settings icon
share icon
Pitanje

Zašto je važno predbračno savetovanje?

српски

Odgovor


Predbračno savetovanje obično spada u odgovornost pastora ili vođe lokalne crkve, iako ga može obavljati i neko drugi ko je deo osoblja za pastirsku brigu ili neki drugi hrišćanski savetnik. Neki sveštenici se neće obavezati da izvrše ceremoniju venčanja osim ako zaručen par ne prođe kroz savetovanje. Pastori su svesni blagoslova i izazova u braku i zato žele da pomognu onima koji se venčavaju, da imaju uspešan brak. Oni na predbračno savetovanje gledaju kao na važan deo pomoći parovima da sklope bračni savez otvorenih očiju i da budu dobro pripremljeni da izgrade i održe jaku zajednicu.

Apostol Pavle u svojim pastoralnim poslanicama Titu, mu kaže da opremi druge koji će zauzvrat poučavati mlađu generaciju (Titu 2:1–6). Ovo je savetovanje koje u svojoj srži ima učenje o biblijskoj istini, standardima ili apsolutima u nečijem odnosu prema drugima. Ovo je posebno važno u predbračnoj situaciji. Ne možemo da koristimo ono što ne znamo, a starost nije garancija zrelosti. Par koji namerava da se venča, mora da nauči kako Bog gleda na brak.

Predbračno savetovanje zasnovano na biblijskim principima ocrtava uloge muža i žene u odnosu jedni prema drugima i prema svojoj budućoj deci (Efescima 5:22—6:4; Kološanima 3:18–21). Predbračno savetovanje je odličan način da se razjasne zablude o braku, postave ciljevi i da se napravi razlika između Božjih merila i standarda sveta. Ključno je da pastor, starešina ili savetnik koji vrši predbračno savetovanje bude doktrinarno čvrst, siguran u svom braku i porodičnim odnosima (1. Timoteju 3:4–5; Titu 1:7) i da živi u poslušnosti Božjoj Reči. Takav savetnik je opremljen da jasno i bez dvosmislenosti prenese Božje gledište.

Predbračno savetovanje je takođe odlično mesto za pokretanje pitanja o kojima par možda nije razmišljao, kao što su, kako nameravaju da upravljaju finansijama, kako bi mogli da podele kućne poslove, kako planiraju da provode praznike, kako da disciplinuju decu i slično. Savetnik takođe može voditi par u identifikaciji toga šta su videli u brakovima svojih roditelja i šta žele da imitiraju ili ne u svom braku.

Solidno, biblijsko predbračno savetovanje može biti razlika između para koji zna kako da uspešno reši svoje probleme i para koji se bori samo sa ljudskim gledištima i svetskim standardima koji bi ih vodili. Budući mlada i mladoženja trebalo bi da se posvete predbračnom savetovanju u nastojanju da svoj brak oblikuju po Božjem planu.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Zašto je važno predbračno savetovanje?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries