settings icon
share icon
Pitanje

Koji je ključ za pravo poznanje Boga?

српски

Odgovor


U svima nama postoji želja da nas poznaju i da poznajemo druge. Štaviše, svi ljudi žele da poznaju svog Tvorca, čak i ako se ne deklarišu kao vernici. Danas nas bombarduju reklamama i obećanjima kako da na mnogo načina zadovoljimo svoje potrebe da znamo više, imamo više, budemo nešto više. Međutim, prazna obećanja koja dolaze od sveta nikada nas neće zadovoljiti na način na koji to može poznanje Boga. Isus je rekao: „A ovo je večni život, da poznaju tebe, jedinoga pravoga Boga, i Isusa Hrista koga si poslao." (Jovan 17:3).

Koji je onda pravi ključ da bismo poznavali Boga? Prvo, to je imperativ da razumemo da čovek, sam po sebi nije u stanju da zaista poznaje Boga zbog svoje grešnosti. Pismo nam otkriva da smo svi grešni (Rimljanima 3) i da smo svi izneverili merilo svetosti koja je potrebna da bismo bili bliski sa Bogom. Takođe stoji da je posledica našeg greha smrt (Rimljanima 6:23) i da ćemo otići u večnu propast bez Boga osim ako ne prihvatimo obećanje Hristove žrtve na krstu. Da bismo zaista poznavali Boga moramo da ga prihvatimo u svoj život. „ A svima, koji ga primiše, dade moć da postanu deca Božija, — onima što veruju u njegovo ime" (Jovan 1:12). Ništa nije od većeg značaja nego da razumemo istinu kada se radi o poznavanju Boga. Isus pojašnjava da je on jedini put do neba i ličnog poznanja Boga: „Reče mu Isus: ja sam put i istina i život; niko ne dolazi k Ocu — sem kroz mene." (Jovan 14:6).

Da bi čovek krenuo ovim putem jedino što je potrebno je da prihvati i primi obećanja koja su ranije pomenuta. Isus je došao da u nas udahne život tako što je ponudio Sebe kao žrtvu za naše grehe da nas naši gresi ne bi sprečili da poznajemo Boga. Kada jednom prihvatimo istinu, možemo da započnemo putovanje poznavanja Boga na ličan način. Jedan od ključnih elemenata ovog putovanja je razumevanje da je Biblija Božija Reč i Njegovo otkrivenje Sebe, Njegovih obećanja i Njegove volje. Biblija je u suštini ljubavno pismo koje nam Bog pun ljubavi piše, koji nas je stvorio da bismo ga blisko poznavali. Koji je bolji način da naučimo nešto o Svom Tvorcu nego da uronimo u Njegovu Reć, koja nam je otkrivena baš iz ovog razloga? Bitno je nastaviti ovaj proces celim putem. Pavle je pisao Timoteju: „ A ti ostani u onome što si naučio i u šta si uveren, znajući od koga si naučio i što iz malena znaš Sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenje verom u Hrista Isusa. Sve Pismo je bogonadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti" (2. Timoteju 3:14-16).

Konačno, istinsko poznavanje Boga uključuje našu posvećenost da budemo poslušni onome što čitamo Pismu. Na kraju krajeva, svi smo stovoreni da činimo dobra dela (Efežanima 2:10) da bismo bili deo božijeg plana da Sebe otkrije svetu. Mi nosimo odgovornost da živimo veru koju Bog od nas očekuje da imamo. Mi smo so i svetlost sveta na zemlji (Mateja 5:13-14), stvoreni da donesemo Božiji ukus svetu i da služimo kao blistava svetlost u sred tame. Ne samo da moramo da čitamo i razumemo Božiju Reč, moramo da je primenjujemo poslušno i da ostanemo verni (Jevrejima 12). Isus je naglasio da je od najveće važnosti da volimo Boga i svoga bližnjeg kao samog sebe (Mateja 22). Ovu zapovest je nemoguće držati ako nemamo posvećenost da čitamo i primenjujemo Njegovu istinu koja je otkrivena u Njegovoj Reči.

Ovi su ključevi da zaista poznajemo Boga. Naravno, naši životi uključuju mnogo više, kao što je posvećenost molitvi, pobožnost, zajedništvo i naravno, slavljenje. Međutim, ovo može samo da sledi posle odluke da prihvatimo Isusa i njegova obećanja u naše živote i da prihvatimo da sami po sebi ne možemo da poznajemo Boga. Tada naši životu mogu da budu ispunjeni Bogom, i možemo da ga iskusimo blisko i lično.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Koji je ključ za pravo poznanje Boga?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries