settings icon
share icon
Pitanje

Šta je rastafarijanizam?

српски

Odgovor


Reč „rastafarijanizam" često podseća na stereotipne slike pletenica, ganje (marihuane), ulice Kingstona na Jamajci i rege ritmove Boba Marlija. Rastafarijanci nemaju opšte prihvaćenog vođu, niti opšte definisane principe. To je pokret crnačke afrokaripske svesti – i postoji razdor između religije i prateće socijalne svesti, tako da ljudi mogu da cene ono što rastafarijanci čine u društvenom kontekstu i ne moraju, istovremeno, da prihvate religiju.

Pokret je dobio ime od titule „Ras Tafari". U etiopskom (amharskom) jeziku, ras znači „glava", „princ ili „feldmaršal ", a tafari znači „onaj koga se treba bojati". Unutar rasfarijanizma, ovaj termin odnosi se posebno na Ras Tafari Makonena (1892–1975), koji je postao etiopski car Halije Selasije i (njegovo hrišćansko kršteno ime) koje je dobio posle krunisanja 1930. godine, kada su Selasija hvalili kao „lava Judinog, izabranika Božijeg, Cara nad carevima". Ovo je izazvalo talas šoka u afrokaripskoj kulturi. Na ulicama Kingstona na Jamajci, propovednici kao što su Josef Hilbert, počeli su da objavljuju kako je Hajlije Selasije dugo čekani Mesija i drugi Hristov dolazak. Tako je nastala jedna struja rasfarijanizma koja je smatrala Selasija za živog Boga i crnog Mesiju, koji će srušiti postojeći poredak i uvesti religiju crnaca.

Druga struja rasfarijanizma iznikla je paralelno sa mesijanskim smerom. Njeni koreni vode do Leonarda Persivala Hovela i sadrđi elemente hinduizma. Tokom ranih do sredine 1930tih, Hovel je proizveo brošuru od 14 strana, „Obećani ključ", koja je postavila temelje za drugu struju unutar rasfarijanizma koja je bila pod uticajem hinduiza i rozikrucijanizma. Mnoge vođe u ovoj struji pripadaju masonima. Rezultat je bio neka vrsta rasfarijanističkog panteizma koji traga za „lavljiim duhom u svakom od nas, Hristov duh".

Sažetak teologije rasfarijanizma, kakvog vidimo u panteističkoj struji: verovanje da je „Bog čovek i čovek je Bog"; spasenje je zemaljsko; ljudska bića su pozvana da proslave i zaštite život; izgovorena reč kao manifestacija božanskog prisustva i sile može i da stvori i donese uništenje; greh je i ličan i grupni; rasfarijanska braća su izabrani narod da pokažu Božiju silu i promovišu mir u svetu.

Obe struje rasfarijanizma su u direktnoj suprotnosti sa otkrivenom Božijom Rečju u Bibliji. Prvo, Halije Selasije nije Mesija. Oni koji ga slave kao takvog obožavaju lažnog boga. Postoji samo jedan Car nad carevima,jedan lav Judin, a to je Isus Hristos (vidi Otkrivenje 5:5; 19:16), koji će se vratiti u budućnosti da osnuje svoje zemaljsko carstvo. Pre nego što On dođe, nastaće velika nevolja, posle koje će ceo svet videti Isusa kako „dolazi na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom" (vidi Matej 24:29-31). Halijie Selasije je bio čovek i, kao svi ljudi, bio je rođen, živeo je i umro. Isus Hristos, istinski Mesija je živ i sedi sa desne strane Bogu (Jevrejima 10:12).

Panteistička struja rasfarijanizma je isto tako lažna i zasnovana na istoj laži koju Satana govori čovečanstvu još od rajskog vrta: „Bićete kao Bog" (Postanje 3:4). Postoji jedan Bog, ne mnogo njih,i iako vernici zaista poseduju Svetog Duha koji obitava u njima i mi pripadamo Bogu, mi nismo Bog. „Jer sam ja Bog, i nema drugog Boga, i niko nije kao ja" (Isaija 46:9). Dalje, spasenje nije zemaljskko, što je još jedna antibiblijska ideja „spasenja po delima". Nikakva količina zemaljskih dela ili dobrih dela ne može da nas učini prihvatljivim u očima svetog i savršenog Boga, koji je, zbog toga, poslao svog svetog i savršenog Sina da umre na krstu da plati kaznu za naše grehe (2. Korinćanima 5:21). Na kraju, rastafarijanci nisu izabrani Božiji narod. Biblija je jasna da su Jevreji Božiji izabrani narod i da On nije još završio svoj plan za njihvo otkupljenje (Izlazak 6:7; Knjiga Levita 26:12; Rimljanima 11:25-27).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je rastafarijanizam?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries