settings icon
share icon
Pitanje

Šta je preporod krštenjem?

српски

Odgovor


Preporod krštenjem je verovanje da je krštenje neophodno za spasenje ili još tačnije, da se preporod ne dešava dok osoba nije krštena u vodi. Preporod krštenjem je princip mnogih hrišćanskih denominacija, ali se najviše promoviše među crkvama kao što su pokret „Preporod", posebno Hristova crkva i Međunarodna Hristova crkva.

Pobornici preporoda krštenjem ukazuju na biblijske stihove kao što su Marko 16:16, Dela 2:38, Dela 22:16, Galatima 3:27 i 1. Petrova 3:21 kao potporu. I zaista, ti stihovi izgleda da ukazuju da je krštenje neophodo za spasenje. Međutim, postoje biblijska tumačenja ovih stihova u zdravom kontekstu koja ne podržavaju preporodom krštenjem.

Pobornici preporoda krštenjem obično imaju formulu, koja sadrži četiri dela u vezi sa primanjem spasenja. Oni veruju da osoba mora da veruje,da se pokaje, ispovedi i da se krsti da bi bila spašena. Oni veruju tako, jer postoje biblijski odlomci koji izgleda da ukazuju da je svaki od ovih postupaka neophodan za spasenje. Na primer, Rimljanima 10: 9-10 povezuje spasenje sa ispovedanjem. Dela 2:38 povezuju spasenje sa pokajanjem i krštenjem.

Pokajanje, sa biblijskog stanovišta, neophodno je za spasenje. Pokajanje je promena stava. Pokajanje, u vezi sa spasenjem, je promena stava – od odbacivanja Hrista do prihvatanja Hrista. To nije odvojen korak od spasonosne vere. Umesto toga, to je suštinski aspekt spasonosne vere. Osoba ne može da primi Isua Hrista kao Gospoda, po blagodati i putem vere, bez promene stava o tome ko je On i šta je On uradio.

Ispovedanje, sa biblijskog stanovišta, je pokazivanje vere. Ako je osoba istinski primila Isusa Hrista kao Spasitelja, vera koju ispoveda pred drugima će se pokazati kao rezultat. Ako se osoba stidi Hrista i/ili se stidi poruke evanđelja, najverovatnije da osoba nije razumela evanđelje ili iskusila spasenje koje Hristos pruža.

Krštenje, sa biblijskog stanovišta, je poistovećivanje sa Hristom. Hrišćansko krštenje opisuje poistovećivanje vernika sa Hristovom smrću, sahranom i vaskrsenjem (Rimljanima 6:3-4). Kao i sa ispovedanjem, ako osoba nije voljna da se krsti – nije voljna da poistoveti svoj život sa Hristovim iskupljenjem – ta osoba najverovatnije nije novo stvorenje (2. Korinćanima 5:17) kroz veru u Isusa Hrista.

Oni koji se zalažu za preporod krštenjem i/ili za ovu formulu iz četiri dela za primanje spasenja ne smatraju da su ovi postupci zaslužni da se obezbedi spasenje. Pokajanje, ispovedanje itd. ne čine osobu vrednom spasenja. Umesto toga, zvanično stanovište je da su vera, pokajanje, ispovedanje i krštenje „dela poslušnosti", stvari koje osoba mora da učini pre nego što Bog dodeli spasenje. Dok je standardno protestantsko stanovište da je vera jedino što Bog traži pre spasenja, oni koji se zalažu za preporod krštenjem veruju da su krštenje , a za neke, i pokajanje i ispovedanje — dodatne stvari koje Bog traži pre nego što da spasenje.

Problem sa ovim stanovištem je da postoje biblijski odlomci koji jasno govore da je vera jedini uslov za spasenje. Jovan 3:16, jedan od najpoznatijih stihova u Bibliji kaže: „Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki — ko veruje u njega — ne propadne, nego da ima večni život." U Delima 16:30, zatvorenik iz Filipa pita apostola Pavla: „Šta treba da činim da bih se spasao?" Ako je ikada postojala mogućnost da Pavle predstavi četvorostruku formulu,to je bilo tada. Pavlov odgovor bio je jednostavan: „Poveruj u Gospoda Isusa, pa ćeš biti spasen" (Dela 16:31). Bez krštenja, bez ispovedanja, samo vera.

Postoje desetine stihova u Novom zavetu koje pripisuju spasenje veri/verovanju bez spominjanja bilo kog uslova u tom kontekstu. Ako su krštenje ili bilo šta drugo, neophodni za spasenje, svi ovi stihovi su pogrešni i Biblija sadrži greške, pa stoga, nije više vredna našeg poverenja.

Iscrpno proučavanje Novog zaveta po pitanju različitih uslova za spasenje nije neophodno. Primanje spasenja nije proce, niti višestruka formula. Spasenje je gotov proizvod, ne recept. Šta treba da uradimo da bismo bili spašeni? Verujmo u Isusa Hrista i bićemo spašeni.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je preporod krštenjem?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries