settings icon
share icon
Pitanje

Šta Biblija govori o obožavanju predaka?

српски

Odgovor


Obožavanje predaka uključuje religiozna uverenja i prakse koje se sastoje iz molitvi i žrtava ponuđenih duhovima mrtvih rođaka. Obožavanje predaka može se naći u mnogim kulturama po celom svetu. Molitve i žrtve se čine, jer se veruje da duhovi predaka nastavljaju da žive u prirodnom svetu i stoga, mogu da utiču na budućnost i sreću živih rođaka. Takođe se veruje da duhovi predaka učestvuju kao posrednici između živih ljudi i Stvoritelja.

Smrt nije bila jedini kriterijum za slavljenje predaka. Osoba je morala da živi moralnim životom u odnosu na društvo da bi stekla taj status. Verovalo se da su predaci uticali na živote kasnijih generacija putem blagoslova ili prokletstva, suštinski se ponašajući kao bogovi. Stoga, moleći se njima, nudeći im darove i žrtve se činilo da bi se bogovi umirili i da bi se stekla njihova naklonost.

Dokaz o obožavanju predaka pronađeni su na lokalitetima na Bliskom istoku u Jerihonu i potiču iz 7. veka pre Hrista. Bilo je prisutno i u grčkim i rimskim kulturama. Obožavanje predaka izvršilo je najveći uticaj na kineske i afričke religije, a pronađeno je u u japanskim I severnoameričkim religijama gde je poznatije kao poštovanje predaka.

Šta Biblija govori o obožavanju predaka? Prvo, Biblija nam govori da duhovi mrtvih idu ili na nebo ili u pakao i ne ostaju u prirodnom svetu (Luka 16:20-31; 2. Korinćanima 5:6-10; Jevrejima 9:27; Otkrivenje 20:11-15). Verovanje da duhovi nastavljaju da žive na zemlji posle smrti i da mogu da utiču na živote drugih nije biblijsko.

Drugo, nigde u Bibliji nije nam rečeno da mrtvi postupaju kao posrednici između Boga i čoveka. Ali, rečeno nam je da je Isusu Hristu data ta uloga. On je rođen, živeo je bezgrešnim životom, bio razapet za naše grehe, sahranjen u grobu, Bog ga je vaskrsao, videlo ga je mnoštvo svedoka, uspeo se na nebo i sedi sada sa desne strane Ocu gde zastupa one koji veruju u Njega (Dela 26:23; Rimljanima 1:2-5; Jevrejima 4:15; 1. Petrova 1:3-4). Postoji samo jedan Posrednik između Boga i čoveka i to je Božiji Sin, Isus Hristos (1. Timoteju 2:5-6; Jevrejima 8:6, 9:15, 12:24). Samo Hristos može da ispuni tu ulogu.

Biblija nam govori u Izlasku 20:3-6, da ne treba da obožavamo bilo kog boga do Gospoda Boga. Pored toga, pošto se smatralo da su bajači i gatare mogli da kontaktiraju mrtve, Bog je i njih jasno zabranio (Izlazak 22:18; Levitski zakon 19:32, 20:6,27; Ponovljeni zakon 18:10-11; 1. Samuilova 28:3; Jeremija 27: 9-10).

Satana je uvek težio da istisne Boga i koristi laži poput obožavanje drugih bogova, čak i predaka da pokuša da odvede ljude od istine o Božijem postojanju. Obožavanje predaka je pogrešno, jer se suprotstavlja Božijim specifičnim upozorenjima o takvom obožavanju i teži da zameni Isusa Hrista kao božanskog posrednika između Boga i čoveka.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta Biblija govori o obožavanju predaka?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries