settings icon
share icon
Pitanje

Ja sam mormon, zašto bi trebalo da razmotrim da postanem hrišćanin?

српски

Odgovor


Svaki pripadnik bilo koje religije – ili nijedne religije – ko postavlja pitanje: „Zašto bi trebalo da razmotrim da postanem hrišćanin? " treba da razmotri tvrdnje hrišćanstva. Kada mormon postavlja ovo pitanje, razlike između načela biblijskog hrišćanstva i filozofije Svetaca poslednjih dana treba da budu na prvom mestu istraživanja. Ako je Biblija Božija Reč (i Jozef Smit i Brigam Jang su u to verovali), onda bi osnovna verovanja mormonizma i Svetaca poslednjiih dana (ukoliko su ta verovanja pouzdana) treba da budu u skladu sa onim što Biblija podučava. Međutim, postoje nedoslednosti i pogledaćemo četiri oblasti razilaženja između Biblije i mormonizma.

1) Mormon koji razmatra da postane hrišćanin treba da razume da mormonizam podučava da osoba treba da zavisi, u podučavanju, od vanbiblijskih izvora. Biblija podučava da je ona dovoljna za podučavanje u vezi sa hrišćanskim životom (2. Timoteju 3;16) i da je Bog prokleo svakog ko pokušava da, sa autoritetom, doda na ono što je Bog već otkrio u Bibliji. Drugim rečima, Bog je proglasio svoje pismeno otkrivenje potpunim (Otkrivenje 22:18-19). Stoga, ne postoji razlog da Bog još piše. Onaj Bog koji napiše svoju knjigu, kaže da je gotova, a zatim shvati da je nešto zaboravio ili nije planirao za budućnost ili nije znao dovoljno da bi napisao sve tokom prvog puta. Takav bog nije Bog Biblije. Ipak, mormonizam podučava da je Biblija samo jedna od četiri izvora autoriteta, od kojih su druga tri, Knjiga Mormona, Doktrine i savezi i Dragoceni biser. Ova tri proistekla su od jednog čoveka koji je sebe proglasio da je Bogom nadahnut uprkos tome što je govorio suprotno od Biblije, koja je prvi i jedini istinski nadahnut tekst. Dodati još neki materijal Bibliji i nazvati ga nadahnutim znači protivurečiti Bogu.

2) Mormon koji razmatra da postane hrišćanin treba da razume da mormonizam promoviše manjeg boga. Mormonizam podučava da Bog nije uvek bio superiorno biće svemira (Mormonska doktrina, strana 321), već da je stekao taj status pravednim životom (Proučavanja proroka Jozefa Smita, strana 345). Ko definiše pravednog? Taj standard može da postavi samo Bog. Stoga, učenje da je Bog postao Bog tako što je ispunio već predodređeni standard koji je postavio Bog je protivurečnost. Pored toga, onaj bog koji nije večan i koji postoji sam po sebi nije Bog Biblije. Bibilija podučava da je Bog postojao od večnosti (Ponovljeni zakon 33:27; Psalam 90:2; 1. Timoteju 1:17) i da nije stvoren, već da je On sam Stvoritelj (Postanje 1; Psalam 24:1; Isaija 37:16; Kološanima 1:17-18).

3) Mormon koji razmatra da postane hrišćanin treba da razume da mormonizam pruža uveličano gledište o čovečanstvu koje je u potpunom neskladu sa biblijskim podučavanjem. Mormonizam podučava da svako ljudsko biće može, takođe, da postane bog (Podučavanja proroka Josifa Smita, strane 345-354; Doktrine i savezi 132:20). Ipak, Biblija stalno podučava da smo mi svi suštinski grešni (Jeremija 17:9; Rimljanima 3:10-23; 8:7) i da je Bog jedino Bog ( 1. Samuilova 2:2; Isaija 44:6,8; 46:9). Isaija 43:10 beleži Božije reči: „Pre mene nije bilo Boga niti će posle mene biti" Tvrdnja mormonizma da će ljudi postati bogovi naspram ovog velikog biblijskog dokaza je svedočanstvo velike ljudske želje da prisvoji Božije mesto, želja koja je rođena u Sataninom srcu (Isaija 14:4) i koja je preneta na Adama i Evu u Edenskom vrtu (Postanje 3:5). Želja da se prisvoji Božiji presto – ili da se deli – je svojstvo svih čiji je otac đavo, uključujući i Antihrista, koji će postupati na osnovu iste želje tokom zadnjih vremena (2. Solunjanima 2:3-4). Tokom istorije, mnoge lažne religije su delovale na osnovu iste želje da budu Bog. Ali, Bog objavljuje da nema Boga kao što je On i mi se ne usuđujemo da Mu protivurečimo.

4) Mormon koji razmatra da postane hrišćanin treba da razume da mormonizam podučava da smo sposobni da zaradimo svoje spasenje, što je u suprotnosti sa Biblijom (Članci o veri, strana 92; Nefi 25:23). Iako ćemo svakako živeti drugačije zbog naše vere, naša dela nas ne spašavaju, već samo Božija blagodat po veri koju On daje kao besplatan dar (Efescima 2:4-10). To je zato što Bog prihvata samo svoju savršenu pravednost. Hristos je umro na krstu da bi zamenio svoje savršenstvo za naš greh (2. Korinćanima 5:21). U Božiji očima, jedini način da budemo sveti je putem vere u Hrista (1. Korinćanima 1:2).

Na kraju, vera u lažnog Hrista vodi u lažno spasenje. Svako spasenje koje se „zaradi" je lažno spasenje (Rimljanima 3:20-28). Prosto,ne možemo, na osnovu sopstvenih zasluga, da budemo vredni spasenja. Ako ne možemo da verujemo Božijoj Reči, onda uopšte nemamo osnovu za veru. Ako možemo da verujemo Božijoj Reči, onda moramo da priznamo da je Njegova Reč dosledna i pouzdana. Ako Bog nije mogao ili nije sačuvao svoju Reč na ispravan način, onda On ne bi bio Bog. Razlika između mormonizma i hrišćanstva je u tome što hrišćanstvo objavljuje Boga koji je večno postojeći, koji je postavio savršen i sveti standard koji mi ne možemo da dostignemo i koji je,stoga, zbog svoje velike ljubavi, platio cenu za naš greh tako što je poslao svog Sina da umre na krstu za nas.

Ukoliko si spreman da svoje pouzdanje usmeriš prema žrtvi Isusa Hrista koji je u potpunosti dovoljna, možeš da izgovoriš sledeće reči Bogu: „Bože, znam da sam grešnik i da sam vredan tvog gneva. Priznajem i verujem da je Isus jedini Spasitelj. Verujem jedino u Isusa za moje spasenje. Bože, molim te, oprosti mi, očisti me i promeni me. Hvala ti za tvoju divnu blagodat i milost!"

Da li si poverovao u Isusa Hrista zbog onog što si ovde pročitao? Ako jesi, molim te klikni na “Poverovao sam u Isusa Hrista danas” ikonu dole.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Ja sam mormon, zašto bi trebalo da razmotrim da postanem hrišćanin?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries