settings icon
share icon
Pitanje

Kako dovesti u ravnotežu princip „napusti i prioni" sa poštovanjem roditelja?

српски

Odgovor


I hrišćanski roditelji i njihova deca koja su u braku imaju poteškoća da balansiraju između principa „napusti i prioni" i poštovanja roditelja. Neki biblijski stihovi koji se na ovo odnose su:

„Zato će čovek ostaviti oca i majku i prionuće uz ženu svoju i biće njih dvoje jedno telo "(Postanje 2:24).

„Deco, slušajte svoje roditelje u Gospodu, jer je to pravo" (Efescima 6:1).

„Poštovaćeš oca svoga i majku svoju da ti se produže dani na zemlji koju ti dade Gospod, Bog tvoj" (Izlazak 20:12).

Postoje tri aspekta izjave iz Postanja 2:24. 1. Napustiti – Ovo ukazuje da u porodici postoje dva tipa odnosa. Odnos roditelj –dete je privremen i doći će do „napuštanja". Odnos muž-žena je stalan -„ Što je dakle Bog sastavio, čovek neka ne rastavlja" (Matej 19:6). Problem u porodičnom životu nastaje kada se ove dve uloge zamene i kada se na odnos roditelj — dete gleda kao na primaran. Kada dete odraste i stupi u brak, a ovaj odnos roditelj –dete ostane primaran, novo osnovana zajednica je pod pretnjom.

2. Prianjati – jevrejska reč koja se prevodi sa „prionuti" odnosi se na 1) uporno pratiti nekoga,2) biti zalepljen ili zaglavljen za nešto/nekog. Stoga, muž treba da nastavi da uporno prati svoju ženu i posle sklapanja braka (udvaranje ne treba da prestane sa zavetima datim na venčanju) i treba da bude „zalepljen za nju kao lepak". Ovo prianjanje ukazuje na takvu bliskost, da ne treba da bude bližeg odnosa od onog između dvoje supružnika, čak ni sa bivšim prijateljem ili roditeljem.

3. I postaće jedno telo- Za brak je potrebno dvoje i on čini jednu novu celinu. Treba da postoji takvo deljenje i jedinstvo u svakom pogledu (fizičkom, emotivnom, intelektualnom, finansijskom, društvenom) da se rezultat tog jedinstva može opisati kao „jedno telo". Kada se veća emotivna podrška dobija iz odnosa roditelj – dete nego iz odnosa muž-žena, jedinstvo braka je ugroženo, a ishod je nebiblijska neravnoteža.

Pored ova tri aspekta iz Postanja 2:24, postoje i biblijska upozorenja o poštovanju roditelja. Ovo uključuje da se ophodimo prema njima sa poštovanjem (Izreke 30:11,17), da ih slušamo kada su njihove zapovesti u skladu sa Božijim zakonima („u Gospodu" Efescima 6:1) i da se brinemo o njima kada ostare (Marko 7:10-12; 1. Timoteju 5:4-8).

Kada mešanje jednog roditelja sprečava„napuštanje", jer daje prvenstvo odnosu roditelj- dete (zahtevanje poslušnosti, zavisnosti ili emotivnog jedinstva nad željama za ženom, jedinstvom i zajednicu sa njom), treba ga sa poštovanjem odbaciti i poštovati želje supruge. Međutim, kada istinske potrebe roditelja koji stari (bilo fizičke ili emotivne prirode i pretpostavljajući da se emotivna „potreba" ne stavlja na mesto principa „napuštanja"), te potrebe treba ispuniti, čak i ako jedan supružnik ne „voli" roditelja svog supružnika. Biblijska ljubav prema ostarelom roditelju stvar je odabira da se učini jedan čin ljubavi, čak i kada se to radije ne bi radilo.

Ravnoteža između biblijskih naloga „napuštanja" i „prianjanja" slična je ravnoteži između zapoveseti da slušamo vlasti (Rimljanima 13) i apostolskih kršenja tog principa kada vlast zahteva da se ponašaju suprotno Božijim nalozima. U Delima 4:5-20, apostoli odbacuju zahtev jevrejskih vlasti da prestanu da propovedaju evanđelje u korist Božije zapovesti, ali apostoli su to učinili u duhu poštovanja. Na sličan način, Isus kaže da poštujemo svoje roditelje, ali da je odnos roditelj-dete drugi po važnosti u odnosu na onaj sa Hristom (Luka 14:26). Kada roditelji prekrše principe date u Postanju 2:24, roditeljima treba otkazati poslušnost u duhu poštovanja. Međutim, ne treba ispoštovati želje supružnika, ukolko on/ona nije voljan da pruži svoju energiju,vreme, finansije koji su potrebni da bi se ispunile želje ostarelog roditelja, imajući na umu da treba razlikovati istinske fizičke i emotivne potrebe od zahteva tiranski nastrojenog roditelja.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako dovesti u ravnotežu princip „napusti i prioni" sa poštovanjem roditelja?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries