settings icon
share icon
Pitanje

Kako nebo može biti savršeno ako svi naši voljeni nisu tamo?

српски

Odgovor


Reč savršenstvo nosi ideju celovitosti i nedostatka ničega. Ako je nešto savršeno, onda je kompletno. Pa kako nebo može biti savršeno ako neki ljudi nedostaju? Zar ne bi bilo bolje da su svi naši najmiliji tamo?

Bog je savršen (Psalam 18:30). Božje prebivalište je savršeno. Božji plan spasenja je savršen. U Božjem planu (koji je savršen) On proteže Hristovu pravednost na sve koji se uzdaju u Njega. Šta se dešava sa onima koji ne veruju u Hrista? Oni odbacuju savršenstvo, odbacuju Božje prebivalište i odbacuju samoga Boga. Kao što kaže Jovan 3:18: „ Ko veruje u njega - tome se ne sudi; a ko ne veruje - već je osuđen, što nije verovao u ime jedinorodnoga Sina Božijeg." Prisiliti ljude da veruju, ignorisati njihov greh ili zaobići Hrista bi značilo uništiti savršenstvo neba.

Kada stignemo na nebo, naša perspektiva će se promeniti. Naša ograničena, zemaljska perspektiva biće zamenjena svetom, nebeskom perspektivom. Govoreći o večnom stanju, Otkrivenje 21:4 kaže da će Bog „otrti svaku suzu s njihovih očiju, i neće više biti smrti, ni žalosti, ni vike, ni bola, jer ono prvo prođe." Nedostajanje naših najmilijih bi verovatno spadalo u kategoriju bola ili žalosti. Možda ih se uopšte nećemo sećati. Možda ćemo shvatiti kako odsustvo naših voljenih slavi Boga. „ Jer sad gledamo kao pomoću ogledala - u zagonetki, a onda ćemo licem u lice. Sada saznajem delimično, a onda ću saznati potpuno, kao što sam i sam potpuno poznat" (1. Korinćanima 13:12). U međuvremenu, prihvatamo verom da je istina ono što Bog kaže o nebu i da ćemo doživeti savršenstvo za celu večnost.

Kratak opis večnosti možete videti u Otkrivenju 21—22. Sve je novo; sve je sjajno, slavno i blagosloveno. I mi ćemo biti deo toga. Naša tela, duše i duhovi biće potpuno blagosloveni. Greh više neće biti faktor, a naše misli će biti u skladu sa Božjim (1. Jovanova 3:2). Bog ima plan da uteši svoj narod (Isaija 40:1), da usavrši svoje otkupljene (Jevrejima 10:14) i da se brine za njih svu večnost (Psalam 23:6).

Trenutno, naš fokus ne bi trebalo da bude na tome kako možemo da uživamo u nebu ili večnom stanju bez svih naših voljenih tamo; umesto toga, trebalo bi da se usredsredimo na to kako možemo da uputimo svoje voljene na veru u Hrista — tako da oni budu tamo.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako nebo može biti savršeno ako svi naši voljeni nisu tamo?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries