settings icon
share icon
Pitanje

Šta je pokret „kasne kiše"?

српски

Odgovor


Pokret „kasne kiše" je uticaj unutar pentakostalizma koji podučava da Gospod ponovo izliva svog Duha, kao što je činio na dan Pentekosta i koristi vernike da pripremi svet za Njegov Drugi dolazak. Ovaj pokret je antidispenzacionalan i protiv milenijalizma i mnoge vođe pokreta slede pogrešna učenja.

Termin „kasna kiša" prvi put je korišćen u istoriji pentakostalizma, kada je David Vesli Miland napisao knjigu „Pesme kasne kiše" 1907. godine. Tri godine kasnije, Miland je napisao „Zavet kasne kiše", opštu odbranu pentakostalizma.

Ime dolazi iz Joila 2:23„I vi, sinovi sionski, radujte se i veselite se u Gospodu, Bogu svome, jer će vam kišu on na vreme dati, daće vam proletnu i jesenju kišu kao i ranije." Pentakostalci su tumačili „kišu" u ovom stihu kao izliće Svetog Duha. „Kasna kiša" (izliće tokom zadnjih vremena) biće obilnija nego „prethodna kiša".

1948. godine, izbilo je„probuđenje" u Saskavečanu u Kanadi, a učenja „kasne kiše" bila su razjašnjena. Oni koji su bili uključeni u probuđenje bili su ubeđeni da se nalaze na ivici nove ere, u kojoj će Sveti Duh da pokaže svoju silu na veći način nego što je svet ikada ranije video. Čak ni u vreme apostola, nije viđeno takvo kretanje Svetog Duha.

Učenje ovog pokreta karakteriše veoma tipološka hermenautika. To jest, Biblija se tumači na simboličan i izuzetno stilizovan način. Naglasak je na vanbiblijskim otkrivenjima, kao što su lična proroštva, iskustva i direktive koje dolaze direktno od Boga. Doktrina„ kasne kiše" uključuje sledeća verovanja:

- darovi Duha , uključujući jezike, primaju se putem polaganja ruku

- hrišćani mogu da budu demonizovani i potrebno im je izbavljenje

- Bog obnavlja sve službe Crkve, uključujući apostolsku i proročku

- božansko isceljenje može da se desi kroz polaganje ruku

- slavljenje će uvesti Boga u naše prisustvo

- žene imaju punu i jednaku ulogu u službi u Crkvi

- denominacijske granice biće uništene i Crkva će se ujediniti u zadnjim danima.

- „kasna kiša" će izvršiti Božije delo; Crkva ćebiti pobedonosna nad svetom i uvešće Hristovo carstvo

Mnogi „apostoli" ovog pokreta takođe podučavaju doktrinu „pojavljivanja Božijih sinova". Ovo je jeretička doktrina koja govori da će Crkva proizvesti posebnu grupu „pobednika" koji će primiti duhovna tela, postavši besmrtni.

Važno je primetiti da je crkva „Skupštine Božije" smatrala da je ovaj pokret jeretičan od samog početka. 20. aprila 1949. godine ova crkva se javno odrekla učenje pokreta „kasne kiše" i zamalo se razdelila u tom procesu. Druge uspostavljene pentekosne grupe su donele slične odluke.

Danas, termin „kasna kiša" koristi se retko, ali teologija ovog pokreta nastavlja da vrši uticaj. Većina grana harizmatskog pokreta prianja učenima pokreta „kasne kiše". Moderni pokreti kao što su Braunsvil/probuđenje Pensakola, Toronto blagoslov i „sveti smeh" su direktan rezultat teologijie pokreta „kasne kiše".

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je pokret „kasne kiše"?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries