settings icon
share icon
Pitanje

Šta je okultizam?

српски

Odgovor


Rečnik definiše okultno kao „skriveno, tajnovito i misteriozno, posebno odnoseći se na natprirodno". Primeri okultnih radnji su astrologija, vradžbine (wicca), crna magija, proricanje, magija (crna i bela), Ouija ploče, tarot karte, spiritizam, parapsihologija i satanizam. Od davnina do danas, ljudi su uvek bili zainteresovani za okultizam. Okultne prakse i vidovnjaštvo su očaravali milione ljudi u svetu i nije se ticalo samo onih koji nisu obavešteni ili neobrazovanih. Postoji nekoliko faktora koji čine okultizam fascinantnim za svakog, čak i u našem dobu tehnoloških i naučnih dostignuća.

Prvo, okultne radnje privlače našu prirodnu radoznalost. Mnogi ljudi koji su uključeni u okultizam počnu sa„bezazlenim" praksama kao što je igranje sa Ouija pločama, iz radoznalosti. Mnogi koji su počeli sa ovim su sve dublje ulazili u okultizam. Nažalost, ovo je slično živom blatu – lako je ući, ali teško izaći. Druga fascinacija okultizmom je što izgleda da nudi brze i lake odgovore na životna pitanja. Astrolog rado gleda u tvoju budućnost, Ouija ploče i tarot karte daju usmerenje, a medijum stupa u kontakt sa tvojom tetkom koja ti kaže da je sve u redu u životu posle smrti. Okultne radnje kontrolišu demoni, koji nude dovoljno informacija da fasciniraju svoje žrtve, dok, istovremeno, vrše sve više kontrole nad lakovernim srcima i umovima.

Ne može se dovoljno naglasiti opasnost okultnih radnji. Biblija nam govori da Bog prezire okultne stvari i upozorio je Izraelce da se ne upuštaju u iste. Paganske nacije koje su okruživale Izrael su bile ogrezle u okultizam – bajanje, vračanje, vradžbine, spritizam – i to je jedan razlog zašto je Bog dao svom narodu autoritet da ih otera iz zemlje (Ponovljeni zakon 18:9-14). Novi zavet nam kaže da je porast interesovanja za okultizam znak zadnjih vremena: „A Duh izričito kaže da će u poslednja vremena neki odstupiti od vere, obratiće pažnju na varljive duhove i demonske nauke" (1. Timoteju 4:1).

Kako da prepoznamo okultizam i one koji ga promovišu? Incident u kome su učestvovali Pavle i Varnava tokom ranih dana crkve je dobro mesto za početak.„ I kad prođoše celo ostrvo sve do Pafa, nađoše nekog vračara, lažnog proroka, Judejina koji se zvao Varisus, i koji beše sa prokonzulom Sergijem Pavlom, razboritim čovekom. Ovaj prokonzul dozva Varnavu i Savla i zaiska da čuje reč Božiju. Ali njima se protivio Elima vračar, jer njegovo ime prevedeno to znači, u nastojanju da odvrati prokonzula od vere. Savle pak, koji se zove i Pavle, ispunjen Duhom Svetim pogleda na njega i reče: ,O ti, pun svakog lukavstva i nevaljalstva, sine đavolji, neprijatelju svake pravednosti, nećeš li prestati da izvrćeš prave puteve Gospodnje?'" (Dela 13:6-10).

Iz ovog izveštaja, vidimo nekoliko karakteristika onih koji su uključeni u okultizam. Oni su lažni proroci (stih 6) koji poriču osnovne doktrine hrišćanstva: Hristovo božanstvo, čovekov pad u greh, raj, pakao, spasenje i Hristovo zastupničko delo na krstu. Drugo, oni žele da utiču na ljude, posebno one koji imaju vlast i da ih odvrate od vere (stihovi 6-7). Treće, oni čine sve što je moguće da spreče da se pravo Hristovo evanđelje proširi, suprotstavljajući se Njegovim slugama gde god je moguće (stih 8). Kada se istina evanđelja spasenja osujeti, razvodni ili se odbaci, Satana i njegovi demoni se raduju.

Nema greške da okultizam u svim oblicima treba da se izbegava. Treba da budemo „trezveni, bdijte. Vaš protivnik, đavo, ide okolo kao lav koji riče tražeći koga da proždere" (1. Petrova 5:8). Sastavni deo samo kontrole i trezvenosti je i biti mudar kada su u pitanju Satanine smicalice, ali i ne udubljivati se u detalje svake okultne radnje i fenomena. Umesto toga, treba da razumemo đavoljev krajnji cilj – uništenje naših duša – i zauzmemo odbrambeni stav stavljajući „sve oružje Božije" (Efescima 6:10-18). Samo tada možemo da se održimo i pogasimo „ognjenje strele" nečastivoga.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je okultizam?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries