Šta je kontemplativna molitva?


Pitanje: Šta je kontemplativna molitva?

Odgovor:
Važno je najpre definisati “kontemplativnu molitvu”. Ona nije samo duboko razmišljanje tokom molitve. Biblija nas upućuje da se molimo umom (1. Korinćanima 14:15), po čemu vidimo da kontemplacija jeste deo molitve. Međutim, molitva umom nije isto što i kontemplativna molitva. Ona je postala popularna pojavom pokreta za izdizanje crkve, koji neguje ideje i praksu koji nisu biblijski. U tu praksu spada i kontemplativna molitva.

Kontemplativna molitva koja je poznata i kao molitva centriranja je meditativna tehnika u kojoj se molilac usredsređuje na reč koju stalno ponavlja do kraja vežbe. Iako se kontemplativna molitva razlikuje kod raznih grupa koje je praktikuju, postoje i sličnosti. U takvoj molitvi izabire se sveta reč kao simbol nečijeg pristanka na Božiju prisutnost i njegovo delovanje. Molilac udobno sedi i zatvorenih očiju kratko izgovara svetu reč u sebi. Kada kontemplativni molilac postane svestan svojih misli, on se blago vraća svetoj reči.

Možda ovo zvuči kao bezazlena molitvena vežba, ali ona nema nikakvu potporu u Svetom pismu. Štaviše, sasvim je suprotna molitvi kako je definiše Biblija. “Ne brinite se ni za što, nego u svemu molitvom i moljenjem sa zahvaljivanjem neka se vaše molbe Bogu očituju.” (Filipljanima 4:6). “I u onaj dan nećete me pitati ništa. Zaista, zaista, kažem vam, ako u moje ime zatražite što od Oca, daće vam. Do sada niste ništa tražili u moje ime; tražite i dobićete, da vaša radost bude potpuna" (Jovan 16:23-24). Ovi stihovi, ali i mnogi drugi, jasno pokazuju da je molitva razumljiva komunikacija sa Bogom a ne ezoterična, mistična meditacija.

Namena kontemplativne molitve je da se doživi mističko iskustvo s Bogom. Međutim, misticizam je potpuno subjektivna kategorija koja se ne oslanja na istinu ili činjenicu. Božija reč nam je data da bismo svoju veru i život zasnivali na istini (2. Timoteju 3:16-17). Naše saznanje o Bogu zasnovano je na činjenici; verovanje znanju koje je proisteklo iz eksperimenta pre nego Bibliji udaljava nas od biblijskog standarda.

Kontemplativna molitva nije ništa drugačija od meditativnih vežbi koje se praktikuju u istočnjačkim religijama i nju ejdžu. Većina onih koji prihvataju ovakvu molitvu otvoreni su i za duhovnost iz svih religija, promovišući ideju da se spasenje nalazi na mnogim putevima, iako je Isus Hristos rekao da spasenje dolazi samo kroz njega (Jovan 14:6). Kontemplativna molitva kakva se praktikuje u savremenom molitvenom pokretu ne podudara se sa biblijskim hrišćanstvom i definitivno je treba izbegavati.

English
Vrati se na Srpsku stranu
Šta je kontemplativna molitva?

Saznajte kako ...

Provedi večnost sa BogomPrimite oproštaj od Boga