settings icon
share icon
Pitanje

Šta je novi savez?

српски

Odgovor


Novi savez (ili Novi zavet) je obećanje koje Bog daje čovečanstvu da će oprostiti greh i obnoviti zajedništvo sa onim čija se srca okrenu prema Njemu. Isus Hristos je posrednik novog saveza, a Njegova smrt na krstu je osnova tog obećanja (Luka 22:20). Novi savez je predviđen, dok je stari savez još bio u funkciji – proroci Mojsije, Jeremija, Jezekilj svi skreću pažnju na novi savez.

Stari savez koji je Bog ustanovio sa svojim narodom zahtevao je strogu poslušnost Mojsijevom zakonu. Zbog toga što je plata za greh smrt (Rimljanima 6:23), Zakon je nalagao da Izrael dnevno prinosi žrtve da bi okajao svoje grehe. Ali, Mojsije, kroz koga je Bog ustanovio stari savez, takođe je nagoveštavao novi savez. U jednom od njegovih zadnjih obraćanja izraelskoj naciji, Mojsije gleda na vreme kada će Izraelu biti dato „srce da razume" (Ponovljeni zakon 29:4).

Mojsije predviđa da Izrael neće uspeti da održi stari savez (Ponovljeni zakon 29:22-28),ali, onda, vidi vreme obnove (Ponovljeni zakon 30:1-5). U to vreme, Mojsije kaže: „Obrezaće Gospod, Bog tvoj, srce tvoje i srce poroda tvoga, da bi ljubio Gospoda, Boga svoga, svim srcem svojim i svom dušom svojom, da bi živeo" (stih 6). Novi savez podrazumeva potpunu promenu srca, tako da Božiji narod može prirodno da mu bude ugodan.

Prorok Jeremija, takođe, predviđa novi savez: „Evo, idu dani, govori Gospod, kada ću sa domom Izraelovim i sa domom Judinim sklopiti novi savez…….Nego evo saveza koji ću sa domom Izraelovim urediti posle ovih dana, govori Gospod: ,Zakon svoj ću u njih usaditi, napisaću ga u srcu njihovom i biću njihov Bog, a oni se biti moj narodʾ″ (Jeremija 31:31, 33). Isus Hristos došao je da ispuni Mojsijev zakon (Matej 5:17) i da uspostavi novi savez između Boga i Njegovog naroda. Stari savez bio je zapisan na kamenu, ali novi savez je zapisan u našim srcima. Ulazak u novi savez omogućuje vera u Isusa Hrista, koji je prolio svoju krv da ukloni grehe sveta (Jovan 1:29). Luka 22:20 kaže kako je Isus, tokom Tajne večere, uzeo čašu i rekao: „Ova čaša je novi savez mojom krvlju, koja se proliva za vas"

Novi savez se isto pominje u Jezekilju 36:26-27: „Daću vam novo srce, i nov ću duh usaditi u vas; izvadiću kameno srce iz vašeg tela, i daću vam srce od mesa. U vas ću duh svoj staviti, i učiniću da hodate po mojim zakonima i da držite i izvršavate moje naredbe″. Ovde, Jezekilj navodi nekoliko aspekata novog saveza: novo srce, novi duh, Sveti Duh koji obitava i istinska svetost. Mojsijev zakon ne može da obezbedi nijednu od ovih stvari (vidi Rimljanima 3:20).

Novi savez je, prvobitno, bio dat Izraelu i uključuje obećanje plodnosti, blagoslova i mirnog životva u Obećanoj zemlji. U Jezekilju 36:28-30 kaže: „Vi ćete se nastaniti u zemlji koju sam dao vašim ocima, i bićete moj narod, a ja ću vama biti Bog.

Dozvaću žito i umnožiću ga, neću vas više predati gladi. Umnožiću plod drveća i rod njiva, da više ne podnosite sramotu gladi među narodima". Ponovljeni zakon 30:1-5 sadrži slična obećanja u vezi sa Izraelom pod novim savezom. Posle Hristovog vaskrsenja, neznabošcima je dat blagoslov novog saveza, takođe (Dela 10: Efescima 2:13-14). Ispunjenje novog saveza biće vidljivo na dva mesta; na zemlji, tokom hiljadugodišnjeg carstva i na nebu, za celu večnost.

Mi nismo više pod Zakonom, već pod blagodaću (Rimljanima 6:14-15). Stari savez je odslužio svoje i zamenjen je „boljim savezom" (Jevrejima 7:22). „Ovako je pak dobio izvrsniju službu ukoliko je posrednik boljega saveza, koji je na višim obećanjima kao zakonom utvrđen″ (Jevrejima 8:6).

Pod novim savezom, data nam je mogućnost da primimo spasenje kao besplatan dar (Efescima 2:8-9). Naša odgovornost je da praktikujemo veru u Hrista, u Onoga koji je ispunio Zakon umesto nas i okončao zakonsko žrtvovanje kroz sopstvenu požrtvovanu smrt. Putem Svetog Duha koji daje život i koji živi u svim vernicima (Rimljanima 8:9-11), mi delimo nasledstvo u Hristu i uživamo u stalnom, neprekidnom odnosu sa Bogom (Jevrejima 9:15).

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je novi savez?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries