settings icon
share icon
Pitanje

Da li Biblija vrši kontrolu uma?

српски

Odgovor


Neki ljudi optužuju hrišćane da upotrebljavaju Bibliju kao sredstvo kontrole uma. Oni kažu da je jedini način da se izgradi crkva i zadrže članovi da se koriste taktike ispiranja mozga da bi se ljudi primorali na životni stil i promene stavova. Ova optužba nema osnova, ali onima koji ne poznaju silu Svetog Duha potreban je neki način da objasne promenu u ljudskim životima.

Iako je istina da sekte, od kojih su mnoge hrišćanske, primenjuju oblike kontrole uma, pravo hrišćanstvo ne primorava ni na koji način. Pastori koji vole Gospoda žele da hrane, izgrađuju i štite svoju pastvu (Jovan 21:15-19). Crkvene vođe treba nesebično i ponizno da služe, bez pomisli na lični dobitak (1. Petrova 5:2-3). Stoga, ne, Biblija nije sredstvo kontrole uma i ne zastupa kontrolu uma u smislu ispiranja mozga ili psihološkog programiranja.

Međutim, Biblija ne govori o kontroli nečijeg uma. Pokajanje podrazumeva promenu uma. Hrišćani se „obnavljaju duhom svoga uma" (Efescima 4:23). Treba da budu istomišljenici da bi izbegavali svađe (Filipljanima 2:2). Dat im je Hristov um (1. Korinćanima 2:16). Rezultat je novi stav i ponašanje – potpuno novo stvorenje (2. Korinćanima 5:17). Promena se ne odvija zbog zlog guruovog plana ili pažljivo kontrolisane sredine; promena je unutrašnja, duhovna i stvarna. Delo je Svetog Duha, a ne ljudskog delovanja (Titu 3:5).

Čovek ima grešnu prirodu nasleđenu od Adama (Rimljanima 5:12). Ta grešna priroda kontroliše osobu i uzrokuje različite grehe koji se pokazuju u nečijem životu (Galatima 5:17-21; Efescima 5:17-19). Pod kontrolom te grešne prirode, čovek, ni na koji način, ne može da upozna Boga, niti da mu udovolji. U stvari, on je Božiji neprijatelj (Rimljanima 5:10; 8:5-7). Biblija kaže da je grešniku, koga kontroliše njegova grešna priroda, potrebna nova priroda i iskupljenje od sile greha. Osoba koja prihvata Isusa Hrista kao ličnog Spasitelja prima novu prirodu (2. Petrova 1:4) i u njoj obitava Sveti Duh, koji verniku daje silu da kaže „ne" grehu i „da" Božijoj pravednosti (Galatima 5:16; Rimljanima 6:12-23). Vernik u Hrista je oslobođen (Jovan 8:32). Nije obavezan da više sluša naloge grešne prirode, jer je stekao slobodu u Hristu da čini ono što Bog želi i da ga slavi u životu.

Biblija nije sredstvo kontrole uma. Umesto toga, Biblija obezbeđuje alternativu životu koji kontroliše greh. Biblija nam pokazuje kako da nas kontroliše greh. Da, vernik će doživeti promenu uma, kako odbacuje laži u koje je nekad verovao i prigrli istinu u Hristu. Duhom ispunjeni vernik doživeće život avanture sa Bogom – život slobodan da služi Bogu sa entuzijazmom, večnom ispunjenošću i nadom.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Da li Biblija vrši kontrolu uma?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries