settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija govori o socijalnoj pravdi?

српски

Odgovor


Pre diskusije o hrišćanskom viđenju socijalne pravde, trebalo bi da definišemo termine. Socijalna pravda je toliko politički obojen koncept da zaista ne može da se odvoji iz svog konteksta modernog vremena. Socijalna pravda se često koristi kao ratni poklič za mnoge koji se nalaze na levoj strani političkog spektra. Ovaj isečak iz „Socijalne pravde" u tekstu na Wikipediji je dobra definicija ovog koncepta:

„Socijalna pravda je takođe koncept koji neki koriste da bi opisali pokret za svet sa socilanom pravdom. U ovom kontekstu, socijalna pravda se zasniva na konceptu ljudskih prava i jednakosti i uključuje veći stepen ekonomske jednakosti putem stalnog oporezivanja, preraspodele dohotka, pa čak i preraspodele imovine. Ove strategije imaju za cilj da postignu ono što na šta su razvojni ekonomisti mislili, više kao na jednakost mogućnosti nego na ono što trenutno postoji u nekim društvima i na izgradnju jednakosti ishoda u slučajevima gde se slučajno pojavljuju nejednakosti u proceduralno ispravnom sistemu."

Ključna reč u ovoj definiciji je reč „jednakost". Ova reč, zajedno sa izrazima „preraspodela dohotka", „preraspodela imovine", i „jednakost ishoda", mnogo toga govore o socijalnoj pravdi. Jednakost je politička doktrina koja u suštini promoviše ideju da bi svi trebalo da imaju (podjednaka) politička, socijalna, ekonomska i građanska prava. Ova ideja je zasnovana na osnovi neotuđivih ljudskih prava zagarantovana u dokumentima kao što je Deklaracija nezavisnosti.

Međutim, kao ekonomska doktrina, jednakost je podsticajna sila socijalizma i komunizma. Ekonomska jednakost je ta koja pokušava da ukine prepreke ekonomske nejednakosti uz pomoć preraspodele bogatstva. Ovo vidimo da je primenjeno u programima socijalne zaštite gde stalno oporezivanje uzima proporcionalno više novca od bogatih pojedinaca da bi se podigao standard života ljudi koji nemaju sredstva. Drugim rečima, vlast uzima od bogatih i daje siromašnima.

Kod ove doktrine postoje dva problema. Prvi, postoji pogrešna pretpostavka kod ekonomske jednakosti da su bogati postali imućni izrabljujući siromašne. Veliki deo socijalističke literature u poslednjih 150 godina promoviše ovu premisu. Tako je možda bilo prvobitno u vreme kada je Karl Marks pisao svoj Komunistički manifest, pa čak i danas to možda jeste tako ponekad, ali svakako ne sve vreme. Drugo, socijalistički programi imaju tendenciju da stvore više problema nego što ih rešavaju; drugim rečima, ne funkcionišu. Socijalna pomoć, koja koristi izvore javnih poreza da bi se dopunila primanja nedovoljno zaposlenih ili nezaposlenih, tipično imaj efekat da primaoci postanu zavisni od državnih davanja umesto da rade na tome da poprave svoju situaciju. Svako mesto gde je socijalizam/komunizam isproban na nivou naroda, nije uspeo da ukoni klasne razlike u društvu. Umesto toga, sve što je uradio je da je zamenio razliku između aristokratije i običnih ljudi klasno-političkom klasnom razlikom.

Koje je onda hrišćansko viđenje socijalne pravde? Bibija nas uči da je Bog pravedan. U stvari, „pravi su putevi njegovi" (Ponovljeni zakon 32:4). Zatim, Biblija podržava ideju socijalne pravde u kojima se briga i nega pokazuju u nevolji siromašnih i nesrećnih (Ponovljeni zakon 10:18; 24:17; 27:19). Biblija često govori o siročićima, i beskućnicima u društvu, odnosno ljudima koji nisu mogli da se bore za sebe i koji nisu imali sistem podrške. Izraelski narod je dobio zapovest od Boga da se brine za one koji su u društvu manje sreće, i njihov konačni neuspeh da to urade bio je delimično razlog za njihov sud i izbacivanje iz zemlje.

U Isusovoj propovedi na gori, On pominje brigu za „najmanje od ovih" (Mateja 25:40), i u Jakovljevoj poslanici on tumači prirodu „prave religije" (Jakovljeva 1:27). Ako pod „moralnom pravdom" mislimo na društvo koje ima moralnu obavezu da se brine za one koji su manje sreće, tada je ovo ispravno. Bog zna da će, zbog greha biti udovica, siročica i beskućnika u društvu, i u oba zaveta je omogućio način za brigu za one koji su odbačeni iz društva. Model za takvo postupanje je sam Isus, koji je pokazao Božiju pravdu time što je doneo poruku jevanđelja onima koji su bili odbačeni od društva.

Međutim, hrišćansko viđenje socialne pravde se razlikuje od savremenog viđenja. Biblijski podsticaj da se brinemo o siromašnima je više individualan nego društveni. Drugim rečima, svaki hrišćanin je ohrabren da čini sve što može da pomogne „najmanjem od ovih". Osnova za takve biblijske zapovesti se nalaze u drugoj i najvećoj zapovesti – voli bližnjega kao samog sebe (Mateja 22:39). Današnje shvatanje društvene pravde zamenjuje pojedinca državnom vlašću, koja preko poreza drugih sredstava preraspoređuje imovinu. Ova politika ne podstiče davanje iz ljubavi, već prezir od strane onih koji vide da je oduzeto njihovo teško stečeno bogatstvo.

Druga razlika je u tome da hrišćansko viđenje socijalne pravde ne pretpostavlja da bogati ljudi koriste nepravedno stečeno bogatstvo. Bogatstvo nije zlo prema hrišćanskom viđenju, ali postoji odgovornost i očekivanje da osoba bude dobar staratelj nad svojim bogatstvom (pošto svo bogatstvo dolazi od Boga). Današnja socijalna pravda postupa po pretpostavci da bogati iskorišćavaju siromašne. Treća razlika je i tome da, prema hrišćanskom viđenju staranja, hrišćanin može da daje u humanitarne svrhe koje želi da podrži. Na primer, ako hrišćanin ima na srcu nerođenu decu, može da podrži pro-life organizacije putem svog vremena, talenta i imovine. Prema savremenom obliku društvene pravde, oni koji su na vlasti su oni koji odlučuju ko će da primi preraspoređeno bogatstvo. Nemamo kontrolu na onim što vlast čini sa našim novcem od poreza, i najčešće taj novac ide u dobrotvorne svrhe koje možda ne smatramo da su toga dostojne.

U osnovi, postoji tenzija između Bogocentričnog pristupa socijalnoj pravdi i čovekovog viđenja iste. Ljudsko viđenje vidi vlasti u ulozi spasitelja, kako donose utopiju putem državnih planova. Bogocentričan pristup vidi Hrista kao Spasitelja, koji će doneti nebo na zemlju kada se bude vratio. Prilikom Njegovog povratka, Hristos će obnoviti sve stvari i sprovesti savršenu pravdu. Do tada, hrišćani ispoljavaju Božiju ljubav i pravdu pokazujući ljubaznost i milost onima koji su manje sreće.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija govori o socijalnoj pravdi?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries