settings icon
share icon
Pitanje

Gde je pakao? Koja je lokacija pakla?

српски

Odgovor


Postoje razne teorije o lokaciji pakla. Tradicionalno gledište je da je pakao u centru zemlje. Drugi misle da se pakao nalazi u svemiru u nekoj crnoj rupi. U Starom zavetu, reč koja se prevodi kao „pakao" je Sheol (šeol); u Novom zavetu, to je Hades (ad) (što znači „onaj koji nije viđen") i Gehena („dolina Hinom"). Šeol se takođe prevodi kao „jama" i „grob". I šeol i ad odnose se na privremeno stanište mrtvih pre suda (Psalam 9:17; Otkrivenje 1:18). Gehenna se odnosi na večno stanje kazne za zle ljude (Marko 9:43).

Ideja da je pakao ispod nas, možda u središtu zemlje, dolazi iz odlomaka kao što su Luka 10:15: „I ti Kafarnaume, zar ćeš se do neba podići? Bićeš srušen do ada." Takođe, u 1. Samuilovoj 28:13-15 žena u En Doru koja priziva duhove videla je Samuilovog duha kako„ izlazi iz zemlje." Međutim, treba da znamo da, nijedan od ovih odlomaka ne govori o geografskoj lokaciji pakla. Kafernamuvo rušenje do pakla verovatno označava osudu, a ne fizički odrednicu. A vizija Samuila kod žene što priziva duhove je bila samo vizija.

U Efescima 4:9 kaže se da se Isus, pre uspeća na nebo, „sišao u donje delove zemlje." Neki hrišćani misle da se to odnosi na pakao , gde je Isus proveo vreme između svoje smrti i vaskrsenja. Međutim, jedan bolji prevod kaže: „On je takođe sišao u donje krajeve zemlje". Ovaj stih jednostavno govori da je Isus došao na zemlju. Odnosi se na Njegovo otelotvorenje, ne na Njegovo mesto posle smrti.

Ideja da je pakao negde u svemiru, verovatno u nekoj crnoj rupi, zasniva se na saznanju da su crne rupe mesta velike vrućine i pritiska, iz kojih ništa, čak ni svetlo, ne može da pobegne. Drugo nagađanje je da će sama zemlja biti „jezero vatre" kako se govori u Otkrivenju 20:10-15. Kada zemlju bude uništila vatra (2. Petrova 3:10; Otkrivenje 21:1), prema teoriji, Bog će koristiti taj predeo vatre da bi mučio bezbožne. Međutim, to su samo nagađanja.

Ukratko, Biblija nam ne govori geološku (niti kosmološku) lokaciju pakla. Pakao jeste stvarno mesto mučenja, ali mi ne znamo gde se nalazi. Možda postoji fizička lokacija pakla u ovom svemiru ili je možda u potpuno drugoj „dimenziji". Kako god, lokacijia pakle je mnogo manje važna od potrebe da se izbegne njegova sudbina.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Gde je pakao? Koja je lokacija pakla?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries