settings icon
share icon
Pitanje

Šta su pelagijanizam i polupelagijanizam?

српски

Odgovor


Pelagije je bio monah koji je živeo krajem 4. i početkom 5. veka. Učio je da su ljudi rođeni nedužni, bez mrlje prvobitnog ili nasleđenog greha. Verovao je da je Bog direktno stvorio svaku ljudsku dušu i da je zbog toga svaka duša u početku bez greha. Smatrao je da Adamov greh nije uticao na buduće generacije. Ovo stanovište postalo je poznato kao pelagijanizam.

Pelagijanizam se kosi sa mnogim biblijskim principima. Pre svega, Biblija nam govori da smo grešni od trenutka začeća (Psalam 51:5). Dalje, svi ljudi umiru što je posledica greha (Jezekilj 18:20; Rimlljanima 6:23). Dok pelagijanizam govori da se ljudi rađaju bez prirodne sklonosti ka grehu, Biblija tvrdi suprotno (Rimljanima 3:10-18). Rimljanima 5:12 jasno kaže da je Adamov greh bio razlog što je greh inficirao celo čovečanstvo. Svako ko je vaspitavao decu zna da se ona moraju naučiti lepom ponašaju, ali ih zato ne treba učiti kako da zgreše. Prema tome, pelagijanizam je očigledno nebiblijsko učenje koje treba odbaciti.

Polupelagijanizam u osnovi uči da je čovečanstvo ukaljano grehom, ali ne u toj meri da ne možemo sami da sarađujemo s Božijom milošću. Polupelagijanizam je u suštini delimična čovekova iskvarenost, što je suprotno biblijskoj totalnoj iskvarenosti. Isti biblijski stihovi koji odbacuju pelagijanizam odbaciće i polupelagijanizam. Rimljanima 3:10-18 definitivno ne opisuje čovečanstvo koje je delimično ukaljano grehom. Biblija jasno uči da bez Boga koji nas privlači sebi nismo sposobni da sarađujemo sa njegovom milošću. “Niko ne može da dođe k meni, ako ga ne privuče Otac koji me je poslao, i ja ću ga vaskrsnuti u poslednji dan" (Jovan 6:44). Kao i pelagijanizam, polupelagijanizam je nebiblijsko učenje i treba ga odbaciti.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta su pelagijanizam i polupelagijanizam?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries