settings icon
share icon
Pitanje

Da li Biblija podučava situacionu etiku?

српски

Odgovor


Situaciona etika je viđenje moralne etike koja drži da je moralnost delovanje određeno kontekstom. Situaciona etika tvrdi da ako postoji dobro i zlo, da su određeni samo željenim ishodom za tu situaciju. Situaciona se razlikuje od moralnog relatvizma po tome što moralni relativizam tvrdi da ne postoji dobro i zlo. Situaciona etika postavlja etički kod po kome potrebe određene situacije određuju šta je dobro a šta nije.

Biblija je, od početka do kraja istinita, dosledna, i primenjiva. Da li Biblija poučava, upozorava ili čak naginje ka zastupanju situacione etike? Kratak odgovor je: „Ne". Razmotrićemo tri principa: 1) Bog je tvorac i održitelj svega. 2) Cela Božija Reč je istina. Čak i oni delovi koji nam se ne sviđaju ili ih ne razumemo. 3) Ono što je ispravno i neispravno su određeni time ko Bog jeste.

1. Bog je tvorac i održitelj. Situaciona etika tvrdi da je moralnost određena okolinom ili okolnostima. Božija Reč kaže da je moralnost određena Božijom suverenošću, pošto je tvorac i održitelj. I to nije stvar semantike već je činjenica. Čak i kada bi Bog dao zapovest jednoj grupi ljudi a to zabranio drugoj, odluka da li je to dobro ili nije, etički ili nije, nije bazirana na situaciji, već na Božijoj zapovesti. Bog ima autoritet da vodi šta je ispravno a šta nije. Rimljanima 3:4 kaže: „Pre će biti da se Bog pokaže istinit, a svaki čovek laža".

2. Cela Božija Reč je istina. Sugerisati da Biblija zastupa situacionu etiku bi impliciralo da u njoj postoje greške. To nije moguće. To je nemoguće zbog broja 1, Bog je tvorac i održitelj.

3. Ispravno i neispravno su definisani time ko Bog jeste. Ljubav je Božija priroda. On definiše šta je ljubav ne onim što čini, nego jednstavno onim ko On jeste. Biblija kaže: „Bog je ljubav" (1. Jovanova 4:16). Ljubav je nesebična i ima obzira prema drugima, nikada ne traži svoju slavu ili zadovoljstvo (1 Korinćanima 13). Zbog toga ko je Bog, Biblija koju je Bog dao i koja je cela istinita, ne može da sadrži etički sistem koji bi sam po sebi prkosio Božijoj prirodi. Situaciona etika smišlja šta je ispravno a šta nije da bi zadovoljila većinu ili jednu osobu iz sebičnosti. Ljubav je suprostnost tome. Ljubav teži da ohrabri i izgradi druge ljude.

Dva osnovna problema u vezi sa situacionom etikom su realost apsolutne istine i koncept prave ljubavi. Biblija podučava apsolutnu istinu, koja tvrdi da je Sveti Bog predodredio šta je ispravno a šta neispravno. I ljubav – Božija definicija prave, iskrene, istinite ljubavi – ne ostavlja prostor za sebične i nečiste motive. Čak i ako neko kaže da situacija zahteva nesebičnost, to je i dalje ljudska odluka a ne Božija. Razlozi zbog kojih čovek određuje šta je najbolje, bez prave ljubavi su u korenu sebični.

Šta se dešava kada stvari izgledaju kao da su ispravne ali Bog kaže da nisu? Moramo da se pouzadmo u Božiju suverenost i da „znamo da Bog sve pomaže na dobro onima koji ga ljube, koji su po njegovoj odluci pozvani" (Rimljanima 8:28). Ako pripadamo Hristu, Bog nam je dao Svoga Duha (Jovan 16), i preko Njega možemo da razumemo šta je ispravno a šta nije. Kroz Njega smo ubeđeni, ohrabreni, i vođeni ka pravednosti. Velika želja da znamo istinu, zajedno sa traganjem za Bogom, biće nagrađena Božijim odgovorom: „ Blaženi su gladni i žedni pravednosti, jer će se oni nasititi" (Mateja 5:6).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li Biblija podučava situacionu etiku?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries