settings icon
share icon
Pitanje

Šta je pokret „Nju Ejdž" (New Age) ili „Novo doba"?

српски

Odgovor


Izraz „Nju Ejdž" (New Age) nastao je 1970tih i 1980tih. Bio je promovisan putem distribucije novine „Nju Edjž žurnal" i knjige Marka Satina „Politika Nju Ejdž-a". Bestseler Marilin Ferguson „Zavera vodolije" bila je prezentacija društvenog uređenja i filozofske vizije pokreta „Nju Ejdž". Njena knjiga stekla je status nezvanične biblije pokreta. Kao što je Rasel Čendler, pisac novina Los Anđeles Tajmsa napisao u članku „Razumeti New Age":" Ako je Fergusonova napisala„bibliju" „Nju Ejdža" , Širli Meklejn je njegov prvosveštenik.

Knjiga Širli Meklejn „Na rubu" beleži njeno nevoljno obraćenje u verovanja „Nju Ejdž" pokreta. Ova knjiga opisuje njena putovanja i proučavanja, koja uključuju dimenziju naučne fantastike, van telesno putovanje, kontakt sa vanzemaljcima, seanse i „vođenu turu" nevidljivog sveta. Njena druga knjiga „Ples po svetlu", govori o njenom ulasku u svet joge, reinkarnacije, kristalne moći, hinduističkih mantri i prisećanja prošlog života putem akupukture. Njeni duhovni vodiči su je obavestili da je svaki pojedinac Bog, a ona je prenela tu „mudrost" da osoba nema ograničenja. Osoba samo to treba da shvati (Čendler, strana 6-2).

Knjiga Širli Meklejn ima svoje korene u istočnom misticizmu, koji prevazilazi um. Postoji novi organ opažanja – treće oko- koje daje duhovno svetlo. Osoba treba da dođe do „fizičkog sebe" time što će se obučavati da ignoriše poruke uma ili da vidi šta um zaista postiže kroz „kosmičku svest". Um može da stvori realnost.

Nil Andrerson u svojoj knjizi „Hod kroz tamu" piše o pokretu „Nju Ejdž": „Na pokret „Nju Ejdž" ne gleda se kao na religiju, već kao na novi način da se razmišlja o realnosti i da se realnost razume". To je vrlo privlačno prirodnom čoveku koji je razočaran zbog organizovane religijie i zapadnog racionalizma. On priželjkjuje duhovnu realnost, ali ne želi da se odrekne materijalnog, da se pozabavi svojim moralnim problemima i da se potčini autorietu (strana 22). Anderson daje sažetak razmišljanja pokreta „Nju Ejdž" (strane 22-24):

1) To je monizam. Verovanje da je sve jedan i jedan je sve. Istorija nije priča o padu čovečanstva u greh i njegovoj obnovi putem Božije spasonosne blagodati. Umesto toga,to je pad čovečanstva u neznanje i postepeno uzdizanje u prosvećenje.

2) Sve je Bog. Ako je sve jedno, uključujući Boga, onda moramo da zaključimo da je sve Bog. To je panteizam – stable ,puževi, knjige i ljudi su svi jedno i imaju božansku suštinu. Lični Bog koji se otkrio u Bibliji i Isusu Hristu je potpuno odbačen. Pošto Bog nije ličan, pripadnik ovog pokreta ne mora da mu služi. Bog je „to", a ne „On".

3) Postoji promena u svesti. Ako smo Bog, treba da znamo da smo Bog. Treba da postanemo kosmički svesni, prosvećeni ili da se uskladimo sa kosmičkom svešću. Neki koji dosegnu ovaj prosvećeni status tvrdiće da su „nanovo rođeni" što je krivotvorina biblijskog obraćenja. Suština nije da li mi verujemo ili razmišljamo, već kome verujemo i o čemu razmišljamo. Hristos je istinska, lična i objektivna realnost, kao što je rekao da je On put, istina i život i da niko ne dolazi Ocu osim kroz Njega (Jovan 14:6).

4) Podučava se kosmički razvojni optimizam. Dolazi Novo doba. Nastaće novi svetsk poredak, nova svetska vlada. Mislioci ovog pokreta veruju da će, na kraju, doći do progresivne unifikacije svetske svesti. Ovo je, prema Bibliji, lažno carstvo koje vodi sam Satana. Hristos ima istinsko carstvo i On će, jednog dana, vladati zemljom u miru za sve koji ga prihvate kao Spasitelja i Cara (Otkrivenje 5:13).

5) Pripadnici „Nju Ejdža" sami stvaraju svoju realnost. Oni veruju da mogu da stvore realnost onim što veruju i time što menjaju ono što veruju, oni mogu da promene realnost. Sve moralne granice su izbrisane. Ne postoje apsolutne vrednosti, jer nema razlike između dobra i zla. Ništa nije realno, dok neko ne kaže da je to realnost ili kaže da je to istina. Ako ograničeni čovek može da stvori istinu, mi smo u velikoj nevolji u našem društvu. Ukoliko ne postoje večne aspolutne vrednosti večnog Boga, čovek će na kraju predstaviti sam sebi uništenje.

6) Pripadnici „Nju Ejdž-a" stupaju u kontakt sa carstvom tame. Nazivajući medijuma „kanalom", a demona „duhovnim vodičem" nije promenilo njihovu realnosti. Ovo je carstvo tame na čijem čelu je Satana. Oni koji su uključeni u ovu vrstu aktivnosti su u kontaktu sa jednim svetom koji se potpuno suprotstavlja biblijskom Bogu koji je otkriven u Isusu Hristu, koji je porazio Satanu (Matej 4:1-11; Kološanima 2:15; Jevrejima 2:14-18).

Pokret „Nju Ejdž" je lažna religija koja utiče na osećanja pojedinaca, vodeći ih da misle da su oni Bog i da mogu da unaprede svoje živote kroz sopstvenu ličnost. Stvarnost je da smo rođeni, rastemo, živimo dok smo na planeti Zemlji i umremo. Ljudska bića su ograničena. Mi nikada ne možemo da budemo Bog. Potreban nam je neko veći ko bi mogao da nam obezbedi oproštenje i večni život. Slava Gospodu za Boga-čoveka, Isusa Hrista. Kroz svoju smrt i telesno vaskrsenje, On je za nas ostvario ono što nam je očajnički potrebno: oproštenje od Boga, svrsishodni život i značenje u ovom životu, večni život i posle groba. Nemoj da zaboraviš ko je Isus Hristos i šta je učinio za tebe. Pročitaj evanđelje po Jovanu, treće poglavlje. Zamoli Hrista da bude tvoj Spasitelj. Tvoj život biće transformisan i značeš ko si, zašto si ovde i gde ides.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je pokret „Nju Ejdž" (New Age) ili „Novo doba"?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries