settings icon
share icon
Pitanje

Peta knjiga Mojsijeva – Ponovljeni Zakon

српски

Autor: Mojsije je napisao knjigu Prva Mojsijeva ili Ponovljeni Zakon, koja u stvari predstavlja zbirku njegovih propovedi Izraelcima, neposredno pre nego što su prešli preko Jordana. “Ovo su reči koje je Mojsije govorio” (1:1). Neko drugi je napisao poslednje poglavlje (pretpostavlja se Isus Navin).

Datum pisanja: Ove propovedi su propovedane u periodu od 40 dana pre ulaska Izraelaca u Obećanu Zemlju. Prva propoved je bila izrečena prvog dana jedanaestog meseca (1:3), a Izraelci su prešli Jordan 70 dana kasnije, desetog dana prvog meseca (Isus Navin 4:19). Kada se oduzme 30 dana žalosti nakon Mojsijeve smrti (Ponovljeni Zakon 34:8), preostaje 40 dana. To je bila 1410. godina pre Hrista.

Svrha pisanja: Novo pokolenje Izraelaca je trebalo da uđe u Obećanu Zemlju. Ovaj narod nije iskusio čudo u Crvenom moru, niti je čuo Božije zapovesti sa Sinajske gore, te su hteli da uđu u novu zemlju uz dosta opasnosti i iskušenja. Knjiga Ponovljeni Zakon je služila da podsteti Izraelce na Božije zapovesti i Božiju moć.

Ključni stihovi: “Ništa ne dodajte k reči koju vam ja zapovedam, niti oduzmite od nje, da biste sačuvali zapovesti Gospoda Boga svog koje vam ja zapovedam.” (Ponovljeni Zakon 4:2)

“Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini Gospod. Zato ljubi Gospoda svoga iz sveg srca svog i iz sve duše svoje i iz sve snage svoje. I neka ove reči koje ti ja zapovedam danas budu u srcu tvom. I često ih napominji sinovima svojim, i govori o njima kad sediš u kući svojoj i kad ideš putem, kad ležiš i kad ustaješ.” (Ponovljeni Zakon 6:4-7)

“Reče im: Privijte srce svoje k svim rečima koje vam ja danas zasvedočavam, i kazujte ih sinovima svojim da bi držali sve reči ovog zakona i tvorili ih. Jer nije prazna reč da za nju ne marite, nego je život vaš; i tom ćete rečju produžiti dane svoje na zemlji, u koju idete preko Jordana da je nasledite.” (Ponovljeni Zakon 32:46-47)

Kratak sažetak: Izraelcima je zapovedano da se sećaju četiri stvari: Božije vernosti, Božije svetosti, Božijeg blagoslova, i Božije opomene. Prva tri poglavlja se odnose na put od Egipta do moavske zemlje. Četvrto poglavlje je poziv na poslušnost, poziv da budu verni Bogu koji je bio veran njima.

Poglavlja od 5. do 26. se odnose na ponavljanje zapovesti. Deset Zapovesti, zakon koji se odnosi na žrtve i praznike kao i ostatak zakona su dati za nova pokolenja. Onima koji su poslušni je obećan blagoslov (5:29; 6:17-19; 11:13-15), a glad onima koji krše zakon (11:16-17).

Tema o blagoslovu i prokletstvu se nastavlja od 27. do 30. poglavlja. Ovaj deo knjige se završava sa jasnim izborom postavljenim pred Izraelce: “Stavio sam pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo.” Božija želja za svoj narod se nalazi u onome što on preporučuje: “izaberi život” (30:19).

U poslednjem poglavlju Mojsije ohrabruje ljude, prepušta Isusu Navinom svoje mesto, zapisuje pesmu; i daje poslednji blagoslov svakom plemenu u Izraelu. Poglavlje 34 se odnosi na okolnosti Mojsijeve smrti. On se popeo na vrh planine Fazge gde mu je Gospod pokazao Obećanu Zemlju u koju nije mogao da uđe. Mojsije je u 120. godini, ali sa dobrim vidom i mladalačkom snagom, preminuo u prisustvo Gospoda. Knjiga Ponovljeni Zakon se završava kratkom čituljom ovom velikom proroku.

Predskazanje: Mnoge novozavetne teme se mogu naći u knjizi Ponovljeni Zakon. Među njima je pre svega neophodnost čuvanja Mojsijevog zakona i nemogućnost u činjenju toga. Beskrajno žrtvovanje neophodno za iskupljenje grehova ljudi - koji neprestano krše Zakon - će naći svoje ostvarenje u Hristovoj žrtvi “jedanput za svagda” (Jevrejima 10:10). Zbog Njegovog raspeća zarad iskupljenja ljudskih grehova, nama neće biti potrebne dalje žrtve za greh.

Božiji izbor Izraelaca kao svog posebnog naroda nagoveštava Njegov izbor onih koji će poverovati u Hrista (1. Petrova2:9). U Ponovljenom Zakonu 18:15-19, Mojsije proriče dolazak drugog proroka—krajnjeg Proroka koji je Spasitelj. Kao i Mojsije, On će dobiti i propovedati božansko otkrovenje i voditi svoj narod (Jovan 6:14; 7:40).

Praktična primena: Knjiga Ponovljeni Zakon ističe značaj Božije reči. To je važan deo naših života. Iako više nismo pod starozavetnim zakonom i dalje smo dužni da budemo potčinjeni Božijoj volji. Jednostavno, poslušnost nam donosi blagoslov a greh ima svoje posledice.

Niko od nas nije “iznad zakona”. Čak i Mojsije, vođa i prorok koga je Bog izabrao, je bio dužan da se povinuje. Razlog zbog koga mu nije bilo dozvoljeno da uđe u Obećanu zemlju je bilo to što nije poslušao jasnu Gospodnju zapovest (Brojevi 20:13).

Isus je tri puta citirao stihove iz knjige Ponovljeni Zakon tokom perioda kušanja u pustinji (Matej 4). Na taj način, Isus nam je ukazao na neophodnost čuvanja Božije reči u našim srcima, da ne bi grešili prema Njemu (Psalam 119:11).

Mi bi trebalo, isto kao i Izraelci, da pamtimo Božiju vernost. Kao ohrebrenje bi trebalo da nam posluži primer prelazka Crvenog mora, sveto prisustvo Gospoda na Sinaju i blagoslov mane u pustinji. Dobar način da nastavimo napred je da se ponekad osvrnemo i vidimo šta je Gospod uradio.

Takođe u Ponovljenom zakonu imamo divnu sliku Božije ljubavi prema svojoj deci. Gospod kaže da je ljubav razlog za to što je izveo Izraelce iz Egipta “krepkom rukom” i što ih je izbavio. (Ponovljeni Zakon 7:7-9). Kako je divno biti oslobođen okova greha i imati ljubav svemogućeg Boga!

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Peta knjiga Mojsijeva – Ponovljeni Zakon
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries