settings icon
share icon
Pitanje

Šta je politeizam?

српски

Odgovor


Politeizam je verovanje da ima mnogo bogova. Reč je sastavljena je od dve grčke reči: "poli" koja znači "mnogo" i "teizam" koja je izvedena iz "bog". Politeizam je najdominantnija teistička religija u celoj istoriji. Najjpoznatiji primer iz antičkih vremena su grčka i rimska mitologija (Zevs, Apolon, Afrodita, Posejdon i dr.). Danas je najistaknutiji hinduizam koji ima preko 300 miliona bogova. Hinduizam je suštinski panteistička religija koja pored toga sadrži verovanje u mnoštvo bogova. Interesantno je to što se u politeističkim religijama pojavljuje jedan vrhovni bog koji vlada nad drugima, kao što je Zevs u grčkoj mitologiji ili Brahman u hinduizmu.

Neki tvrde da Biblija u Starom zavetu naučava politeizam. Istina, u nekoliko stihova pojavljuje se reč „bogovi“ (2. Mojsijeva 20:3; 5. Mojsijeva 10:17; 13:2:; Psalam 82:6; Danilo 2:47). Stari Izrailj je znao da postoji samo jedan istiniti Bog, ali često nije živeo u skladu s tim. Iznova i iznova padao je u idolopoklonstvo i klanjajo se tuđim bogovima. Šta ćemo onda sa stihovima u kojima se govori o više bogova? Važno je znati da je hebrejska reč elohim korišćena za jednog istinitog Boga, ali i za lažne bogove i idole. Isto je i sa rečju “bog” u srpskom jeziku.

Kada opisujete nešto kao “boga”, to ne znači da verujete da je to nešto božansko biće. Veliki deo Starog zaveta koji spominje bogove govori o lažnim bogovima, onima koji tvrde da su to, a nisu. Taj koncept sažet je u 2. Carevima 19:18: “I pobacali su bogove njihove u oganj, jer ne behu bogovi, nego delo ruku čovečijih, drvo i kamen; zato ih potrše.” Pogledajte Psalam 82:6-7: “Rekoh: Bogovi ste, i sinovi Višnjeg svi. Ali ćete kao ljudi pomreti, i kao svaki knez pašćete.”

Biblija sasvim jasno uči protiv politeizma. Peta Mojsijeva 6:4 kaže: „Čuj, Izrailju: Gospod je Bog naš jedini Gospod.“ Psalam 96:5 proklamuje: „Jer su svi bogovi u naroda ništa; a Gospod je nebesa stvorio.“ U Jakovu 2:19 stoji: „Ti veruješ da ima samo jedan Bog? Dobro činiš; i demoni to veruju i drhte.” Samo je jedan Bog. Ima lažnih bogova i onih koji se pretvaraju da su bogovi, ali samo je jedan pravi Bog.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je politeizam?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries