settings icon
share icon
Pitanje

Kako treba da budu postavljeni prioriteti u porodici?

српски

Odgovor


Biblija ne postavlja redosled porodičnih prioriteta. Ipak, u Svetom pismu možemo da nađemo opšte principe po kojima su uređeni porodični odnosi. Bog je uvek na prvom mestu: “Zato ljubi Gospoda Boga svog iz svega srca svog i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje" (5. Mojsijeva 6:5). Čovek svim srcem, dušom i snagom treba da voli Boga i da ga stavi na prvo mesto u svemu.

Ako ste u braku, na dugom mestu treba da bude vaš bračni drug. Oženjen čovek treba da voli svoju ženu kao što Hristos voli crkvu (Efescima 5:25). Posle poslušnosti i posvećenosti Bogu, Hristov prvi prioritet je crkva. Ovo je primer koji svaki muž treba da sledi: na prvom mestu Bog, a zatim njegova žena. Po istom principu žene treba da se pokoravaju svojim muževima kao Gospodu (Efescima 5:22). Načelo je da je muž ženi prioritet odmah posle Boga.

Ako muž i žena po prioritetu dolaze odmah posle Boga, s obzirom su njih dvoje jedno telo (Efescima 5:31), logično sledi da su deca, rezultat bračne zajednice, sledeća na toj listi. Roditelji treba da podižu decu u duhu pobožnosti i ona će postati sledeća generacija koja će voleti Boga svim svojim srcem (Priće Solomunove 22:6; Efescima 6:4). Sve ostale porodične veze treba da odražavaju ovaj odnos.

U 5. Mojsijevoj 5:16 piše da poštujemo svoje roditelje da bismo živeli dugo i da bi nam bilo dobro na ovoj zemlji. Ovde nije data određena starosna granica, što nas navodi na zaključak da treba da poštujemo roditelje dokle god su živi. Naravno, kada dete odraste, nije više dužno da bude poslušno roditeljima (“Deco, slušajte roditelje…”), ali uvek treba da im ukazuje poštovanje. Po ovome možemo da zaključimo da roditelji zauzimaju sledeće mesto na listi posle Boga, supružnika i dece. Posle roditelja dolazi ostatak porodice (2. Timotejeva 5:8).

Posle šire porodice, na listi prioriteta nalaze se braća i sestre u Hristu. Rimljanima 14. glava govori nam da ne nipodaštavamo svoju braću u veri (s. 10) i da ne činimo ništa što bi navelo brata da duhovno posrne. Veliki deo 1. Korinćanima zauzimaju instrukcije apostola Pavla kako da crkva živi u ljubavi i harmoniji. Još jedna napomena vezana za braću i sestre u Hristu je da ljubavlju služimo jedni drugima (Galatima 5:13), zatim: “Budite među sobom čestiti, milosrdni, praštajući jedan drugom - kao što je i Bog vama u Hristu oprostio” (Efescima 4:32), zatim: “Tešite jedan drugoga i izgrađujte jedan drugoga” (1. Solunjanima 5:11) i “da jedan drugoga podstičemo na ljubav i dobra dela” (Jevrejima 10:24). Na kraju dolazi ostatak sveta (Matej 28:19) kome treba da propovedamo evanđelje i da stvaramo Hristove učenike.

Na kraju zaključujemo da u biblijskom redosledu prioriteta prvo mesto zauzima Bog, zatim bračni drug, deca, roditelji, šira porodica, braća i sestre u Hristu i ceo svet. I dok nekad moramo da odlučimo kome ćemo više da posvetimo pažnje, nije nam cilj da zanemarimo nijedan od ovih odnosa. Biblijski balans se postiže kada dozvolimo Bogu da nam da snage da ispunimo svaki od prioriteta unutar i van porodice.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako treba da budu postavljeni prioriteti u porodici?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries