koje pripada trima Osobama koje čine Boga.

Biblija na više mesta jasno naziva Oca Bogom, Isusa Bogom i Svetog Duha Bogom. Na primer, činjenica da Isus samo po sebi postoji i da je prvi uzrok svega navodi se u prvim stihovima evanđelja po Jovanu: „Sve je kroz nju postalo i ništa što je postalo nije postalo bez nje. U njoj beše žiovt I život beše svetlost za ljude″ (Jovan 1:3-4). Biblija, takođe, govori da je Isus neophodno biće; „I On je pre svega i sve u Njemu ima svoje postojanje" (Kološanima 1:17).

Peto, Bog je biće ljubavi. Na isti način na koji mnoge stvari mogu da postoje, ali samo jedna JESTE postajanje, ljudi i druga živa bića mogu da poseduju i iskuse ljubav, ali samo jedna stvar može da BUDE ljubav. Prva Jovanova 4:8 daje jednu jednostavnu ontološku izjavu: „Bog je ljubav"

Šta je Bog? Bog je jedini koji može da kaže: „Ja sam onaj koji jesam". Bog je čisto postojanje, samopostojan i izvor svega drugog što ima postojanje. On je jedino neophodno biće, ima svrhu, ličan je i poseduje i jedinstvo i raznovrsnost.

Bog je, takođe, ljubav. On te poziva da ga tražiš i da otkriješ ljubav koju ima za tebe u svojoj Reči i u životu svog Sina, Isusa Hrista, onog koji je umro za tvoje grehe i stvorio način za tebe da, sa Njim, živiš u večnosti.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je Bog?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries