settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija kaže o smrtnoj kazni?

српски

Odgovor


Starozavetni zakon je zapovedao da se izvrši smrtna kazna za različita dela: ubistvo (Druga Mojsijeva 21:12), kidnapovanje (Druga Mojsijeva 21:16), seksualni odnos sa životinjom (Druga Mojsijeva 22:19); preljuba (Treća Mojsijeva 20:10); homoseksualnost (Treća Mojsijeva 20:13), da je neko lažni prorok (Peta Mojsijeva 13:5), prostitucija i silovanje (Peta Mojsijeva 22:4), i nekoliko drugih zločina. Međutim, Bog je često pokazivao milost kada je trebalo izvršiti smrtnu kaznu. David je počinio preljubu i ubistvo, ali Bog nije zahtevao njegov život zbog toga (Druga Samuilova 11:1-5, 14-17; Druga Samuilova 12:13). U krajnjem slučaju, svaki greh koji počinimo zaslužuje smrtnu kaznu (Rimljanima 6:23). No treba da budemo zahvalni Bogu koji je pokazao svoju ljubav prema nama time što nas nije osudio (Rimljanima 5:8).

Kada su Fariseji doveli Isusu ženu koja je uhvaćena u preljubi, i pitali ga da li ona treba da bude kamenovana, Isus je odgovorio: "Ko je od vas bezgrešan – neka prvi baci kamen na nju" (Jovan 8:7). Ovaj primer ne treba koristiti kao argument da je Isus odbacio smrtnu kaznu u svakom slučaju. Isus je ovde samo izobličavao Farisejsko licemerje. Fariseji su hteli da prevare Isusa da prekrši Starozavetni zakon...njih uopšte nije interesovalo kamenovanje žene (gde je bio čovek koji je uhvaćen u preljubi?) Bog je bio taj koji je uspostavio smrtnu kaznu: “Ko prolije krv čovečiju, njegovu će krv proliti čovek, jer je Bog po svom obličju stvorio čoveka” (Prva Mojsijeva 9:6). Isus bi podržao smrtnu kaznu u nekim slučajevima ali je isto pokazao milost kada je trebalo izvršiti smrtnu kaznu (Jovan 8:1-11). Apostol Pavle je definitivno priznavao autoritet vlasti da izvrši smrtnu kaznu kada je to neophodno (Rimljanima 13:1-5).

Tako da u osnovi smo se vrtili tamo gde smo počeli. Da, Bog dozvoljava smrtnu kaznu. Ali u isto vreme, Bog ne zahteva da se uvek izvrši smrtna kazna kada to po zakonu sleduje. Kakav treba da je onda hrišćanski stav po pitanju smrtne kazne? Prvo, treba da znamo da je Bog uspostavio smrtnu kaznu u Svojoj Reči; tako da bi bilo uobraženo od nas da mislimo da mi možemo da uspostavimo viši standard od Božijeg ili da budemo bolji nego On. Bog ima najuzvišeniji standard od bilo koga bića, s obzirom da je savršen. Ovaj standard On primenjuje ne samo na nas nego in a sebe samog. Samim tim, On voli beskonačno, i Njegova milost je beskonačna. Takođe vidimo da On ima beskonačan gnev, i sve to je u svršenom balansu.

Drugo, mi treba da shvatimo da je Bog dao autoritet vlastima da odrede kada da se izvrši smrtna kazna (Prva Mojsijeva 9:6; Rimljanima 13:1-7). Nebiblijski je da tvrdimo da se Bog suprostavlja smrtnoj kazni u bilo kom slučaju. Hrišćani nikada ne treba da se raduju kada se izvršava smrtna kazna, ali u isto vreme, hrišćani ne treba da osporavaju pravo vlastima da uklone izvršioce najgorih zločina.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija kaže o smrtnoj kazni?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries