settings icon
share icon
Pitanje

Kakav je pogled preterista na poslednja vremena?

српски

Odgovor


Preteristi gledaju na Otktivenje kao na simboličnu sliku konflikta u ranoj crkvi koja se već dogodila. Ovaj pogled poriče proročki aspekt većine knjiga Otkrivenja. Do nekog stpena, ovaj pogled pravi kombinaciju alegoričkih i simboličkih tumačenja sa konceptom da se Otkrivenje ne bavi specifičnim budućim događajima. Pokret praterista u osnovi uči da su se sva proroštva o poslednjim vremenima Novog zaveta već ispunila 70. posle Hrista kada su Rimljani napali i uništili Jerusalim i Izrael.

I dok su pisma crkvama u 2. i 3. poglavlju Otkrivenja napisana crkvama u prvom veku, i one imaju praktičnu primenu za crkve danas, poglavlja 6–22 su napisana za događaje koji tek treba da se dogode. Nema razloga da se neispunjena proroštva tumače alegorijski. Ispunjena proroštva su se ispunila bukvalno. Uzmimo na primer sve stihove Starog zaveta koji proriču Hristov dolazak. Hrist je došao u vreme kada je bilo prorečeno da će doci (Daniel 9:25-26). Hrista je rodila devica (Isaija 7:14). Hrist je postradao i umro za naše grehe (Isaija 53:5-9). Ovo su samo nekih od verovatno stotine Starozavetnih proročanstava koje je Gospod dao prorocima i koja su zabeležena u Pismu, a koja su se bukvalno ispunila. Jednostavno nema smisla da pokušavamo da pravimo alegoriju od neispunjenog proročanstva, ili da pokušamo da shvatimo neispunjeno proroštvo na bilo koji drugi način osim onog kako je napisano.

Kada čitate Otkrivenje, poglavlja 6-18, čitate o najužasnijem mogućem vremenu koje će se ikada dogoditi na zemlji – vremenu kada će zver (antihrist) vladati sedam godina (Vreme Velike Nevolje), i kada će lažni proroci govoriti celom svetu da treba da slave zver kao boga. Zatim u poglavlju 19, sve dolazi do klimaksa sa bukvalnim povratkom Hrista. Hrist poražava zver i lažne proroke u bici kod Armagedona, i baca ih u ognjeno jezero. U dvadesetom poglavlju, Hrist vezuje Satanu u bezdanu, i uspostavlja svoje zemaljsko kraljevstvo za 1,000 godina. Na kraju tih 1,000 godina, Satana biva pušten i uzrokuje kratku pobunu, ali Hrist vrlo brzo guši pobunu i baca Satanu u ognjeno jezero. Tada dolazi poslednji sud, vaskrsenje i sud nevernicima. Poglavlja 21 i 22 opisuju večno stanje – način na koji će svi vernici uživati u prisustvu i zajedništvu Gospodnjem zauvek.

Preterizam je u potpunosti nedosledan u svom tumačenju Knjige Otkrivenja. Prema preterističkom pogledu na poslednja vremena, poglavlja 6-18 u Otkrivenju su simbolični i alegorični, i ne opisuju bukvalne događaje. Međutim, poglavlje 19, prema preteristima, treba da se shvati bukvalno. Isus Hrist će se bukvalno i fizički vratiti na zemlju. Zatim, poglavlje 20 preteristi iznova tumače alegorijski. Zatim, poglavlja 21-22 se tumače bar delimično bukvalno, da će uistinu biti Novo nebo i Nova zemlja. Niko ne poriče da Otkrivenje sadrži zapanjujuće i ponekad zbunjujuće slike. Niko ne poriče da Otkrivenje neke stvari opisuje figurativno. Međutim, da selektivno opovrgnemo bukvanu prirodu izabranih delova Otkrivenja za posledicu ne može da ima bukvalno tumačenje bilo kog dela Otkrivenja. Ako su pečati, trube, lukovi, svedoci, 144000, zver, lažni proroci, Milenijmsko Kraljevstvo,itd., svi alegorični ili simbolčni – na osnovu čega možemo da tvrdimo da su Drugi Dolazak Hristov i Novo Nebo i Nova zemlja bukvalni? Ovo je slaba tačka preterizma – da tumačenje Otkrivenja prepušta slobodnom izboru prevodioca. Umesto toga, mi treba da ga čitamo, da mu verujemo i da mu budemo poslušni – bukvano i tačno.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kakav je pogled preterista na poslednja vremena?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries