Шта је морална теологија?


srpski
Питање: Шта је морална теологија?

Одговор:
Морална теологија је термин који користи Римокатоличка црква да би описала проучавање Бога из перспективе како човек треба да живи да би досегао Божије присиство или љубав. Док се догматична теологија тиче учења или званичне доктрине Римокатоличке цркве, морална теологија се бави циљем живота и како се он постиже. Тако да је смисао или циљ моралне теологије, поједностављено речено, да одреди како би човек требало да живи.

Морална теологија проучава ствари као што је слобода, савест, љубав, одговорност и закон. Морална теологија тежи да постави генералне принципе да би помогла људима да доносе исправне одлуке и поступају у односу на детаље свакодневног живота на начин који је у складу са црквеном догматском теологијом. Морална теологија је у суштини еквивалент ономе што протестанти обично називају хришћанском етиком. Морална теологија се бави широким питањима у животу и покушава да дефинише шта значи живети као римокатолички хришћанин. Морална теологија се бави различитим методама моралног разабирања, дефиницијама исправног и погрешног, добрим и злом, грехом и врлином, итд.


Врати се на Српску страну
Шта је морална теологија?