settings icon
share icon
Pitanje

Kako mogu da prepoznam lažnog učitelja/lažnog proroka?

српски

Odgovor


Isus nas je upozorio da će “lažni Hristosi i lažni proroci” doći i da će pokušati da obmanu čak i Božije izabrane (Matej 24:23-27; vidi isto Drugu Petrovu 3:3 i Judu 17-18). Najbolja zaštita protiv lažnih doktrina i lažnih učitelja je - da znamo istinu. Da bi prepoznao falsifikat, treba da proučiš original. Svaki vernik koji, “pravo upravlja rečju istine” (Druga Timoteju 2:15), i koji pažljivo proučava Bibliju, može da prepozna lažnu doktrinu. Na primer, svaki vernik koji je čitao o aktivnostima Oca, Sina i Svetog Duha u Mateju 3:16-17 će automatski staviti pod pitanje svaku doktrinu koja poriče Trojstvo. Tako da, “prvi korak” je da proučavamo Bibliju i da sudimo svim doktrinama na osnovu onoga što kaže Biblija.

Isus je rekao da se “po rodu drvo poznaje” (Matej 12:33). Kada tražimo “plod,” evo tri specifična testa koja se mogu primeniti na bilo kog učitelja da se odredi tačnost njegovog učenja:

1) Šta učitelj kaže o Isusu? U Mateju 16:15, Isus pita: “A vi šta kažete, ko sam ja?” Petar odgovori: “Ti si Hristos, Sin Boga živoga,” i zbog ovog odgovora Petar je nazvan“blagoslovenim.” U Drugoj Jovanovoj 9, čitamo: “Svako ko se udaljava i ne ostaje u nauci Hristovoj, nema Boga. Ko ostaje u nauci, taj ima Oca i Sina.” Drugim rečima, Isus Hrist i Njegovo delo otkupljenja su od najviše važnosti; čuvajte se od svakog ko poriče da je Isus jednak sa Bogom, ko potcenjuje Isusovu smrt umesto nas, ili ko poriče Isusovu ljudsku prirodu. Prva Jovanova 2:22 kaže: “Ko je lažljivac ako ne onaj ko koji poriče da je Isus Mesija. To je antihrist– ko poriče Oca i Sina.”

2) Da li učitelj propoveda evanđelje? Evanđelje je dobra vest o Isusovoj smrti, sahrani i vaskrsenju, prema Pismu (Prva Korinćanima 15:1-4). Koliko god da zvuče fino, rečenice kao što su: “Bog te voli,” “Bog želi da nahrani gladne,” i “Bog želi da si dobrostojeći” NISU potpuna poruka evanđelja. Kao što Pavle upozorava u Galatima 1:7: “Samo ima nekih koji vas zbunjuju i žele da izvrnu evanđelje o Hristu.” Niko, čak ni najveći učitelj nema pravo da menja poruku koju nam je Bog dao. “Ako vam ko propoveda evanđelje koje se razlikuje od onoga što ste primili, neka bude proklet” (Galatima 1:9).

3) Da li ovaj učitelj pokazuje karakterne kvalitete koji proslavljaju Gospoda? Kada govori o lažnim učiteljima, Juda 11 kaže: “Teško njima što pođoše Kainovim putem i u zabludu Valaamove plate padoše i protivljenjem Korejevim izgiboše.” Drugim rečima, lažni učitelj se poznaje po svom ponosu (Kainovo odbijanje Božijeg plana), pohlepi (Valam koji prorokuje zbog para), i pobune (Korejevo proglašavanje samog sebe iznad Mojsija).

Radi daljeg izučavanja, pregledaj ove biblijske knjige koje su posebno napisane za borbu protiv lažnog učenja u crkvi: Galatima, Druga Petrova, Druga Jovanova, i Judina poslanica. Ponekad je teško da se primeti lažni učitelj/lažni prorok. To je ono što se zove “vuk u ovčijoj koži”. Satana i njegovi demoni se maskiraju u “anđele svetla” (Druga Korinćanima 11:14), i njegovi služitelji se maskiraju kao sluge pravednosti (Druga Korinćanima 11:15). Samo ako ste detaljno upoznati sa istinom bićete u stanju da prepoznate falsifikat.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Kako mogu da prepoznam lažnog učitelja/lažnog proroka?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries