settings icon
share icon
Pitanje

Šta je to sistematska teologija?

српски

Odgovor


Teč "teologija" dolazi od dve Grčke reči koje znače "Bog" i "reč." Kombinovano, reč "teologija" znači "učenje o Bogu." Sistematska upućuje na to da je nešto stavljeno u sistem. Sistematska teologija je, dakle, podela teologije u sisteme koji objašnjavaju različite oblasti. Na primer, mnogo knjiga u Bibliji daju informaciju o anđelima. Ni jedna knjiga ne daje sve informacije o anđelima. Sistematska teologija uzima sve informacije o anđelima iz cele Biblije i organizuje ih u sistem - angeologija. O tome se radi kod sistematske teologije – organizovanje Biblijskih učenja u kategorijske sisteme.

Ispravna Teologija ili Paterologija je učenje o Bogu Ocu. Hristologija je učenje o Bogu Sinu, Gospodu Isusu Hristu. Pneumatologija je učenje o Bogu Svetom Duhu. Bibliologija je učenje o Bibliji. Soteriologija je učenje o spasenju. Ekleziologija je učenje o crkvi. Eshatologija je učenje o poslednjim vremenima. Angeologija je učenje o anđelima. Hrišćanska demonologija je učenje o demonima iz hrišćanske perspektive. Hrišćanska Antropologija je učenje o ljudskom rodu. Hamarteologija je učenje o grehu.

Biblijska teologija je proučavanje neke knjige (ili knjiga) Biblije i naglašavanje različitih aspekata na koje se teologija fokusira. Na primer, Evanđelje po Jovanu je veoma Hristološko jer se fokusira jako puno na Hristovo božanstvo (Jovan 1:1,14; 8:58; 10:30; 20:28). Istorijska teologija je nauka o doktrinama i tome kako su se se razvile tokom vekova hrišćanske crkve. Dogmatična teologija je nauka o doktrinama nekih hrišćanskih grupa koje imaju sistematizovanu doktrinu, naprimer, Kalvinistička teologija i dispenzacionalistička teologija. Savremena teologija je učenje o doktrinama koje su se razvile ili došle u fokus u poslednje vreme. Sistematska teologija je vrlo bitno oruđe koje nam pomaže da razumemo i podučavamo Bibliju na organizovan način.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je to sistematska teologija?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries