Šta predstavljaju Novo nebo i Nova zemlja?


Pitanje: Šta predstavljaju Novo nebo i Nova zemlja?

Odgovor:
Mnogi ljudi imaju pogrešnu predstavu o tome šta nebo predstavlja. U Otkrivenju, poglavlja 21-22 nam daju detaljnu sliku Novog neba i Nove zemlje. Posle poslednjih vremena, sadašnje nebo i zemlja će biti uništeni i zamenjeni Novim nebom i Novom zemljom. Večno prebivalište vernika biće Nova zemlja. Nova zemlja je to “nebo” na kome ćemo provesti večnost. Nova zemlja je mesto na kome će se nalaziti novi Jerusalim, nebeski grad. Nova zemlja je ta koja će imati biserna vrata i zlatne ulice.

Nebo – Nova zemlja – je mesto u fizičkom smislu gde ćemo mi prebivati u svojim proslavljenim telima (vidi Prvu Korinćanima 15:35-58). Koncept po kome je nebo u “oblacima”, je nebiblijski. Koncept da ćemo mi biti “duhovi koji plutaju po nebu” je nebibliski. Nebo koje će vernici iskusiti će biti nova i savršena planeta na kojioj ćemo prebivati. Nova zemlja će biti slobodna od greha, zla, bolesti, patnje i smrti. Verovatno će biti slična sadašnjoj zemlji, ili će čak biti kao ponovo stvorena naša sadašnja zemlja – ali bez prokletstva i greha.

Šta će se desiti sa Novim nebom? Potrebno je da se podsetimo da u staro vreme, “nebo" se odnosilo na nebesa i svemir, podjednako kao i na kraljevstvo u kome prebiva Bog. Tako da, kada Otkrivenje 21:1 govori o Novom nebu, to verovatno ukazuje na to da će ceo univerzum biti ponovo stvoren, Nova zemlja, nebesa i svemir. Čini se kao da će Božije "nebo" biti stvoreno ponovo, da bi svemu u univerzumu se dao "novi početak" bilo fizički ili duhovni. Da li ćemo imati pristup Novom nebu u večnosti? Verovatno...no moramo da sačekamo da bi to otkrili! Neka da, svi mi dozvolimo Božijoj reči da uobliči naše razumevanje neba!

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta predstavljaju Novo nebo i Nova zemlja?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga