Da li postoji tako nešto kao srodna duša?


српски
Pitanje: Da li postoji tako nešto kao srodna duša? Da li Bog ima samo jednu posebnu osobu sa kojom da stupiš u brak?

Odgovor:
Biblija nigde ne ukazuje na to da postoji samo jedan poseban supružnik odabran za svaku osobu. Nemoguće je da u potpunosti razumemo Božije puteve. Znamo da nas On poznaje još pre našeg rođenja. “Pre nego te sazdah, u utrobi, znah te; i pre nego izide iz utrobe, posvetih te; za proroka narodima postavih te” (Jeremija 1:5). On zna kakve ćemo odluke doneti, i zna da li ćemo se okrenuti njemu ili ne (Rimljanima 8:29-30). On zna broj dlaka na našim glavama (Matej 10:30). Ako se predamo Gospodu i tražimo Njegovo vođstvo, On obećava da će nas voditi. “Uzdaj se u Gospodasvim svojim srcem, a na svoj razum ne oslanjaj se. Na svim putevima svojim imaj ga na umu i On će upravljati staze tvoje” (Priče Solomonove 3:5-6).

Ljudi često prave izbore koji su protiv Božije volje – kako hrišćani tako i nehrišćani. Tako da ako je Bog planirao za nas da budemo samo sa jednom osobom, i mi propustimo tu priliku, tada bi naš životni plan bio uništen. Ali Biblija kaže da i “najbudalastiji” Božiji plan je daleko mudriji od najmudrijeg plana koji čovek može da izmisli (Prva Korinćanima 1:25), što znači da se Božiji plan ne može uništiti. Kada mi odlučimo da sledimo Boga, verujem da on onda stavlja na naš put ljude i situacije koji nas oblikuju u ljude kakve On želi da budemo. Čak i ako hrišćanin stupi u brak sa osobom koja nije hrišćanin, Bog ima moć da čini čuda i da promeni život te osobe. Mi, ljudi, dovodimo sami sebe u najgore moguće situacije, ali Bog u svojoj bezgraničnoj mudrosti i milosti može da nas izvuče , ako ga potražimo.

Iako danas skoro svi stupaju u brak, nije Božiji plan za sve da budu u braku. Pavle je rekao: “Ja pak želim da svi ljudi budu kao ja; ali svako ima svoj blagodatni dar od Boga, jedan ovako, a drugi onako” (Prva Korinćanima 7:7). Nijedna od ovih mogućnosti nije bolja od druge. Očigledno Bog nije nameravao da svi budu sami, u suprotnom to bi značilo da mu je namera bila da ljudska populacija na zemlji nestane. I On ne želi da svi ljudi budu u braku, jer je nekima bolje kad su sami. Mi svi služimo Bogu na različite načine. U svakom slučaju, Bog želi da bude u centru naših života. Ako tražimo Njegovo vođstvo, On će nas voditi putem kojim On želi da idemo i blagosloviće naše živote da možemo da činimo Njegovu volju.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Da li postoji tako nešto kao srodna duša?