settings icon
share icon
Pitanje

Šta je kosmološki dokaz za postojanje Boga?

српски

Odgovor


Kosmološki dokaz pokušava da dokaže Božije postojanje posmatrajući svet oko nas (kosmos). On počinje sa najočiglednijom stvarnošću: stvari postoje. Tada nastaje rasprava da je uzrok što stvari postoje postojanje nekakvog Boga. Ove rasprave idu unazad sve do Platona i korišćene su od strane poznatih filozofa i teologa sve od tada. Nauka je konačno uhvatila korak sa teologijom u dvadesetom veku, kada je potvrđeno da univerzum mora da ima svoj početak. Tako da su danas kosmološki dokazi jaki čak i za one koji nisu filozofi. Postoje dve osnovne vrste ovih dokaza, i najjednostavniji način da razmišljamo o njima može biti „vertikalan" i „horizontalan". Ove reči nagoveštavaju smer iz koga uzrok potiče. U verikalnoj formi, postoji tvrdnja da svaka stvorena stvar ima uzrok u ovom trenutku (zamisli vremensku liniju sa strelom koja je usmerena na gore od univerzuma ka Bogu). Horizontalna verzija pokazuje da tvorevina ima uzrok u početku (zamisli tu istu vremensku liniju sa strelicom koja je usmerena unazad na početak vremena).

Horizontalnu liniju je malo lakše razumeti jer ne zahteva mnogo filozofiranja. Osnovni argument je da sve stvari koje imaju početak su morale da imaju dva uzroka. Univerzum je imao početak, i zato je univerzum imao svoj uzrok. Taj uzrok, koji je izvan celog univerzuma je Bog. Neko bi mogao da kaže da su neke stvar prouzrokovane drugim stvarima, ali to ne rešava problem. To je zato što su i te druge stvari morale da imaju svoj uzrok, i to ne može da ide tako zauvek. Uzmimo drveće kao primer. Svo drveće je moralo da počne da postoji u jednom trenutku (jer nije oduvek postojalo). Svako drvo je imalo svoj početak u semenu („uzroku" drveta). Ali i svako seme je imalo svoj početak („uzrok") u drugom drvetu. Ne može da postoji beskonačna serija drvo-seme-drvo-seme, jer nijedna serija nije beskonačna – ne može da ide tako zauvek. Sve serije su konačne (ograničene) po definiciji. Ne postoji beskonačan broj, jer su čak i serije brojeva ograničene (iako možeš uvek da dodaš još jedan, uvek si kod konačnog broja). Ako postoji kraj, on nije beskonačan. U stvari, sve serije imaju dva kraja – na kraju i na početku (pokušaj da zamisliš štap sa jednim krajem!). Ali da ne postoji prvi uzrok, lanac uzroka nikada ne bi počeo. Zato postoji, bar na početku, prvi uzrok – onaj koji nema početak. Taj prvi uzrok je Bog.

Vertikalnu formu je malo teže razumeti, ali je mnogo moćnija jer ne samo što pokazuje da je Bog morao da bude uzrok „serije uzroka" na početku, On mora i dalje da bude uzrok stvari upravo sada. Ponovo, počeli smo tako što smo zapazili da sve stvari postoje. Sledeće, da često imamo tendenciju da mislimo na postojanje kao svojinu koju kao da stvari nekako „poseduju" – da pošto je nešto jednom stvoreno, postojanje je samo deo onoga što to jeste – a to nije tačno. Uzmimo kao primer trougao. Možemo da definišemo trougao kao „ravnu figuru formiranu da povezuje tri tačke ne u pravoj liniji po pravim linijskim segmentima." Zapazi šta nije deo ove definicije: postojanje.

Ova definicija trougla bi bila tačna čak i kad trouglovi ne bi uopšte postojali. Zato priroda trougla, šta on jeste, ne garantuje da on postoji (kao jednorozi, svi znamo šta su, ali to ne znači da će to učiniti da postoje). Pošto nije deo prirode trougla da postoji, trouglove mora da načini da postoje nešto što već postoji (neko mora da ga nacrta na papiru). Trougao je prouzrokovan nečim drugim – što takođe mora da postoji. To ne može da ide večno (nema beskonačne serije). Zato nešto što ne mora da dobije postojanje mora da postoji da bi svemu drugom dalo postojanje.

Sada, primeni ovaj primer na sve u univerzumu. Da li bilo šta od toga postoji samo po sebi? Ne. Tako da ne samo da je univerzum morao da ima prvi uzrok da bi započeo postojanje, potrebno mu je nešto da mu sada da postojanje. Jedino čemu ne treba dati postojanje je ono što postoji po svojoj samoj prirodi. To je samo postojanje. To nešto će uvek postojati, nema uzrok, nema početak, nema granice, postoji izvan vremena i bekonačno je. To nešto je Bog!

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je kosmološki dokaz za postojanje Boga?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries