Šta je moralna teologija?


Pitanje: Šta je moralna teologija?

Odgovor:
Moralna teologija je termin koji koristi Rimokatolička crkva da bi opisala proučavanje Boga iz perspektive kako čovek treba da živi da bi dosegao Božije prisistvo ili ljubav. Dok se dogmatična teologija tiče učenja ili zvanične doktrine Rimokatoličke crkve, moralna teologija se bavi ciljem života i kako se on postiže. Tako da je smisao ili cilj moralne teologije, pojednostavljeno rečeno, da odredi kako bi čovek trebalo da živi.

Moralna teologija proučava stvari kao što je sloboda, savest, ljubav, odgovornost i zakon. Moralna teologija teži da postavi generalne principe da bi pomogla ljudima da donose ispravne odluke i postupaju u odnosu na detalje svakodnevnog života na način koji je u skladu sa crkvenom dogmatskom teologijom. Moralna teologija je u suštini ekvivalent onome što protestanti obično nazivaju hrišćanskom etikom. Moralna teologija se bavi širokim pitanjima u životu i pokušava da definiše šta znači živeti kao rimokatolički hrišćanin. Moralna teologija se bavi različitim metodama moralnog razabiranja, definicijama ispravnog i pogrešnog, dobrim i zlom, grehom i vrlinom, itd.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta je moralna teologija?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga