settings icon
share icon
Pitanje

Šta su nebeske krune koje će vernici primiti na nebu?

српски

Odgovor


Postoji pet nebeski kruna koje se spominju u Novom zavetu koje će biti dodeljene vernicima. To su neprolazne kruna, kruna radosti, kruna pravednosti, kruna slave i kruna života. Grčka reč koja se prevoda sa „kruna" je stephanos (izvor za ime Stefana mučenika) i znači „značka kraljevstva, nagrada u javnim nadmetanjima ili uopšteno simbol časti." Krune su se koristile tokom drevnih grčkih igara; venac napravljen od lišća stavljao bi se na glavu pobednika kao nagrada za osvajanje takmičenja. Ova sportska čast korišćena je figurativno u Novom zavetu za nagrade na nebu koje je Bog obećao onima koji su verni. Prva Korinćanima 9:24-25 najbolje definiše kako će se te krune dodeljivati.

1) Nepropadljiva kruna — (1.Korinćanima 9:24-25). „Ne znate li da na trkalištu trče svi trkači, ali samo jedan dobiva nagradu; tako i vi trčite — da je osvojite. A svaki borac uzdržava se od svega; oni — da bi dobili propadljiv venac, a mi – nepropadljiv." Sve stvari na zemlji su podložne propadanju i nestaće. Isus nas podstiče da ne gomilamo sebi bogatstva na zemlji gde „moljac i rđa uništavaju i gde lopovi potkopavaju i kradu" (Matej 6:19). Ovo je analogno sa onim što Pavle govori o vencu od lišća kod sportiste koji će ubrzo da postane krt i da se raspadne. To nije slučaj sa nebeskom krunom; verna istrajnost osvaja nebesku nagradu koja je „nepropadljivo nasledstvo, i neokaljano, i koje ne vene, sačuvano na nebesima za vas" (1. Petrova 1:3-5).

2) Kruna radosti – (1. Solunjanima 2:19) „Jer ko je naša nada, ili radost, ili venac slave, — ako ne vi, — pred Gospodom našim Isusom o njegovom dolasku?" Apostol Pavle nam govori u Filipljanima 4:4 „radujte se uvek u Gospodu" zbog obilja blagoslova kojim nas je naš blagodatni Bog obasuo. Kao hrišćani, imamo više u ovom životu zbog čega treba da se radujemo nego bilo ko drugi. Luka nam govori da se radovanje i sada dešava na nebu (Luka 15:7). Kruna radosti biće naša nagrada gde će „Bog otrti svaku suzu s njihovih očiju, i neće više biti smrti, ni žalosti, ni vike, ni bola, jer ono prvo prođe" (Otkrivenje 21:4)

3) Kruna pravednosti – (2. Timoteju 4:8) „A sad mi je pripravljen venac pravednosti, koji će mi u onaj dan dati Gospod, pravedni sudija, ne samo meni nego i svima koji su svu ljubav posvetili njegovom dolasku." Ovu krunu nasleđujemo zbog Hristove pravednosti; bez Hristove pravednosti, ne možemo da dobijemo ovu krunu. Pošto je dobijamo pravednošću, a ne silom ili obmanom kao što je nekada slučaj sa ovozemaljskim krunama, ova kruna je večna, obećanje svima koji vole Gospoda i radosno iščekuju Njegov povratak. Kroz naše istrajavanje u obeshrabrenju, progonstvu, patnji ili čak smrti, znamo sigurno da je naša nagrada sa Hristom u večnosti (Filipljanima 3:20). Ova kruna nije za one koji zavise od svoje samopravednosti. Takav stav proizvodi samo aroganciju i ponos, a ne težnju da se bude sa Gospodom.

4) Kruna slave – (1. Petrova 5:4) „I kad se pojavi arhipastir, primićete slavni venac koji ne vene". Ova reč „slava" je interesantna reč i odnosi se na samu Božiju prirodu i Njegove postupke. Uključuje Njegovo veličanstvo i sjaj. Setite se Stafana koji je, dok su ga kamenovali, bio u stanju da vidi nebo i vidi Božiiju slavu (Dela 7:55-56). Ova reč, takođe, znači slavu i čast koju dajemo Bogu, a koja mu pripada, zbog onog ko On jeste (Isaija 42:8; 48:11; Galatima 1:5). Vernici su neverovatno blagosloveni da uđu u carstvo i prime krunu slave, da prime sličnost sa samim Hristom. Kao što je Pavle rekao: „Smatram, uostalom, da stradanja sadašnjeg vremena ne znače ništa u poređenju sa slavom, koja će se na nama otkriti" (Rimljanima 8:18).

5) Kruna života – (Otkrivenje 2:10) „Ne boj se ničega što ćeš imati da trpiš. Vidi, đavo će neke od vas baciti u tamnicu da budete podvrgnuti iskušavanju, i imaćete nevolju deset dana. Budi veran do smrti pa ću ti dati venac života." Ova kruna je za sve vernike, ali posebno draga onima koji podnose patnju, pokazuju hrabrost prilikom progonstva zbog Isusa, čak do granice smrti. U Bibliji, reč „život" često se koristi da bi se pokazao odnos koji je ispravan sa Bogom. Isus je rekao: „Ja sam došao sam da imaju život i da ga imaju u izobilju" (Jovan 10:10). Kao što su vazduh, hrana i voda od životne važnosti za fizički život, Isus je od životne važnosti za duhovni život.

On je jedini koji obezbeđuje „živu vodu". On je „hleb života" (Jovan 4:10; 6:35). Naši zemaljski životi će se završiti. Ali, imamo neverovatno obećanje za one koji su došli Bogu kroz Isusa: „A ovo je obećanje koje nam je on obećao: život večni" (1. Jovanova 2:25).

Jakov kaže da je ova kruna života za one koji vole Boga (Jakovljeva 1:12). Postavlja se pitanje kako pokazujemo našu ljubav prema Bogu? Apostol Jovan daje odgovor na ovo pitanje: „Jer ljubav prema Bogu ovo znači: da držimo njegove zapovesti; a njegove zapovesti nisu teške" (1. Jovanova 5:3). Kao Njegova deca moramo da držimo Njegove zapovesti i da Mu budemo poslušni. Zato, podnosimo neizbežne teškoće, bol, glavobolje i nevolje –dok god smo živi- i neka se stalno krećemo napred, uvek „gledajući na Isusa, začetnika i usavršitelja vere" (Jevrejima 12:2) da primimo krunu života koja nas čeka.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta su nebeske krune koje će vernici primiti na nebu?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries