settings icon
share icon
Pitanje

Da li je prevod „Novi svet" verodostojna verzija Biblije?

српски

Odgovor


Matična organizacija Jehovinih svedoka društvo„Kula stražara" definiše prevod „Novi svet" kao „ prevod Svetog pisma pomazanih Jehovinih svedoka koji je urađen direktno sa hebrejskog, aramejskog i grčkog na moderni engleski." Ovaj prevod je anonimno delo „komisije prevoda Biblije Novi svet". Jehovini svedoci tvrde da je anonimnost potrebna, jer sve zasluge za rad treba da idu Bogu. Naravno, ovo ima i dodatnu korist, jer sprečava prevodioce da imaju bilo kakvu odgovornost za greške i sprečava prave stručnjake da proveravaju njihovo akademsko zvanje.

Prevod „Novi svet" je jedinstven u jednoj stvari- to je prvi sistematski napor da se proizvede potpuna verzija Biblije koja je redigovana i revidirana zbog posebne svrhe da se usaglasi sa doktrinom jedne grupe. Jehovini svedoci i društvo „Kula stražara" shvatili su da se njihova verovanja suprotstavljaju Bibliji. Stoga, umesto da prilagode svoja verovanja Bibliji, oni su promenili Blbliju da se slaže sa njihovim uverenjima. „Komisija prevoda Biblije Novi svet" promenila je svaki stih koji se nije slagao sa teologijom Jehovinih svedoka. Ovo je jasno ispoljeno kroz činjenicu da,kako su nova izdnja prevoda izdavana, dodatne promene su unošene u biblijski tekst. Kako s u biblijski hrišćani nastavljali da ukazuju da Biblija jasno govori o Hristovom božanstvu (na primer), društvo „Kula stražara" bi izdalo novu verziju prevoda sa promenjenim stihovima koji se na to odnose. Slede neki istaknuti primeri međunarodnih revizija:

Prevod „Novi svet" prevod grčki termin stauros (krst) kao„stub za mučenje", jer Jehovini svedoci ne veruju da je Isus bio razapet na krstu. Ovaj prevod ne prevodi jevrejsku reč sheol ili grčku reči hades, gehenna, and tartarus kao „pakao", jer Jehovini svedoci ne veruju u pakao. Ovaj prevod obezbeđuje reči „prisustvo", umesto „dolazak" za grčku reč paraousia, jer Jehovini svedoci veruju da se Hristos već vratio ranih 1990tih. U Kološanima 1:16, prevod „Novi svet" ubacuje reč „drugi" uprkos tome što je u potpunosti odsutan u izvrnom grčkom tekstu. Ne odaje se utisak da je Hristos stvorio „sve druge stvari". Umesto toga, tekst kaže „sve stvari je stvorio Hristos". Ovo je radi podudarnosti sa njihovim verovanjem da je Hristos stvoreno biće,u šta veruju, jer poriču Trojstvo.

Najpoznatije izvrtanje ovog prevoda je Jovan 1:1. Izvorni tekst govori: „Reč je bila Bog". Ovaj prevod ga navodi kao „reč je bila neki bog". Ovo je pitanje stavljanja nečije unapred zamišljene teologije u tekst, a ne dozvoljavanje tekstu da govori za sebe. U grčkom ne postoji neodređeni član (na engleskom „a" ili „an"). Stoga, bilo kakvu upotrebu neodređenog člana u engleskom prevodu mora da sprovede sam prevodilac. Ovo je gramatički prihvatljivo u engleskom jeziku, dokle god ne menja značenje teksta.

Postoji savršeno dobro objašnjenje zašto theos nema određen član u Jovanu 1:1 i zašto prevod „Novi svet" jeste greška. Postoje tri opšta pravila koja treba da razumememo da bismo videli zašto.

1. U grčkom, red reči ne određuje funkciju reči na način na koji to čini u engleskom. U engleskom, rečenica ima strukturu prema određenom redosledu: subjekat-predikat-objekat. Stoga, „Hari je pozvao psa" nije isto što i „Pas je pozvao Harija." Ali, u grčkom, funkcija reči je određena padežnim nastavkom koji se vezuje za koren reči. U Jovanu 1:1, postoje dva moguća padežna nastavka za koren reči theo….. Jedan je „s" (theos), drugi je „n" (theon). „S" nastavak obično ukazuje da je imenica subjekat rečenice, dok „n" nastavak ukazuje na imenicu u ulozi direktnog objekta.

2. Kada imenica funkcioniše kao predikativni nominativ (u engleskom jeziku imenica koja sledi posle glagolola„bivanja" kao što je„jeste"), njen padežni nastavak mora da se poklapa sa padežom imenice koju menja, tako da čitalac zna koju imenicu definiše. Stoga, theo mora da ima nastavak "s", jer preimenjuje logos. Zato, transkripcija Jovana 1:1 je „kai theos en ho logos". Da li je subjekat theos ili logos? I jedna i druga imaju nastavak „s". Odgovor se nalazi u sledećem pravilu.

3. U slučajevima kada se pojavljuju dve imenice i obe imaju iste padežne nastavke, autor će često dodati određeni član kod reči koja je subjekat da bi izbegao zabunu. Jovan je stavio određeni član na logos („Reč"), umesto na theos. Zato logos je subjekat, a theos je predikativni nominativ. U engleskom, ovo za rezultat ima sledeći stih u Jovanu 1:1: „I reč beše Bog" (umesto „I Bog je bio reč").

Najočigledniji dokaz da je društvo „Kula stražara" pristrasno ogleda se u nedoslednosti prevodilačke tehnike. Kroz evanđelja po Jovanu, grčka reč theon pojavljuje se bez određenog člana. Prevod „Novi svet" prevodi neke od ovih kao „neki bog". Samo 3 stiha posle Jovana 1:1, ovaj prevod prevodi drugi padež theos bez neodređenog člana, kao „Bog". Čak još nedoslednije, u Jovanu 1:18, ovaj prevod prevodi isti termin i kao „Bog" i „bog" u istoj rečenici.

„Kula stražara", stoga, nema tekstualnu osnovu za svoj prevod- samo svoju teološku pristrasnost. Dok branioci prevoda „Novi svet" možda uspevaju da pokažu da je Jovan 1:1 može da se prevede kao što su oni uradili, ne mogu da pokažu da je to ispravan prevod. Niti mogu da objasne činjenicu da prevod „Novi svet" ne prevodi iste grčke fraze na drugim mestima u evanđelju po Jovanu na isti način. Samo unapred smišljeno, jeretičko odbacivanje Hristovog božanstva je ono što prisiljava društvo „Kula stražara" da nedosledno prevodi grčki tekst i tako dozvoli da ta njihova greška dobije neki privid legitimnosti kod onih koji ne poznaju činjenice.

Samo unapred osmišljena, jeretička verovanja „Kule stražare" stoje iza nepoštenog i nedoslednog prevoda „Novog sveta". Ovaj prevod definitivno nije verodostojna verzija Božije Reči. Postoje manje razlike između svih engleskih prevoda Biblije. Nijedan engleski prevod nije savršen. Međutim, drugi biblijski prevodioci čine manje greške u prevođenju hebrejskog i grčkog teksta na engleski; prevod „Novi svet" namerno menja prevod teksta da bi se prilagodio teologiji Jehovinih svedoka. Ovaj prevod je izvrtanje, a ne verzija Biblije.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li je prevod „Novi svet" verodostojna verzija Biblije?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries