settings icon
share icon
Pitanje

Šta je šintoizam?

српски

Odgovor


Šintoizam je isključivo japanska religija, a njeno poreklo potiče iz drevne japanske istorije. To je jedna od najstarijih svetskih religija. Japanci jako vole svoju zemlju i veruju da su japanska ostrva bila prva božanska tvorevina. U stvari, šintoizam podučava da nijedna druga zemlja nije božanska, čineći Japan jedinstvenim na svetu. Nije iznenađujuće što šintoizam nije popularan van Japana.

Dve osnovne doktrine šintoizma su da je Japan zemlja bogova i da su njegovi ljudi potomci bogova. Ideja o božanskom poreklu Japanaca, kao i božanskom poreklu zemlje dalo je podsticaj verovanju o superiornosti nad drugim zemljama i narodima. Sa izuzetkom nekoliko određenih sekti šintoizma, religija nema osnivača, svete spise ili autoritativni sistem vrednosti. Službe se obavljaju u jednom od brojnih svetilišta u Japanu, iako mnogi Japanci imaju oltare u svojim domovima koji su posvećeni jednom ili većem broju božanstava.

Reč „šinto" dolazi od kineske reči Shen-tao , koja znači „put bogova". Glavna odlika šintoizma je pojam o kami, koncept svete moći u živim i neživim bićima. U šintoizmu postoji jak osećaj o prisustvu bogova i duhova u prirodi. Bogovi šintoizma suviše su brojni da bi se grupisali po hijerarhiji, ali boginja sunca Amaterasu je jako poštovana i njen veliki imperijalni hram nalazi se 200 milja jugozapadno od Tokija. Šintoizam podučava da je i sam japanski narod potekao od kami.

Šintoizam nije, ni po čemu, usklađen sa biblijskim hrišćanstvom. Prvo, ideja da japanski narod i njihova zemlja imaju prednost nad drugima suprotstavlja se biblijskom učenju da su Jevreji Božiji izabran narod: „Jer si ti svet narod Gospodu, Bogu svome; tebe je izabrao Gospod, Bog tvoj, da mu budeš narod koji pripada njemu mimo svih naroda na zemlji" (Ponovljeni zakon 7:6). Međutim, iako su Jevreji Božiji izabrani narod, oni nikada nisu bili odrđeni kao bolji od bilo kog drugog, a Biblija ne podučava da su oni došli direktno od bogova.

Drugo, Biblija je jasna da nema mnogo bogova,već jedan Bog: „Ja sam Gospod, i nema drugog, osim mene nema boga" Isaija 45:5. Biblija takđe podučava da Bog nije bezlična sila, već Otac pun ljubavi i brige prema onima koji Ga se boje (2. Korinćanima 6:17-18).On sam je stvorio svemir i On sam vlada nad njjim. Ideja o bogovima koji naseljavaju stene, drveće i životinje kombinuje dve različite lažne doktrine: politeizam (verovanje u mnogo bogova) i animizam (verovanje da su bogovi prisutni u objektima). Ovo su laži od oca laži, Satane, koji „ide okolo kao lav koji riče tražeći koga da proždere" (1. Petrova 5:8).

Treće, šintoizam podstiče ponos i osećanje superiornosti u japanskom narodu; takav elitizam osuđen je u Biblij. Bog mrzi ponos, jer to je baš stvar koja sprečava ljude da Ga traže celim srcem (Psalam 10:4). Pored toga, podučavanje osnovne dobrote i božanskog porekla japanskog naroda odvraća ih od potrebe za Spasiteljem. Ovo je prirodna posledica pretpostavke da je nečija rasa božanskog porekla. Biblija neporecivo tvrdi da su „svi zgrešili I tako su lišeni slave Božije" (Rimljanima 3:23), da nam je svima potreban Spasitelj, Gospod Isus Hristos i da „nema spasenja ni u jednom drugom, niti ima drugog imena pod nebom, danog ljudima, u kom treba da nađemo spasenje" (Dela 4:12).

Dok šintoizam podučava da kami može da komunicira sa onima koji su postali vredni kroz ritualno pročišćenje, Bog Biblije obećava svoje prisustvo kod svakog ko Njega prizove zbog oproštenja. Nikakva količina ličnog očišćenja (jedan oblik spasenja po delima) neće učiniti osobu vrednom Božijeg prisustva. Samo vera u prolivenu krv Isusa Hrista na krstu može da postigne očišćenje od greha i učini da nas sveti Bog prihvati. „Onoga koji nije znao greha Bog je učinio grehom za nas, da mi u njemu postanemo pravednost Božija" (2. Korinćanima 5:21).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je šintoizam?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries