settings icon
share icon
Pitanje

Šta ćemo raditi na nebu?

српски

Odgovor


U Luki 23:43, Isus je izjavio: „Zaista kažem ti, danas ćeš biti sa mnom u raju." Reč koju je Isus upotrebio za „raj" je paradeisos što znači „park,tj. Eden (mesto buduće sreće, raj)." Paradeisos je grčka reč uzeta iz hebrejske reči pardes što znači „park – šuma, voćnjak." Isus je rekao „Danas ćes biti sa mnom u paradeisos", ne u nephele, što je grčka reč za „u oblacima." Isus je odabrao reč za „park." Ne bilo koji park, već „Božiji raj" ili Božiji park (Otkrivenje 2:7), što će za nas biti mesto buduće sreće. Da li to zvuči kao da je dosadno mesto? Kada pomislite na park, da li pomislite na dosadu?

Isus je rekao: „Klanjaj se Gospodu, Bogu svome, i njemu jedinome služi" (Matej 4:10). Zanimljivo je da Isus nije rekao „slavi I služi." Čak i letimično ispitivanje reči „slavi" u Bibliji pokazuje da je to verbalna radnja i najviše se sastoji od pevanja. Međutim, obožavanje dolazi iz srca. Obožavanje se objavljuje putem slavljenja. Služenje Bogu predstavlja obožavanje, a Biblija jasno govori da ćemo služiti Bogu na nebu. „Služitelji njegovi služiće mu" (Otkrivenje 22:3).

Nismo u mogućnosti da u potpunosti služimo Bogu u ovom životu zbog greha, ali na nebu „ništa više neće biti prokleto" (Otkrivenje 22:3). Nećemo više biti pod kletvom greha, tako da sve što ćemo raditi biće obožavanje na nebu. Jedina motivacija biće naša ljubav prema Bogu. Sve što budemo radili biće iz ljubavi prema Bogu, neuprljano našom grešnom prirodom.

Šta ćemo raditi na nebu? Jedna stvar je da ćemo učiti. „Jer ko je upoznao Gospodnju misao? ili ko je bio njegov savetnik?" (Rimljanima 11:34), „u kom je skriveno sve blago mudrosti i znanja" (Kološanima 2:3). Bog je onaj „koji u visini i svetosti stanuje"(Isaija 57:15). Bog je veći nego što je to večnost i biće potrebna cela večnost „da biste vi sa svima svetima mogli razumeti šta je širina, i dužina, i visina, i dubina, i poznati Hristovu ljubav (Efescima 3:18-19). Drugim rečima, nikada nećemo da prestati da učimo.

Božija Reč kaže da nećemo u Njegovom raju biti sami. „Onda ću saznati potpuno, kao što sam i sam potpuno poznat" (1. Korinćanima 13:12). Ovo izgleda ukazuje da nećemo samo znati naše prijatelje i porodicu, već ćemo ih „potpuno" upoznati. Drugim rečima, nema potrebe za tajnama na nebu. Ne postoji ništa čega bi trebalo da se stidimo. Nema ničega što bi trebalo sakriti. Imaćemo celu večnost da se družimo sa „mnogim narodom koga niko nije mogao izbrojati, od svake narodnosti i plemena i naroda i jezika" (Otkrivenje 7:9). Nije ni čudo što će nebo biti mesto beskonačnog učenja. Samo da upoznamo sve ljude potrajaće celu večnost!

Naše iščekivanje onog što ćemo raditi u Božijem večnom parku, nebu, biće i nadmašeno kada će „Car reći onima s desne strane: hodite, blagosloveni Oca moga, nasledite carstvo koje vam je pripremljeno od postanka sveta" (Matej 25:34). Štagod da budemo radili, možemo biti sigurni da će biti mnogo divnije od naše mašte!

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta ćemo raditi na nebu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries