settings icon
share icon
Pitanje

Šta je kontemplativna duhovnost?

српски

Odgovor


Kontemplativna duhovnost je izuzetno opasna za svakoga ko teži biblijskom, bogocentričnom načinu života. Najčešće se povezuje sa pokretom za izdizanje crkve koji je prepun lažnog učenja. Praktikuju je i grupe koje imaju malo ili nikakvog dodira sa hrišćanstvom.

U praksi kontemplativna duhovnost prvenstveno je fokusirana na meditaciju, ali ne na biblijsku. Stihovi poput Isusa Navina 1:8 potiču nas na meditiranje: “Neka se ne rastavlja od usta tvojih knjiga ovog zakona, nego razmišljaj o njemu dan i noć, da držiš i tvoriš sve kako je u njemu napisano; jer ćeš tada biti srećan na putevima svojim i tada ćeš napredovati.” Primećujete da centar meditacije treba da bude Reč Božija. Kontemplativna meditacija se bukvalno ne fokusira ni na šta. Osoba koja na taj način meditira treba potpuno da isprazni svoj um i samo da “bude”. To navodno pomaže da se osoba otvori za veće duhovno iskustvo. Međutim, u Svetom pismu piše da saobražavamo svoj um Hristovom, da imamo njegov um. Ispražnjavanje uma je, prema tome, sasvim suprotno takvoj aktivnoj, svesnoj transformaciji.

Kontemplativna duhovnost potiče i na traženje mističkog iskustva sa Bogom. Misticizam je verovanje da se saznanje o Bogu, duhovna istina i prava stvarnost mogu doseći putem subjektivnog iskustva. Isticanje eksperimentalnog saznanja potkopava autoritet Svetog pisma. Mi poznajemo Boga iz njegove reči. “Sve Pismo je bogonadahnuto i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti, da Božiji čovek bude savršen, pripravljen za svako dobro delo” (2. Timoteju 3:16-17). Božija reč je kompletna. Nema razloga da verujemo da Bog svojoj Reči dodaje učenja o istini putem mističkih iskustava. Naprotiv, naša vera i saznanje o Bogu temelje se na činjenicama.

Na veb-sajtu Centra za kontemplativnu duhovnost nalazimo dobar sažetak njihove ideologije: “Mi dolazimo iz različitih svetovnih i religioznih sredina i svako od nas želi da obogati svoje putovanje praktikovanjem duhovnosti i proučavanjem velikih svetskih duhovnih tradicija. Želimo da priđemo bliže Duhu ljubavi koji prožima svu tvorevinu i koji nadahnjuje naše saosećanje prema svim bićima.” U ovakvim ciljevima nema ama baš ničeg biblijskog. Proučavanje svetskih duhovih tradicija je jalov posao zato što je lažna svaka tradicija koja ne uzvisuje Hrista. Jedini put da se neko približi Bogu je upravo onaj koji je on sam odredio, a to je Isus Hristos i njegova Reč.

EnglishVrati se na Srpsku stranu

Šta je kontemplativna duhovnost?
Podelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries